Sunteți pe pagina 1din 2

Fisa de lucru

Subiectul I
Completati spatiile punctate.
1. Numarul de muchii la o piramida patrulatera regulta este egal cu......
2. Numarul total de fete la un tetraedru regulat este egal cu......
3. Aria laterala a unei piramide triunghiulare regulate cu muchia bazei de 4 cm
si apotema piramidei de 5cm este egala cu ........ 𝑐𝑚2
4.Volumul unei piramide cu aria bazei de 12cm si inaltimea de 3cm este egala
cu ...... cm
5. Aria laterala a unui tetraedru regulat cu muchia egala cu 4√6 cm este....

Subiectul II
Incercuiti varianta corecta.
1. Inaltimea unui tetraedru regulat cu muchia de 6cm este egala cu:
a) 3√3cm b) 3√6cm c) 2√6cm d)2√3cm
2. Muchia laterala a unei piramide patrulatere regulate cu muchia bazei de 4
cm si inaltimea de 2cm este egala cu:
a) √3cm b) 2√3cm c) 3√3cm d)2√2cm

3. Muchia bazei a unei piramide triunghiulare regulate cu aria laterala de cm si


apotema piramidei de 3 cm este egala cu:

a) 2√3cm b) 2√2cm c) 3cm d) 2cm

4.Muchia bazei a unei pirmide patrulatere regulate cu aria laterala de 60 cm si


aria totala de 96 cm este egala cu:
a) 6 𝑐𝑚 b) 5𝑐𝑚 c) 3 cm c) 4𝑐𝑚
Subiectul III
1. Fie VABC o piramida triunghiulara regulata cu AB=6 cm si VO= 2√3, unde VO
este perpendicular pe (ABC). Calculeaza:
a)volumul piramidei;
b) aria totala a piramidei;
c) unghiul format de o muchie laterala cu planul bazei.

2.Fie VABCD o piramida patrulatera regulata VA=2√2 cm si latura bazei ABCD


de 2 cm. Se cere:

a)lungimea diagonalei AC a bazei;

b)masura unghiului AVC;

c)aria triunghiului VAB;

d)distanta de la A la VB.