Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele …………………………………..

Clasa a VI-a
Data ...................

FISA DE LUCRU - LINII IMPORTANTE ÎN TRIUNGHI

1. Definiţi liniile importante ale unui triunghi:


Mediana…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Bisectoarea………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Înălţimea………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………
Mediatoarea……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
2. Completaţi următoarele propoziţii:
Punctul de intersecţie a mediatoarelor este…………………………………………………………
Medianele triunghiului se intersectează în …………………………………………………………
Mediatoarele triunghiului dreptunghic se intersectează……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Înălţimile triunghiului obtuzunghic se intersectează în …………………………………………...
Dacă înălţimile triunghiului se intersectează în domeniul interior atunci …………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Centrul cercului înscris triunghiului se află la intersecţia …………………………………………
Punctul de intersecţie a medianelor se numeşte …………………………………………………..
Dacă în triunghiul ABC înălţimile se intersectează în vârful A atunci…………………………….
………………………………………………………………………………………………………
Dacă mediatoarele triunghiului se intersectează în exteriorul triunghiului atunci…………………
………………………………………………………………………………………………………
3. Construiţi: a) înălţimile unui triunghi obtuzunghic
b) mediatoarele unui triunghi ascuţitunghic
c) bisectoarele unui triunghi dreptunghic
Descrieţi construcţiile realizate folosind limbajul matematic!
4. a) Perpendiculara dusă în mijlocul segmentului se numeşte ............
b) Segmentul care uneşte un vîrf al triunghiului cu mijlocul laturii opuse se numeşte............
c) Latura care împarte unghiul în două unghiuri congruiente se numeşte......
d) Perpendiculara din vîrf la latura opusă se numeşte ................
e) Un triunghi are:
a. 1 înălţime b. 2 înălţimi c. 3 înălţimi d. O infinitate de înălţimi

5. Construiṭi triunghiul ascuṭitunghic MNP ṣi puneṭi în evidenṭă pe desen:


a) Mediana MA
b) Bisectoarea unghiului NPM
c) Mediatoarea segmentului MP
d) Înălṭimea corepunzătoarea laturii MN
6. Stabiliṭi valoarea de adevăr a propoziṭiilor:
a) Ortocentrul unui triunghi obtuzunghic este situat în exteriorul triunghiului
b) Intr-un triunghi dreptunghic catetele sunt ṣi înălṭimi
c) Mediana,împarte triunghiul în două triunghiuri congruente
d) In orice triunghi mediatoarele sunt congruente

7. Asociaṭi fiecărui element din coloana A, un unic element din coloana B

A B

M ortocentrul triunghiului
I centrul de greutate al triunghiului
H centrul cercului înscris în triunghi
O centrul cercului circumscris unui triunghi
G mijlocul unui segment

8. Completaṭi spaṭiile punctate:


a) Centrul de greutate al unui triunghi se află situat pe fiecare mediană la……..de vârf
ṣi……...de bază
b) Liniile importante ale triunghiului
sunt………………………………………………….
c) Ortocentrul unui triunghi dreptunghic coincide cu……………………………..
d) Prin mediatoarea unui segment vom înṭelege o……………... pe segment, dusă
prin……..
e) Punctul de intersecṭie al bisectoarelor unghiurilor unui triunghi se notează cu……
f) Un punct aparṭine bisectoarei unui unghi, dacă si numai dacă……………..

S-ar putea să vă placă și