Sunteți pe pagina 1din 10

Rodica Mărăcineanu Daniela Boanță Elena Țincu Felicia Mădălina Mocanu

Viorel Doia Tănțica Dorela Frâncu Monica Lucica Coadă Nadia Grad
Alina Chiricioglu Gabriel Vrînceanu Iliana Dumitrescu

7 Lecția de MATEMATICĂ

Teorie
Aplicații

,
Lecția de matematică. Clasa a VII-a
Teorie și aplicații
Rodica Mărăcineanu, Daniela Boanță, Elena Țincu, Felicia Mădălina Mocanu, Viorel Doia,
Tănțica Dorela Frăncu, Monica Lucica Coadă, Nadia Grad, Alina Chiricioglu, Gabriel Vrînceanu, Iliana Dumitrescu
Copyright © 2018 Grup Media Litera
Toate drepturile rezervate

Editura Litera
O.P. 53; C.P. 212, sector 4, București, România
tel.: 021 319 63 90; 031 425 16 19; 0752 548 372
e‑mail: comenzi@litera.ro
Ne puteți vizita pe

Editor: Vidrașcu și fiii


Redactor: Gabriela Niță
Corector: Carmen Bîtlan
Figuri geometrice și grafice: Banu Gheorghe
Copertă: Dorel Melinte
Tehnoredactare: Banu Gheorghe
Coordonator departament educațional: Gabriela Niță

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României


Lecția de matematică : teorie, aplicații : 7
Rodica Mărăcineanu, Daniela Boanță, Elena Țincu, ....
București : Litera, 2018
ISBN 978-606- 33-2398- 0
I. Mărăcineanu, Rodica
II. Boanță, Daniela
III. Țincu, Elena

51
Cuvânt-înainte

Dragi elevi, citirea acestui cuvânt de întâmpinare ne confirmă faptul că ați considerat necesar și util să deveniți
parteneri ai unui proiect detaliat de învățare a matematicii.
În cadrul acestui parteneriat, fiecare și-a asumat roluri bine definite care să asigure succesul învățării:

► colectivul de autori – prin faptul că a structurat în paginile cărții conținuturile programei de clasa a VII-a,
evidențiind noțiunile-cheie (termeni, proceduri de calcul, algoritmi), acțiuni-cheie care fundamentează învățarea, zone
de exersare și de asigurare a transferului, precum și trimiteri către domenii conexe matematice, către fapte de istorie
matematică sau către curiozități din lumea numerelor și a figurilor geometrice;

► voi, elevii – prin faptul că accesarea informațiilor și rezolvarea sarcinilor de lucru propuse în mod etapizat,
ritmic, temeinic și personalizat determină construirea unei personalități capabile să comunice argumente și idei bazate
pe raționamente logice și să acționeze conștient pentru obținerea de rezultate benefice.

► profesorii care vă coordonează – prin faptul că pot urmări, pe etape, nivelul și calitatea rezolvărilor asociate
sarcinilor de lucru din carte, optimizând astfel efortul pe care trebuie să-l depuneți în învățarea matematică;

► părinții care vă susțin – prin faptul că pot stabili, în acord cu voi, planuri de învățare realiste.

Pentru a asigura ușurința în utilizare, materialul grupează conținuturile programei școlare în 9 unități de conținut.
Cele 9 unități conțin lecții de consolidare a învățării, oferind un preambul teoretic, urmate de zona de exersare, care
introduce gradual elevul în zona de activitate, de la nivel de dificultate scăzut la unul ridicat. Rubrica „Știați că…” are
rol de captare a atenției, de furnizare de motivații de învățare, de evidențiere a utilității matematicii în viața de zi cu zi
sau în contexte interdisciplinare. La finalul fiecărei unități de conținut există zona de (auto)evaluare, organizată similar
testelor propuse la Evaluarea națională (susținută la finalul de clasei a VIII-a), pentru a crea obișnuința cu astfel de
evaluări.

Recomandăm ca secvențele de (auto)evaluare să se realizeze respectând următoarele etape:

► după parcurgerea integrală a tuturor activităților asociate unității de învățare; astfel, evaluarea capătă sens;

► după asigurarea tuturor condițiilor necesare evaluării (respectarea timpului, elemente de confort și concentrare
– liniște, creion, pix, culori, instrumente de desen etc.).

