Sunteți pe pagina 1din 12

Presiunea hidrostatică şi principiile

hidrostaticii
 Asupra peretelui din beton al unui baraj
acţionează forţe foarte mari din partea apei.
Aceste forţe, datorate presiunii hidrostatice a
apei, sunt cu atât mai mari cu cât e mai
adâncă apa, sunt perpendiculare pe peretele
barajului (şi îl pot distruge, cum s-a întâmplat
la RiverFalls, sau în judeţul Bacău)
 Deci presiunea apei poate genera forţe
uriaşe!Este bine să cunoaştem proprietăţile
presiunii hidrostatice !
 Spre deosebire de solide, lichidele
acţionează cu forţe datorate presiunii
nu numai pe verticală în jos, ci în
toate direcţiiile
Instrumentul de măsură al presiunii
hidrostatice este manometrul cu lichid şi
capsulă manometrică
 Cu ajutorul manometrului putem
verifica experimental că:
 Lichidul acţionează cu forţe
perpendiculare pe suprafaţa corpurilor
în cu care e în contact
 Presiunea hidrostatică(din interiorul
lichidului) e cu atât mai mare cu cât
adâncimea e mai mare
 Presiunea hidrostatică într-un punct al lichidului are
aceeaşi valoare în toate direcţiile
 Presiunea hidrostatică e cu atât mai mare cu cât
densitatea lichidului e mai mare(de exemplu presiunea în
apa e mai mare ca în petrol,sau ulei)
Presiunea hidrostatică într-un punct la
adâncime(h) sub apă este determinată de
greutatea coloanei de apă de deasupra: h
G  m  g   V  g    S  h  g
Calculăm presiunea determinată de greutatea
coloanei de apă G  S h g
p     g h
S S
 Presiunea într-un punct la adâncime(h) sub apă depinde
de adâncime şi de presiunea(p0) de la suprafaţa
lichidului, având formula: p  po    g  h
 Din aceste formule ,deducem:
 Principiul fundamental al hidrostaticii:
Diferenţa de presiune dintre două puncte ale
unui fluid este direct proporţională cu
diferenţa de nivel(sau de adâncime h) dintre h
cele două puncte: p2  p1    g  h
Dacă turnăm apă în punctul A într-un tub în formă de“U“,
va ajunge apa în punctul C ?(va urca apa pe ramura BC ?)

Experimentaţi! Apa urcă până când


ajunge la acelaşi nivel în ramurile AB şi
BC (care produc presiuni egale în C)
Romanii, necunoscând Principiile hidrostaticii
au considerat că apa nu va urca, şi de aceea nu
construiau conducte în formă de“U“, ci
construiau apeducte(poduri înalte, care
susţineau conducte drepte, deasupra văilor).
Romanii credeau că, dacă apa coboară în vale,
nu mai poate “urca”!
 Principiul vaselor comunicante: Nivelul
apei este acelaşi în vasele care comunică
între ele, indiferent de forma vaselor
 La baza vaselor este aceeaşi presiune
In cele două părţi ale ceainicului din imagine,
nivelul apei este acelaşi (respectând principiul
vaselor comunicante)

