Sunteți pe pagina 1din 2

MEDIA ARITMETICĂ, MEDIA GEOMETRICĂ,

MEDIA PONDERATĂ ŞI MEDIA ARMONICĂ

x  32  98  162
1. Se dă: Calculaţi media aritmetică, geometrică şi
y  27  48  75
armonică a numerelor x si y.

2. Se dau numerele a=8+2 5 +3 şi b=8-2 5 +3.

a) Aduceţi numerele a şi b la forma cea mai simplă.

b) Calculaţi media lor aritmetică;

c) Calculaţi media lor geometrică;

d) Calculaţi media lor armonică;

e) Calculaţi media ponderată dacă se dau ponderile 𝑝𝑎 = 2 ş𝑖 𝑝𝑏 = 3.

3. Fie numerele x= √3 + √2 şi y= √3 − √2 . Aflaţi media aritmetică, geometrică şi


armonică a numerelor x şi y.

√7−√5 √7+√5
4. Fie numerele x= şi y= . Aflaţi media aritmetică, geometrică şi armonică a
√7+√5 √7−√5

numerelor x şi y.

5. Se consideră numerele x = 4 + 5 şi y = 4 - 5.

Calculaţi:

a) media aritmetică;

b) media geometric;

c) media armonică.

6. Să se afle numărul a cărui medie aritmetică dintre jumătatea, treimea, pătrimea şi


şesimea sa este 45.

7. Aflaţi media aritmetică ponderată a numerelor 14 ; 32 ; 68 cu ponderile 3 ; 4 şi 2.


8. Aflaţi media aritmetică ponderată a numerelor 5, 2, 4, având ponderile respectiv 0,6;
0,9; 0,5 .

9. Aflaţi două numere ştiind că media lor aritmetică este 28 iar primul este egal
cu triplul celui de-al doilea.

10. Cu cât creşte media aritmetică a trei numere dacă unul din ele se măreşte cu 75?

11. Dacă media aritmetică a două numere este 15 si media armonică este de 14,4 calculaţi
media geometrică a lor.

12. Să se afle numerele raţionale pozitive a, b, c ştiind că media geometrică a numerelor aşi
b este 5, media geometrică a numerelor b şi c este 7 şi media geometrică a numerelor a şi
c este 9.