Nu uitați că la fiecare instrument de evaluare punctajul este de 100 de puncte, compus din 90 de puncte acordate
răspunsurilor corecte și 10 puncte (din oficiu).

Un sfat: punctajul pe care îl obțineți este important, însă, pentru a beneficia de toate atuurile evaluării, verificați cu
profesorul de la clasă modul în care ați formulat răspunsurile și notați-vă erorile de raționament sau alte observații care
vă sunt furnizate pentru a vă îmbunătăți învățarea.

Sperăm ca, la finalul clasei a VII-a, parcurgerea întregului material propus de colectivul de autori să fi contribuit la
obținerea unor rezultate școlare foarte bune, sporind, în același timp, încrederea în voi, în puterea voastră de muncă și
în puterea ideilor pe baza cărora comunicați cu cei din jur!

Succes!

Colectivul de autori
Cuprins

1 – Mulțimea numerelor raționale .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4 – Ecuații și inecuații .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52


Reprezentarea numerelor raționale pe axa numerelor, Proprietăți ale relației de egalitate în mulțimea numerelor reale.. . . . . . . . 52
opusul unui număr rațional; valoarea absolută (modulul)... . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Test – Proprietăți ale relației de egalitate în mulțimea numerelor reale.. . .53
Test – Reprezentarea numerelor raționale pe axa numerelor, Ecuații liniare. Mulțimea soluțiilor unei ecuații. Ecuații echivalente .. .. .. 54
opusul unui număr rațional; valoarea absolută (modulul) .. .. .. .. .. .. .. .. 9 Test – Ecuații liniare. Mulțimea soluțiilor unei ecuații.
Operații cu numere raționale, proprietăți. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10 Ecuații echivalente.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Test – Operații cu numere raționale. Proprietăți.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Proprietăți ale relației de inegalitate „≤” pe mulțimea
Compararea și ordonarea numerelor raționale.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12 numerelor reale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Test – Compararea și ordonarea numerelor raționale.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13 Test – Proprietăți ale relației de inegalitate „≤” pe mulțimea
numerelor reale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
2 – Mulțimea numerelor reale .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Inecuații de forma ax + b > 0 (<, ≤, ≥).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 58
Rădăcina pătrată a unui număr natural .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Test – Inecuații de forma ax + b > 0 (<, ≤, ≥).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Test – Rădăcina pătrată a unui număr natural .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15 Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor și inecuațiilor.. . . . . . . . . . . . .60
Algoritmul de extragere a rădăcinii pătrate dintr-un număr natural. Test – Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor și inecuațiilor.. . .61
Aproximări .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Test 1 – Algoritmul de extragere a rădăcinii pătrate dintr-un număr 5 – Elemente de organizare a datelor .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
natural. Aproximări.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 17 Produsul cartezian a două mulțimi nevide.
Test 2 – Algoritmul de extragere a rădăcinii pătrate dintr-un număr Reprezentarea într-un sistem de axe perpendicular a unor perechi
natural. Aproximări.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 18 de numere întregi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Exemple de numere iraționale. Mulțimea numerelor reale.. . . . . . . . . . . . . . . . 19 Test – Produsul cartezian a două mulțimi nevide.
Test 1 – Exemple de numere iraționale. Mulțimea numerelor reale.. . . 20 Reprezentarea într-un sistem de axe perpendicular a unor
Test 2 – Exemple de numere iraționale. Mulțimea numerelor reale .. .. 21 perechi de numere întregi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Modulul unui număr real. Definiție, proprietăți.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Distanța între două puncte din plan.
Test – Modulul unui număr real.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Reprezentarea și interpretarea unor dependențe prin tabele,
Compararea și ordonarea numerelor reale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 diagrame și grafice .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Test – Compararea și ordonarea numerelor reale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Test – Distanța între două puncte din plan.
Reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor prin aproximări .. .. .. 26 Reprezentarea și interpretarea unor dependențe prin tabele,
Test – Reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor diagrame și grafice.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
prin aproximări.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Probabilitatea realizării unor evenimente .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 66
ℕ ⊂ ℤ ⊂ ℚ ⊂ ℝ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Test – Probabilitatea realizării unor evenimente .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 67
