Sunteți pe pagina 1din 1

TEST - Unghiuri

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru 50 minute.

10p 1. Două unghiuri se numesc adiacente dacă ......


10p 2. Bisectoarea unui unghi este ....
10p 3. Aflați măsura suplementului unghiului A dacă măsura lui este egală cu 49 o 18 '.
10p 4. Aflați măsurile a două unghiuri complementare dacă unul din ele este de două ori mai
mic decât celălalt.
10p 5. Aflați măsura unghiului format de bisectoarelea două unghiuri adiacente
complementare.
10p 6. ∢ AOB și ∢COD sunt opuse la vârf, cu ∢ AOB=70 0, iar OE este bisectoarea unghiului
COD. Aflați măsura unghiului BOE.
10p 7. In figura de mai jos (OM și (ON sunt bisectoarele unghiurilor ∢ BOC , respectiv
∢ AOB . Știind că măsura ∢AOC este egală cu 1200 și măsura ∢ NOB este egală cu 40 0,
aflați măsurile unghiurilor ∢ AOM ,∢ NOC ,∢ NOM .

N B
A

O C
20p 8. Unghiurile ∢ AOB , ∢ BOC ,∢COD , ∢ DOA sunt unghiuri formate în jurul punctului
O astfel încât AOB este unghi ascuțit, ∢ AOB și ∢ BOC sunt suplementare, ∢ AOB și ∢ AOD
sunt complementare, iar
∢ COD=3∙ ∢ AOB .
a) Calculați măsura unghiului AOB.
b) Arătați că OA este bisectoarea ∢ BOD .

S-ar putea să vă placă și