Sunteți pe pagina 1din 6

Școala Gimnazială ,, Mihai Eminescu,,

Rădăuți

Doamnă Director,

Subsemnata , Hîj Octavia, învățătoare la Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu,, vă rog


să-mi aprobați efectuarea unor zile de concediu în perioada 11-15. XI. 2019, pentru rezolvarea unor
probleme personale.
Menționez că suplinirea este asigurată de învățătoarea Huțuleac Viviana.

Data:
8.XI. 2019 Înv. Hîj Octavia
PROCES –VERBAL

Încheiat astăzi, 11.09. 2019, cu ocazia aprobării necesarului de auxiliare la clasa pregătitoare.
Părinții au optat pentru următoarele auxiliare:
1. Comunicare în limba română - partea 1 /partea 2 27 lei
2. Matematică și explorarea mediului – partea 1/ partea 2 27 lei
3. Dezvoltare personală - 11 lei
4. Caiet de scriere – 11 lei
5. Să citim primele cuvinte și texte! -12 lei
6. Mapă pentru abilități practice -30 lei
7. Caiet mic de scriere 2 lei

Nr.crt. Numele și prenumele părintelui Semnătura părintelui


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

CORPUL MEU
Nume şi prenume.............................................................. Data:...............................

TEST DE EVALUARE
Elemente intuitive de geometrie

1. Desenaţi:

a). o dreaptă b) un segment de dreaptă c) o semidreaptă d) 2 drepte paralele

e) 2 drepte perpendiculare f) un triunghi cu un unghi drept g) un paralelogram

2. Precizaţi ce fel de unghiuri sunt cele de mai jos:

A
A
A

O B O B O B

..................................... ................................. ........................................

3. Completaţi enunţurile:

Triunghiul echilateral are toate laturile ......................................... .


Pătratul are ................. laturile egale ca lungime.
Patrulaterul care are câte două laturi paralele între ele şi egale ca lungime, precum şi toate unghiurile drepte se
numeşte ...................................
.........................................reprezintă suma lungimilor tuturor laturilor unui poligon.

4. Stabiliţi valoarea de adevăr a enunţurilor următoare:


 Dreapta este o linie mărginită la un singur capăt. ( )
 Dreptele perpendiculare formează unghiuri drepte. ( )
 Un unghi este format din 4 laturi şi 2 vârfuri. ( )
 Linia frântă deschisă se numeste poligon. ( )
 Dreptunghiul este patrulaterul care are laturile opuse egale şi unghiurile drepte. ( )
 Patrulaterul cu toate laturile egale şi unghiurile drepte se numeste romb. ( )
 Triunghiul isoscel are toate laturile egale. ( )
 Laturile opuse ale paralelogramului sunt egale. ( )
 Triunghiul dreptunghic are 2 unghiuri drepte. ( )

5. Află:
a) perimetrul unui dreptunghi cu lungimea de 6 cm şi lăţimea o treime din aceasta.

b) perimetrul unui pătrat cu latura de 25 cm.

c) lungimea laturii unui pătrat care are perimetrul de 20 cm.

d)Perimetrul unui triunghi echilateral este de 45 cm. Aflaţi latura triunghiului.

e) Perimetrul unui romb este de 72 cm. Să se calculeze lungimea unei laturi.

6. Un paralelogram are o latură de 54 cm, iar cealaltă cu 17 cm mai mică. Să se afle perimetrul paralelogramului?

7. Perimetrul unui pătrat este jumătate din perimetrul unui dreptunghi cu lungimea de 26 m şi lăţimea de
18 m. Aflaţi latura pătratului.
8. O livadă sub formă de dreptunghi are semiperimetrul 1 276 m .Dacă lungimea este de trei ori mai mare decât
lățimea să se afle care este măsura lungimii acestei livezi?