Test – ℕ ⊂ ℤ ⊂ ℚ ⊂ ℝ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Reguli de calcul cu radicali. Scoaterea factorilor de sub radical. 6 – Patrulatere .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 68
Introducerea factorilor sub radical .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Patrulatere convexe. Suma măsurilor unghiurilor
Test – Reguli de calcul cu radicali. unui patrulater convex .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 68
Scoaterea factorilor de sub radical .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Test – Patrulatere convexe.
Reguli de calcul cu radicali. Înmulțirea și împărțirea radicalilor.. . . . . . . . . . 32 Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex .. .. .. .. .. .. .. 69
Test – Înmulțirea și împărțirea radicalilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Paralelogram. Proprietăți .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Operații cu numere reale (adunare, înmulțire, împărțire, ridicare la Test – Paralelogram.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
putere).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Dreptunghi. Proprietăți .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Test – Operații cu numere reale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Test – Dreptunghi.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 73
Raționalizarea numitorului de forma a b .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Romb. Proprietăți.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Test – Raționalizarea numitorului de forma a b .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Test – Romb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Media aritmetică a n numere reale, n ≥ 2. Pătrat. Proprietăți.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Media geometrică a două numere reale pozitive.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Test – Pătrat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Test – Media aritmetică a n numere reale, n ≥ 2. Trapez. Proprietăți .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 78
Media geometrică a două numere reale pozitive .. .. .. .. .. .. .. .. .. 39 Test – Trapez .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Test – Trapez isoscel .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Arii: triunghi; patrulatere .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
3 – Calculul algebric .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Test 1 – Arii: triunghi; patrulatere.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Calcule cu numere reale reprezentate prin litere:
Test 2 – Arii: triunghi; patrulatere.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
adunarea și scăderea.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Test – Calcule cu numere reale reprezentate prin litere: adunarea și
scăderea .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 7 – Asemănarea triunghiurilor .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Calcule cu numere reale reprezentate prin litere: Segmente proporționale. Teorema paralelelor echidistante.
înmulțire, împărțire, ridicare la putere.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Împărțirea unui segment în părți proporționale cu numere
Test – Calcule cu numere reale reprezentate prin litere.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 (segmente) date... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 86
Ordinea operațiilor în calculul cu numere reale reprezentate Test – Segmente proporționale. Teorema paralelelor echidistante.
prin litere .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Împărțirea unui segment în părți proporționale cu numere
Test – Ordinea operațiilor în calculul cu numere reale reprezentate (segmente) date. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
prin litere.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Teorema lui Thales. Teorema reciprocă a teoremei lui Thales .. .. .. .. .. .. .. 88
Formule de calcul prescurtat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Test – Teorema lui Thales. Teorema reciprocă a teoremei lui Thales.. . 88
Test – Formule de calcul prescurtat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Linia mijlocie în triunghi; proprietăți.
Descompuneri în factori utilizând reguli de calcul în ℝ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Centrul de greutate al unui triunghi .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Test – Descompuneri în factori utilizând reguli de calcul în ℝ.. . . . . . . . . . 49 Test – Linia mijlocie în triunghi; proprietăți. Centrul de greutate
Rezolvarea ecuațiilor de forma x2 = a, x ∈ ℝ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 50 al unui triunghi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Test – Rezolvarea ecuațiilor de forma x2 = a, x ∈ ℝ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Linia mijlocie în trapez. Proprietăți.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Test – Linia mijlocie în trapez. Proprietăți.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Triunghiuri asemenea. Teorema fundamentală a asemănării.. .. .. .. .. .. .. 94 Proprietatea coardelor egal depărtate de centru.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Test – Triunghiuri asemenea. Test – Proprietatea coardelor egal depărtate de centru.. .. .. .. .. .. .. .. .121