 Dacă cele două vase din imagine sunt


conectate cu un furtun,cum va curge
apa:Din A în B, sau invers? Şi unde e
mai mare presiunea: la baza vasului
mic sau a celui mare?
 Răspuns: Iniţial adâncimea apei e mai mare în vasul mic
deci presiunea la baza vasului mic e mai mare .Apa va
curge din B în A, până va ajunge la acelaşi nivel în cele
două vase
Aplicaţii şi probleme rezolvate
 Când capsula manometrică se află în
aer, lichidul din manometru este la
acelaşi nivel în ambele ramuri .
 Când scufundăm capsula
manometrică sub apă , observăm o
denivelare,cu atât mai mare cu cât
presiunea din apă e mai mare.
 1. Dacă denivelarea este de 10cm, cu cât e mai mare
presiunea de sub apă(p2 ) decât presiunea de deasupra
apei (p0 ) ? (accelerat ia gravitatio nala : g  10 N / Kg
 Densitatea apei este:  1000Kg/m³
Rezolvare: Transformăm: 10cm=0,1m. Aplicăm principiul
fundamental al hidrostaticii:
Kg N N
p2  p0    g  h  1000 3 10  0,1m  1000 2
m Kg m
presiunea de sub apă e mai mare la adâncimi mari
Aplicaţii şi probleme rezolvate
De ce crezi că submarinele militare care se scufundă la
mari adâncimi au pereţi groşi şi nu au hublouri(ferestre)
2. I. Ce presiune hidrostatică suportă submarinul la
adâncimea 2Km? II.Ce forţă generează această presiune
pe o suprafaţă de 2m2 din peretele submarinului?
Ştim că presiunea(atmosferică)de la suprafaţa apei este:
p0  100000 Pa şi Densitatea apei este:  1000Kg/m³
Rezolvare:presiunea hidrostatică la adâncimea 2Km=2000m
este: N Kg N
p  po    g  h  100000 2  1000 3 10  2000m
m m Kg
p  20100000Pa
Presiunea hidrostatică e uriaşă; dacă submarinul ar
avea hublouri, s-ar sparge şi apa ar năvăli înăuntru
II. Forţa generată de presiune pe o suprafaţă S=2m2 din
peretele submarinului este:
N
F  p  S  20100000 2  2m 2  40200000 N
m
Într-un submarin, echipajul trebuie să ştie la ce
adâncime se află. Dar cum crezi că ar putea afla?
Fiindcă nu se poate măsura direct adâncimea, se
măsoară presiunea apei(p2) cu manometrul şi apoi se
calculează , adâncimea(h) cu formula: p2  p0    g  h
Ştiind că presiunea(atmosferică)de la suprafaţa apei
este p0  100000 Pa p 2  p0
aflăm adâncimea cu formula: h 
g
 Problema 3: la ce adâncime se află un submarin dacă
presiunea apei(în exteriorul său)este 1000KPa ?
 ( Densitatea apei este:  1000Kg/m³ )
Exerciţii şi probleme
4. I. Este mai mare presiunea de deasupra
ramurii din stânga,p1 , a manometrului sau
presiunea de deasupra ramurii din
dreapta,p2 (sau sunt egale ) ?
 II. Dacă în manometru se află apă cu
densitatea  1000Kg/m³, denivelarea este
h=20cm, care e diferenţa de presiune(p2 –p1)

 5.Principiul fundamental al hidrostaticii se poate


aplica în: A)toate lichidele, B)doar în apă, C) toate
lichidele şi gazele, D) doar în apă şi aer
 6.La o anumită adâncime, presiunea hidrostatică în
apa dulce(1000Kg/m3 ) este: A) mai mică, B) egală ,
sau C) mai mare decât în apă de mare,sărată cu
densitatea 1025Kg/m3
7. I. Presiunea hidrostatică la baza
barajului (în punctul B) este: a) mai mică,
b) egală, sau c) mai mare decât presiunea
în partea de sus a barajului(în punctul A)
II. Ştiind că apa1000Kg/m3, şi presiunea (atmosferică) de
la suprafaţa apei este: p0  100000 Pa
Calculaţi Presiunea la adâncimea 30m la baza barajului
III. Ce forţă generează această presiune pe o suprafaţă de
5cm2 din peretele barajului?

 8. I. Explicaţi cum ar putea echipajul unui submarin


să măsoare la ce adâncime se află(şi cu ce aparat)?
 II. Forţele generate de presiunea hidrostatică
acţionează: A)la fel ca greutatea ,vertical în jos;
B)din toate direcţiile ; C)din direcţia de înaintare
9. În care din stropitorile din imagine ar încăpea mai
multă apă?
a)în stropitoarea 1,
b)în stropitoarea 2,
c)în amândouă la fel
Explică! 1 2
10. Cu cât creşte presiunea hidrostatică
asupra unui scafandru care se scufundă 20m
Această lecţie face parte dintr-un set de lecţii pentru
gimnaziu şi liceu destinat îmbunătăţirii predării fizicii cu
ajutorul calculatorului.Orice sugestie sau observaţie
despre această lecţie puteţi trimite pe adresa autorului :
laurentziu_roshu@yahoo.com
Prin observaţiile dvs. puteţi contribui la perfecţionarea
acestui set de lecţii .Vă mulţumesc

Lecţia poate fi importată în AEL, si apoi lansată dintr-un


singur click simultan pe toate calculatoarele reţelei.Dacă
aveţi dificultaţi cu importul AEL, trimiteţi un e-mail !