Sunteți pe pagina 1din 2

Test

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.
SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului: 186 :312 :25 este ...........


x5 7
(5p) 2. Dacă  atunci x-2 este egal cu …….
x 2
(5p) 3. Dacă media geometrică a numerelor a și b (a< b) este 4 iar media aritmetică a lor este 5
atunci b: a este egal cu .......
9 2
(5p) 4. Înălțimea unui tetraedru regulat cu volumul de cm3 este .........cm
4
(5p) 5 .Volumul unei prisme patrulateră regulată cu Atotală = 160 cm2 şi Alaterală=128 cm2 este .......cm3
(5p) 6. Rezultatele obţinute de elevii clasei a VIII-a la o simulare sunt cele din tabel :
Nota 4 5 6 7 8 9 10
Nr.elevi 5 4 4 6 2 3 1
Media clasei cu doua zecimale este ...........
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenați o piramidă triunghiulară regulată VABC cu baza ABC .


(5p) 2. Să se afle trei numere naturale a, b,c știind că ele sunt direct proporționale cu numerele 0,5 ; 0,2
respectiv 0,(142857) iar produsul lor este 560.
(5p) 3. Arătați că numărul A= (4 3  2 2) 2  (6  2)(6  2)  (3 2  5 3) 2  7 2(2 3  2 2)  N
2 4 5 7
4. Fie a    
1  3 3  7 7  12 12  19
(5p) a) Calculaţi valoarea numărului a.

(5p) b) Arătaţi că 0,(3)  a  0,95 .

5. Să se arate că N = (n  1)(n  1) n  1 n  1  2   n  n  este pătrat perfect.


 4 8 1  4 2
(5p)
 n  1

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)


1.Se dă un triunghi dreptunghic ABC ( m( A)  900 ) , AB<AC , AD  BC , M este mijlocul lui BC .

Dacă DM=5 cm și m  ( AD; AM )  300 , să se afle :


a) Aria și perimetrul triunghiului ABC
b) Raportul dintre aria triunghiului ABD și aria triunghiului AMC .
c) Dacă BE (E  BC) este bisectoarea unghiului B , aflați lungimea segmentului BE .
2. Un paralelipiped dreptunghic ABCDEFGH are suma muchiilor egală cu 76 cm iar lungimea ,
lățimea și înălțimea sunt direct proporționale cu numerele 8 , 5 respectiv 6 . să se afle
a) Lungimea diagonalei paralelipipedului .
b) Aria laterală , totală și volumul paralelipipedului .
c) Calculați sinusul unghiului dintre diagonala AG și planul bazei ABCD .
Raspuns Subiectul I.
S1 S2 S3 S4 S5 S6
2 1 a=2;b=8; b:a=4 l= 3 și h= 6 128 cm3 6,36
4

Subiectul II. 2) a=2k ; b=5k; c=7k ; k= 2 ; a=4 ; b=10 ; c=14 . 3) 155  N


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 18 19
4) a) a=           b) < <
1 3 3 7 7 12 12 19 1 19 19 3 19 20
5) Se amplifică în paranteză cu n2+1 şi se obţine n16  n2 = n18 = (n9)2 = p.p.

Subiectul III . 1)a) AM= 10 cm ; BC= 20 cm ; BM=MC= 10 cm ; AC=10 3 cm; AABC=50 3 cm2 ;
25 3
25 3
PABC=30+10 3 cm b) AD= 5 3 cm ; AABD= cm ; AAMC=25 3 cm ; AABD  2  1
2 2

2 AAMC 25 3 2
AB 3 10
c) BE= bisectoare si B=600 ( ABE )  300  ABE ( A  900 ) cos B   
BE 2 BE
20 3
 BE  cm sau aplicam Teorema bisectoarei in triunghiul ABC
3
EC AE CE  AE 10 3 AE 10 3 10 3
      AE  cm
BC AB BC  AB 30 10 30 3

300 1200 20 3
In triunghiul ABE dreptunghic in A avem BE2 =AB2 +AE2 = 100+   BE  cm
9 9 3

2.) a) L=8k; l=5k ; h=6k; 4L+4l+4h= 76 ; L+l+h=19 ; 19k=19 ;k=1 ; L=8 cm ;l=5m ;h=6 cm d= 5 5 cm
b) Alat =156 cm2 ; Atotala= 236 cm2 ; V= 240 cm3
c) Unghiul dintre diagonala AG și planul bazei ABCD = unghiul dintre diagonala AG și AC
CG 6 6 5
.In triunghiul ACG dreptunghic in C avem sin A   
AG 5 5 25