Teorema fundamentală a asemănării.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Unghi înscris în cerc; triunghi înscris în cerc .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Criterii de asemănare a triunghiurilor .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Test – Unghi înscris în cerc; triunghi înscris în cerc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Test – Criterii de asemănare a triunghiurilor .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Pozițiile relative ale unei drepte față de un cerc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Test – Pozițiile relative ale unei drepte față de un cerc.. .. .. .. .. .. .. .. .. .125
8 – Relații metrice în triunghiul dreptunghic .. . . . . . . . . . . . . . 98 Tangente dintr-un punct exterior la un cerc .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Proiecții ortogonale pe o dreaptă.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Test – Tangente dintr-un punct exterior la un cerc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Test – Proiecții ortogonale pe o dreaptă.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Triunghi circumscris unui cerc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Teorema înălțimii. Teorema catetei.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Test – Triunghi circumscris unui cerc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Test 1 – Teorema înălțimii. Teorema catetei .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .101 Poligoane regulate: definiție, desen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Test 2 – Teorema înălțimii. Teorema catetei .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .102 Test – Poligoane regulate: definiție, desen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .131
Teorema lui Pitagora. Teorema reciprocă a teoremei lui Pitagora.. . . . . . . 103 Calculul elementelor (latură, apotemă, arie, perimetru)
Test 1 – Teorema lui Pitagora. pentru poligonul regulat cu trei laturi – triunghi echilateral.. . . . . . . . . . . . . 132
Teorema reciprocă a teoremei lui Pitagora.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .104 Test – Calculul elementelor (latură, apotemă, arie, perimetru)
Test 2 – Teorema lui Pitagora. pentru poligonul regulat cu trei laturi – triunghi echilateral.. . . 133
Teorema reciprocă a teoremei lui Pitagora.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .105 Calculul elementelor (latură, apotemă, arie, perimetru)
Noțiuni de trigonometrie în triunghiul dreptunghic .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .106 pentru poligonul regulat cu patru laturi – pătrat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Test – Noțiuni de trigonometrie în triunghiul dreptunghic .. .. .. .. .. .. .107
Test – Calculul elementelor (latură, apotemă, arie, perimetru)
Rezolvarea triunghiului dreptunghic .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .108
pentru poligonul regulat cu patru laturi – pătrat .. .. .. .. .. .. .. .. .135
Test – Rezolvarea triunghiului dreptunghic.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Calculul elementelor (latură, apotemă, arie, perimetru)
pentru poligonul regulat cu șase laturi – hexagonul regulat.. . . . . . . . . . . . . 136
9 – Cercul .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Test – Calculul elementelor (latură, apotemă, arie, perimetru)
Cercul: definiție; elemente în cerc: centru, rază, coardă, diametru, arc;
pentru poligonul regulat cu șase laturi – hexagonul regulat.. ..137
interior, exterior; discul.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .110
Lungimea cercului și aria discului.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Test – Cercul: definiție; elemente în cerc: centru, rază, coardă,
Test – Lungimea cercului și aria discului.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
diametru, arc; interior, exterior; discul .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Unghi la centru; măsura arcelor; arce congruente.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .112
Test – Unghi la centru; măsura arcelor; arce congruente.. . . . . . . . . . . . . . . 113 Teze .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Coarde și arce în cerc .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .114 Teza 1, Semestrul I.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Test – Coarde și arce în cerc.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .115 Teza 2, Semestrul I.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Proprietatea diametrului perpendicular pe o coardă .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .116 Teza 3, Semestrul al II-lea.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Test – Proprietatea diametrului perpendicular pe o coardă.. . . . . . . . . . . 117 Teza 4, Semestrul al II-lea.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Proprietatea arcelor cuprinse între coarde paralele .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .118
Test – Proprietatea arcelor cuprinse între coarde paralele.. . . . . . . . . . . . . 119 10 – Indicații și răspunsuri .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

