Sunteți pe pagina 1din 1

ATENTIE:

• Rezolvarea testului se face pe foi albe/de matematica. (NU PE CAIET)


• Va scrieti numele pe fiecare pagina in coltul din stanga-sus.
• Pozele se trimit pe chat-ul din Teams lui „ALINVALENTIN ADAM” in privat alaturi de mesajul
„Test Triunghiul”.
• Aveti timp 5 minute sa incarcati pozele dupa expirarea timpului.
• Timp de lucru 40 de minute.
• Pe foi scrieți REZOLVARILE COMPLETE.
• Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Desenele se realizeaza cu creionul si cu instrumentele de geometrie.
15.03.2021

Test de evaluare – Clasa a VI-a B


Triunghiul
(10p) 1. Calculati semiperimetrul triunghiului ABC, stiind ca AB= 4 cm, AC= 4 cm si BC= 6 cm.

(10p) 2. Fie triunghiul ABC cu A = 35 si B = 72 . Aflati masura unghiului C.

(10p) 3. Construiti triunghiul DEF cu DE= 5 cm, DF= 7 cm si D = 120 .

(10p) 4. Daca perimetrul triunghiului MNP este egal cu 20 cm si MN= 8 cm si NP= 6 cm, atunci aflati
natura triunghiului MNP. (dupa lungimile laturilor).

(10p) 5. Se stie ca ABC  DEF . Daca AB= 3 cm, A = 40 si F = 60 . Aflati DE si masura
unghiului E.

(10p) 6. În figura 1 se cunosc : M fig.1


∢BMC = ∢DMC si [BM] ≡ [DM]

Arătaţi că ΔMBC este congruent cu ΔMDC.


Ip:………………………………….
………………………………
……………………………….. B D
C:

(10p) 7. Fie triunghiul ABC cu AB  AC si AD ⊥ BC , D  BC . Aratati ca D este mijlocul laturii BC.

8. Se considera unghiul ascutit xOy . Pe (Ox se ia punctul M, iar pe (Oy se ia punctul N, astfel
incat OMN este isoscel de baza [MN]. Fie P  (OM ) si Q  (ON ) , astfel incat PM  QN .
(5p) a) Realizati desenul corespunzator datelor din problema;
(5p) b) Aratati ca MOQ  NOP ;
(10p) c) Demonstrati ca [OA este bisectoarea unghiului xOy , unde PN MQ = { A} .