Sunteți pe pagina 1din 20

. Data..................

DOMNITORI ROMÂNI DE SEAMĂ


TEST DE EVAUARE
1. Scrie numele fiecărui voievod român, perioada de domnie și țara în care a
domnit:
(1457- .......... ) ( .......... – 1601) ( 1456 – ......) ( ...........- 1418 ) ( 1441 - ........)
2.Completează corespunzător:

 Ştefan cel Mare a purtat ...........de bătălii, din care a pierdut doar................
 Cea mai strălucită biruinţă a lui împotriva turcilor a fost cea de la
 .......………… sau…………....... din anul 1475 .
 Mihai Viteazul a refuzat să plătească .....................turcilor.
 O mare victorie împotriva turcilor a fost cea de la …………………………. din anul
1595.
 Fapta sa cea mai glorioasă a fost ………………………………………………… în
anul………..

3. Alege varianta corectă:

În anul 1395,Mircea cel Bătrân l-a înfruntat pe sultanul Baiazid la:


a) Războieni b) Rovine c) Codrii Cosminului
Iancu de Hunedoara a participat la Campania cea Lungă, care s-a încheiat cu o pace de:
a) 8 ani b) 15 ani c) 10 ani

Ştefan cel Mare a luptat la Războieni în 1476 împotriva:


a) turcilor b) ungurilor c) tătarilor
4. Uneşte ceea ce se potriveşte:

Moldova Mihai Viteazul Mănăstirea Putna

Ţara Românească Ştefan cel Mănăstirea Cozia


Mare
Transilvania Mircea cel Mănăstirea Dealu
Bătrân

5. Adevărat sau fals?


Mihai Viteazul a ȋnfăptuit prima unire a românilor ȋn anul 1600.
Vlad Tepeş a fost domnitorul Moldovei.
Mănăstirea Putna este ctitorie a lui Ştefan cel Mare.
Iancu de Hunedoara a fost domnitor al Transilvaniei.
În timpul domniei lui Vlad Tepeş , hoții și leneșii erau pedepsiți cu tragerea în țeapă.
Mircea cel Bătrân a participat la cruciada antiotomană de la Nicopole ȋn anul 1396.
Bătălia de la Rovine a avut loc ȋn anul 1395.
Iancu de Hunedoara a murit răpus de ciumă.