Sunteți pe pagina 1din 4

Drepte paralele. Unghiuri formate de doua drepte cu o secanta.

Axioma
paralelelor.Criterii de paralelism.

1. Prin vârful A al ABC se duce dreapta d paralelă cu BC .De aceeași parte a dreptei AB
cu C , se ia un punct M pe dreapta d . Aflați mMAC  , dacă m(BAC )  60 0 și
m(ABC )  50 0 .

2. În figura de mai jos a paralelă cu b .Unghiurile evidențiate sunt exprimate în grade


sexagesimale. Aflați x.

3. În vârful unghiului XOY construim perpendiculara pe bisectoarea lui. Aflați măsurile


unghiurilor formate de perpendiculară cu laturile unghiului dacă mXOY   67 0 .

4. Se dau unghiurile adiacente AOB și AOC astfel încât bisectoarele lor OM , respectiv
ON formează un unghi de 80 0
, iar m(AOB)  130 0 . Calculați :
a) m(AOC ) .
 
b) m(MOP ) , unde OP este bisectoarea A' OC iar OA ' este semidreapta opusă

semidreptei OA .

5. Fie ABC și d paralela dusă la BC prin A . Bisectoarele unghiurilor ABC și ACB taie
dreapta d în E , respectiv în F . Arătați că AEB  ABE și AFC  ACF .

6. În triunghiul ABC , paralelele prin B și C la bisectoarea AD , D  BC intersectează pe


AC în E și pe AB în F . Arătați că : EBF  BEC și AFC  ACF .
7. Determinați măsurile de unghiuri exprimate prin x, y, z din figurile a), b) și c) știind că a b
.
8. În figura de mai jos avem a b și sunt intersectate de c în B , respectiv E . Arătați că
 
bisectoarele unghiurilor ABC și DEB se află pe două drepte paralele.

9. Se dau dreptele paralele a b și secanta d ca în figura de mai jos, iar BM și CN sunt
 
bisectoarele unghiurilor alterne interne ABC , respectiv BCD ,unde M  a și N  b .
Demonstrați că BM CN .
10. Analizați figura alăturată și stabiliți dacă dreptele a și b sunt paralele, apoi calculați-l pe x.

11. Se dau dreptele a b şi c o secantă a lor. Găsiţi măsurile unghiurilor formate de dreptele
a și b cu secanta c ştiind că măsura unuia dintre unghiuri este soluţia ecuaţiei:
2  x  2010 : 67    2  2 2  x   2  7
3 2

 
12. Se consideră două unghiuri adiacente AOB și BOC de măsuri 1080 , respectiv 68 0 .
 
  
Semidreptele OM , ON , OP sunt bisectoarele unghiurilor AOB , BOC , respectiv
 
MON . Pe semidreapta opusă lui OP considerăm un punct P ' , iar în interiorul AOP ' ,
  
alegem un punct B ' astfel încât m B ' OP '   10 0 . Să se arate că punctele B , O și B '
 
sunt coliniare.

S-ar putea să vă placă și