6
Test e ș i a p l i c a ț i i
1 Mulțimea numerelor raționale

Reprezentarea numerelor raționale pe axa numerelor,


opusul unui număr rațional; valoarea absolută (modulul)

 Identificarea caracteristicilor numerelor raționale și a formelor de scriere a acestora în contexte variate.


 Aplicarea regulilor de calcul cu numere raționale, a estimărilor și a aproximărilor pentru rezolvarea unor
exerciții.
Noțiuni-cheie: număr rațional, fracție zecimală, fracție ordinară, fracție reductibilă, axa numerelor, opusul
numărului rațional, parte întreagă, parte fracționară, modulul unui număr rațional.
Acțiuni-cheie: scrierea unui număr rațional; aplicarea formulelor de transformare a fracțiilor zecimale în frac-
ții ordinare; aplicarea definiției modulului unui număr rațional pentru exerciții numerice; utilizarea proprietăților
modulului pentru efectuarea de calcule; reprezentarea pe axă a numerelor raționale; utilizarea proprietăților părții
întregi sau părții fracționare; exemplificarea de numere prin utilizarea noțiunii de opus al unui număr; aplicarea
unui procedeu-tip pentru determinarea unei fracții reductibile.

Breviar teoretic

Reprezentarea pe axă a numerelor raționale


a
Definiție: Un număr rațional se poate exprima printr-un cât neefectuat, a : b, fie printr-o fracție ordinară, ,
fie printr-o fracție zecimală finită sau periodică (câtul efectuat al numerelor întregi a și b, cu b nenul). b
a 
Mulțimea numerelor raționale se notează cu , astfel definim:  =  a, b ∈ , b ≠ 0, (a, b) = 1
 b 
a 
Mulțimea numerelor raționale pozitive o notăm cu + și o definim:  + =  a, b ∈ , a, b ≥ 0, b ≠ 0, (a, b) = 1
b 
a 
Mulțimea numerelor raționale negative o notăm cu – și o definim ca fiind:  − =  a, b ∈ , a, b < 0, (a, b) = 1
a b 
Dacă a ∈ , atunci = a . Deci avem a ∈  și atunci  ⊂ .
1
Deoarece știm că  ⊂ , iar acum am învățat că  ⊂  obținem incluziunea  ⊂  ⊂ .
Definiție: Numim axa numerelor o dreaptă pe care fixăm un punct, numit origine, o unitate de măsură și un
sens pozitiv.
Fiecărui număr rațional îi corespunde un unic punct pe axa numerelor.
Formulele de transformare a fracțiilor zecimale în fracții ordinare:
a a ...a
a) transformarea fracțiilor zecimale în fracții ordinare: a0 , a1a2 ...an = 0 1 n n
10
a1a2 ...aq
b) transformarea fracțiilor zecimale periodice simple în fracții ordinare: a0 , (a1a2 … aq ) = a0
c) transformarea fracțiilor zecimale periodice mixte în fracții ordinare: 999
 ...9
q cifre
a1a2 a3 ... a p b1b2b3 ...bq − a1a2 a3 ... a p
a0 , a1a2 a3 … a p (b1b2 ...bq ) = a0
999...9000...0
q cifre de 9 și p cifre de 0

Partea întreagă a unui număr rațional x este acel număr întreg notat [x], astfel încât să avem [x] ≤ x < [x] +1.
Numărul x – [x] se numește partea fracționară a numărului rațional x și se notează cu {x}.
Pentru orice număr rațional x, avem 0 ≤ {x} < 1.
Oricare ar fi numărul rațional x, avem x = [x] + {x}.
Orice număr rațional pozitiv se reprezintă printr-o fracție zecimală de forma x = a0 , a1a2 a3  unde a0 este
partea întreagă a lui x și se notează cu [x], iar 0, a1a2 a3  este partea fracționară a lui x și se notează cu {x}.

8
TEST – Reprezentarea numerelor raționale pe axa numerelor,
opusul unui număr rațional; valoarea absolută (modulul)

Subiectul I. Scrieți doar rezultatul final. (30 p.)


5
5p 1. Fracția se scrie sub formă de fracție zecimală astfel … .
8
5p 2. Fracția zecimală 3,(459) se scrie sub formă de fracție ordinară astfel … .
5p 3. Partea întreagă a numărului 1,43 este … .
5p 4. Partea fracționară a numărului –3,25 este … .
 4 1 −3 1 1 −14 18 
5p 5. Fie mulțimea A = − ; ; ; −0, 8, 0, (6); −9; ; ; ; ;(−2) 2 
 9 6 8 0, (3) 0,125 7 3 
A∩ N =
5p 6. Numerele întregi n pentru care |n| ≤ 5 sunt egale cu … .

Subiectul al II-lea. Scrieți rezolvările complete. (30 p.)


1
5p 1. Determinați x ∈  pentru care: | x − 1 |=
2
5p 2. Care este a 2015-a zecimală a numărului 1,432(867).
3. Reprezentați pe axă numerele raționale care satisfac relațiile:
5p a) |x| = 3
1
5p b) |x| =
2
5p c) |x| = 1
2
5p d) |x| =
5
Subiectul al III-lea. Scrieți rezolvările complete. (30 p.)
1. Se dau mulțimile: A = {3, 4, 5} și B = {0, 2, –3}.
5p a) Reprezentați pe axă elementele celor două mulțimi de mai sus.

