Sunteți pe pagina 1din 1

Mari domnitori români

Recapitulare

 Ștefan cel Mare a domnit în................................ între anii..............................


Cea mai însemnată victorie a sa a fost în anul 1475, la ..................., împotriva turcilor.
După fiecare bătălie, Ștefan cel Mare construia câte o .....................
Domnitorul a fost înmormântat la ................., ctitoria sa.

 Mihai Viteazul a fost domnitor al ............................................ între anii.....................


A obținut victorii importante contra turcilor la .......................... și la ........................, în
anul 1595.
În anul 1599, îl învinge la ................................, în Transilvania, pe Andrei Bathory și intră
victorios în Cetatea .......................................
În anul................, Mihai Viteazul unește pentru prima dată în istoria românilor cele trei
țări române.

 Alexandru Ioan Cuza a domnit între anii...............................


La 5 ianuarie 1859, Al. I. Cuza este ales domnitor în ............................., iar pe 24
ianuarie 1859 și în ................................................... Astfel s-a realizat Unirea Principatelor
Române.
Reformele lui Cuza sunt:
- reforma agrară;
- reforma învățământului;
- secularizarea averilor mănăstirești.

 Carol I de Hohenzollern a domnit în România între anii .........................


La 9 mai 1877, Mihail Kogălniceanu declară în Parlament independența României.
În războiul din 1877-1878 împotriva turcilor, ostașii români au luptat cu eroism
la ........................., .........................., ...........................
Victoria în acest război a însemnat obținerea ...............................................................