Sunteți pe pagina 1din 1

Fisa de lucru-suma masurilor  unui  : 4.05.2006 a) 45 , 102 ; b) 6745 si 9656 ; c) 364636 si 674954 .

1. Determinati masurile unghiurilor unui triunghi isoscel daca un 4. Masura unui unghi exterior al unui triunghi dreptunghic este de 150.
unghi al sau are masura de : Sa se determine masurile unghiurilor interioare ale triunghiului .
a) 30 ; b) 150 . 5. Un unghi exterior al unui triunghi are masura de 30 iar unul interior
2. Determinati masurile unghiurilor unui triunghi daca acestea are masura de 40 . Sa se afle masurile unghiurilor triunghiului.
sunt proportionale cu : 6. Masurile a doua unghiuri exterioare ale unui triunghi sunt de 100 si
a) 2,3 si 4 ; b) 4,5 si 6 . respectiv 150 . Sa se afle masurile unghiurior triunghiului.
3. Aflati masura unui unghi al unui triunghi stiind ca masurile 7. Triunghiul ABC are m(B)=70 si m(C)=60. Sa se calculeze
celorlate doua unghiuri sunt : unghiul format de bisectoarea  B si inaltimea din C.
a) 45 , 102 ; b) 6745 si 9656 ; c) 364636 si 674954 .
4. Masura unui unghi exterior al unui triunghi dreptunghic este de 150. Fisa de lucru-suma masurilor  unui  : 4.05.2006
Sa se determine masurile unghiurilor interioare ale triunghiului . 1. Determinati masurile unghiurilor unui triunghi isoscel daca un
5. Un unghi exterior al unui triunghi are masura de 30 iar unul interior unghi al sau are masura de :
are masura de 40 . Sa se afle masurile unghiurilor triunghiului. a) 30 ; b) 150 .
6. Masurile a doua unghiuri exterioare ale unui triunghi sunt de 100 si 2. Determinati masurile unghiurilor unui triunghi daca acestea
respectiv 150 . Sa se afle masurile unghiurior triunghiului. sunt proportionale cu :
7. Triunghiul ABC are m(B)=70 si m(C)=60. Sa se calculeze a) 2,3 si 4 ; b) 4,5 si 6 .
unghiul format de bisectoarea  B si inaltimea din C. 3. Aflati masura unui unghi al unui triunghi stiind ca masurile
celorlate doua unghiuri sunt :
Fisa de lucru-suma masurilor  unui  : 4.05.2006 a) 45 , 102 ; b) 6745 si 9656 ; c) 364636 si 674954 .
1. Determinati masurile unghiurilor unui triunghi isoscel daca un 4. Masura unui unghi exterior al unui triunghi dreptunghic este de 150.
unghi al sau are masura de : Sa se determine masurile unghiurilor interioare ale triunghiului .
a) 30 ; b) 150 . 5. Un unghi exterior al unui triunghi are masura de 30 iar unul interior
2. Determinati masurile unghiurilor unui triunghi daca acestea are masura de 40 . Sa se afle masurile unghiurilor triunghiului.
sunt proportionale cu : 6. Masurile a doua unghiuri exterioare ale unui triunghi sunt de 100 si
a) 2,3 si 4 ; b) 4,5 si 6 . respectiv 150 . Sa se afle masurile unghiurior triunghiului.
3. Aflati masura unui unghi al unui triunghi stiind ca masurile 7. Triunghiul ABC are m(B)=70 si m(C)=60. Sa se calculeze
celorlate doua unghiuri sunt : unghiul format de bisectoarea  B si inaltimea din C.
a) 45 , 102 ; b) 6745 si 9656 ; c) 364636 si 674954 .
4. Masura unui unghi exterior al unui triunghi dreptunghic este de 150.
Sa se determine masurile unghiurilor interioare ale triunghiului .
5. Un unghi exterior al unui triunghi are masura de 30 iar unul interior
are masura de 40 . Sa se afle masurile unghiurilor triunghiului.
6. Masurile a doua unghiuri exterioare ale unui triunghi sunt de 100 si
respectiv 150 . Sa se afle masurile unghiurior triunghiului.
7. Triunghiul ABC are m(B)=70 si m(C)=60. Sa se calculeze
unghiul format de bisectoarea  B si inaltimea din C.

Fisa de lucru-suma masurilor  unui  : 4.05.2006


1. Determinati masurile unghiurilor unui triunghi isoscel daca un
unghi al sau are masura de :
a) 30 ; b) 150 .
2. Determinati masurile unghiurilor unui triunghi daca acestea
sunt proportionale cu :
a) 2,3 si 4 ; b) 4,5 si 6 .
3. Aflati masura unui unghi al unui triunghi stiind ca masurile
celorlate doua unghiuri sunt :