5p {
b) Determinați mulțimea H = x + y / x ∈ A, y ∈ B . }
x 
5p c) Determinați mulțimea S =  / x ∈ B, y ∈ A  .
y 
2x + 3
2. Se dă fracția , x număr întreg.
5x + 4
5p a) Determinați forma generală a lui x pentru care fracția este reductibilă.
5p b) Determinați forma generală a lui x pentru care fracția este ireductibilă.
2x + 3
5p c) 
Calculați suma celor mai mici 99 de numere naturale nenule x pentru care fracția
este reductibilă. 5x + 4

Unitatea 1   Mulțimea numerelor raționale 9


1 Mulțimea numerelor raționale

Operații cu numere raționale, proprietăți

 Identificarea caracteristicilor numerelor raționale și a formelor de scriere a acestora în contexte variate.


 Utilizarea proprietăților operațiilor în efectuarea calculelor cu numere raționale.
 Determinarea regulilor eficiente de calcul în efectuarea operațiilor cu numere raționale.
 Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operațiilor cu numere raționale și a
ordinii efectuării operațiilor.
Noțiuni-cheie: număr rațional, inversul unui număr rațional, distributivitate, semn.
Acțiuni-cheie: utilizarea proprietăților operațiilor în efectuarea calculelor cu numere raționale; utilizarea
regulilor de semn; recunoașterea și exemplificarea de numere prin utilizarea noțiunii de invers asociată unui număr
rațional, rezolvarea de exerciții care implică noțiunile-cheie.

Breviar teoretic
Adunarea numerelor raționale. Proprietăți
Prin adunarea a două numere raționale a și b se obține un număr rațional, notat a + b, numit suma numerelor
a și b. Numerele a și b se numesc termenii sumei.
Pentru a aduna două numere raționale, procedăm astfel:
• dacă a și b au același semn, se adună modulele lor și se scrie în fața rezultatului semnul comun;
• dacă a și b au semne diferite, se scad modulele lor (din cel mai mare pe cel mai mic) și se scrie în fața
rezultatului semnul numărului cu modulul mai mare.
În mulțimea numerelor raționale:
• adunarea este asociativă: (a + b) + c = a + (b + c);
• 0 este element neutru față de adunare: a + 0 = 0 + a = a;
• pentru oricare a există –a, opusul lui a, astfel încât: a + (–a) = (–a) + a = 0;
• adunarea este comutativă: a + b = b + a, pentru a, b, c ∈ .
Scăderea numerelor raționale
• prin scăderea a două numere raționale a și b se obține un număr rațional c, notat a – b, pentru care a = b + c.
• c se numește diferența numerelor a și b, iar a este descăzutul și b este scăzătorul.
• diferența a două numere raționale se efectuează adunând descăzutul cu opusul scăzătorului: a – b = a + (–b).
• o succesiune de adunări și de scăderi de numere se numește sumă algebrică.
Înmulțirea numerelor raționale. Proprietăți
• prin înmulțirea a două numere raționale a și b se obține un număr rațional, notat a · b; a și b se numesc fac-
torii produsului.
• dacă a = 0 sau b = 0, atunci a · b = 0.
• dacă a și b au același semn, atunci a · b = |a| · |b|.
• dacă a și b au semne diferite, atunci a · b = – (|a| · |b|).
• produsul dintre un număr a și –1 este opusul numărului a, a · (–1) = –a, pentru orice număr rațional a.
În mulțimea numerelor raționale, înmulțirea are următoarele proprietăți:
• este comutativă: a · b = b · a;
• este asociativă: a · (b · c) = (a · b) · c;
• 1 este element neutru față de înmulțire: a ·1 = 1 · a = a;
• este distributivă față de adunare și față de scădere:
a · (b + c) = a · b + a · c și a · (b – c) = a· b – a · c, pentru orice a, b, c ∈ .
Împărțirea numerelor raționale. Proprietăți
a b a
• Dacă a, b ∈ *, numărului rațional i se asociază numărul rațional , numit inversul numărului .
−1 b a b
a b
Se notează   = .
b a
• Dacă p și q sunt numere raționale și q ≠ 0, câtul dintre p și q, notat p : q, este acel număr rațional c, pentru
care p = q · c, unde p este deîmpărțitul și q este împărțitorul.
• Împărțirea a două numere raționale se efectuează înmulțind deîmpărțitul cu inversul împărțitorului.
• Produsul dintre un număr și inversul lui este egal cu 1.

10