Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞE

MEDIA ARITMETICĂ, MEDIA GEOMETRICĂ, MEDIA PONDERATĂ

FIŞA 1 FIŞA 2
6. Să se afle numărul a cărui medie aritmetică
x  32  98  162
1. Se dă: dintre jumătatea, treimea, pătrimea şi şesimea
y  27  48  75
sa este 45.
Calculaţi media aritmetică și media geometrică a
7. Aflaţi media aritmetică ponderată a
numerelor x și y.
numerelor 14 ; 32 ; 68 cu ponderile 3 ; 4 şi 2.
2. Se dau numerele a=8+2 5 +3 şi b=8−2 5 +3.
8. Aflaţi media aritmetică ponderată a
a) Calculaţi media lor aritmetică;
numerelor 5, 2, 4, având ponderile respectiv
b) Calculaţi media lor geometrică;
0,6; 0,9; 0,5 .
c) Calculaţi media ponderată dacă se dau ponderile
9. Aflaţi două numere ştiind că media
𝑝𝑎 = 2 ş𝑖 𝑝𝑏 = 3.
aritmetică a lor este 28, iar primul este egal
3. Fie numerele x= √3 + √2 şi y=√3 − √2. cu triplul celui de-al doilea.
Aflaţi media aritmetică și media geometrică a
10. Cu cât creşte media aritmetică a trei numere
numerelor x şi y.
dacă unul din ele se măreşte cu 75?
√7−√5 √7+√5
4. Fie numerele x= şi y= . Aflaţi media 11. Dacă media aritmetică a două numere este
√7+√5 √7−√5
15 şi media armonică este de 14,4 calculaţi
aritmetică și media geometrică a numerelor.
media geometrică a lor.
5. Se consideră numerele x = 4 + 5 şi y = 4 − 5.
12. Să se afle numerele raţionale pozitive a, b,
Calculaţi: a) media aritmetică; b) media geometrică;
c ştiind că media geometrică a numerelor aşi b
este 5, media geometrică a numerelor b şi c este
7 şi media geometrică a numerelor a şi c este 9.