Sunteți pe pagina 1din 7

Teza la matematica pe semestrul I

Nr.1 I.1. Pentru progresia aritmetica (a n ), cu a 3 =3 si a 6 = 11. Calculati a 9 2. Fie progresia geometrica (b n ) cu b 1 =-1, q = 4. Calculati b 4 siS 4 . 3. Calculati suma: S= 1+ 5+ 9+.+101. rr II n reperul cartezian O, i, j se consider punctele A ( 0,3) , B ( 1, 3) , C ( 2, 4 ) i vectorul r r r v = 4i 3 j . u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u 1). S se determine coordonatele vectorilor AB , OB , OA + OB + OC , AB BC . 2). S se calculeze lungimile laturilor triunghiului ABC. r 3). S se calculeze modulul vectorului v .

III. Se considera multimile: A= { x/ x

R, x 3} si B= { x/ x R, 1 x 4}

a). Scrieti A si B ca intervale. b). Calculati: A B, A B, A B, B A . IV. Sa se determine x real astfel incat numerele: 4x- 9, x 2 -4, 2x+ 1 sa fie in progresie aritmetica.

Teza la matematica pe semestrul I


Nr.2 I.a). Fie progresia aritmetica (a n ) cu a 1 = 8, r = 4. Calculati a 6 siS 6 . b). Fie o progresie geometrica (b n ) cu b 1 = 2, q= 3. Calculati b 4 siS 4 . c). Calculati S= 1 +11+ 21+ 31+ ..+111. rr II n reperul cartezian O, i, j Se consider punctele A (- 5,3) , B(2,4) ,C(-3,0) i vectorul r r r v = 4i 3 j . u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u 1). S se determine coordonatele vectorilor AB , OB , OA + OB + OC , AB BC . 2). S se calculeze lungimile laturilor triunghiului ABC. r 3). S se calculeze modulul vectorului v .

III Se considera multimile: A= { x/ x

R, x 0} si B= { x/ x R, 1 x < 1}

a). Scrieti A si B ca intervale. (1p) b). Calculati: A B, A B, A B, B A . IV. Sa se determine x real astfel incat numerele: 3x- 1, x+ 3, 9- x sa fie in progresie geometrica.

Teza la matematica pe semestrul I


Nr.3 I.1. Pentru progresia aritmetica (a n ), cu a 3 =6 si a 6 = 22. Calculati a 9 2. Fie progresia geometrica (b n ) cu b 1 =-1, q = 2. Calculati b 4 siS 8 . 3. Calculati suma: S= 2+ 7+ 12+.+107. rr II n reperul cartezian O, i, j se consider punctele A(-5,3), B(-2,-1), C(0,3) i vectorul r r r v = 4i 3 j . u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u 1). S se determine coordonatele vectorilor AB , OB , OA + OB + OC , AB BC . 2). S se calculeze lungimile laturilor triunghiului ABC. r 3). S se calculeze modulul vectorului v .

III. Se considera multimile: A= { x/ x

R, x 5} si B= { x/ x R, 1 x 8}

a). Scrieti A si B ca intervale. b). Calculati: A B, A B, A B, B A . IV. Sa se determine x real astfel incat numerele: 5x- 9, x 2 -4, 3x+ 1 sa fie in progresie aritmetica.

Teza la matematica pe semestrul I


Nr.4 I.a). Fie progresia aritmetica (a n ) cu a 1 = 5, r = 3. Calculati a 6 siS 6 . b). Fie o progresie geometrica (b n ) cu b 1 = 2, q= 3. Calculati b 5 siS 5 . c). Calculati S= 1 +12+ 23+ 34+ ..+132. rr II n reperul cartezian O, i, j Se consider punctele A (- 2,1) , B(1,1) ,C(-2,0) i vectorul r r r v = 4i 3 j . u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u 1). S se determine coordonatele vectorilor AB , OB , OA + OB + OC , AB BC . 2). S se calculeze lungimile laturilor triunghiului ABC. r 3). S se calculeze modulul vectorului v .

III Se considera multimile: A= { x/ x

R, x 0} si B= { x/ x R, 3 x < 3}

a). Scrieti A si B ca intervale. (1p) b). Calculati: A B, A B, A B, B A . IV. Sa se determine x real astfel incat numerele: 2x- 1, x+ 3, x-9 sa fie in progresie geometrica.

Teza la matematica pe semestrul I


Nr.5 I.1. Pentru progresia aritmetica (a n ), cu a 3 =2 si a 6 = 11. Calculati a 10 2. Fie progresia geometrica (b n ) cu b 1 =-1, q = 2. Calculati b 5 siS 5 . 3. Calculati suma: S= 1+ 3+ 7+.+101. rr II n reperul cartezian O, i, j se consider punctele A(2,3), B(1,0), C(-3,-5) i vectorul r r r v = 4i 3 j . u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u 1). S se determine coordonatele vectorilor AB , OB , OA + OB + OC , AB BC . 2). S se calculeze lungimile laturilor triunghiului ABC. r 3). S se calculeze modulul vectorului v .

III. Se considera multimile: A= { x/ x

R, x 2} si B= { x/ x R, 1 x 3}

a). Scrieti A si B ca intervale. b). Calculati: A B, A B, A B, B A . IV. Sa se determine x real astfel incat numerele: x- 9, x 2 -3, 2x+ 3 sa fie in progresie aritmetica.

Teza la matematica pe semestrul I


Nr.6 I.a). Fie progresia aritmetica (a n ) cu a 1 = 10, r = 2. Calculati a 5 siS 5 . b). Fie o progresie geometrica (b n ) cu b 1 = 2, q= 4. Calculati b 4 siS 4 . c). Calculati S= 2 +12+ 22+ 32+ ..+102. rr II n reperul cartezian O, i, j Se consider punctele A (- 5,3) , B(2,4) ,C(-3,0) i vectorul r r r v = 4i 3 j . u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u 1). S se determine coordonatele vectorilor AB , OB , OA + OB + OC , AB BC . 2). S se calculeze lungimile laturilor triunghiului ABC. r 3). S se calculeze modulul vectorului v .

III Se considera multimile: A= { x/ x

R, x 0} si B= { x/ x R, 1 x < 1}

a). Scrieti A si B ca intervale. (1p) b). Calculati: A B, A B, A B, B A . IV. Sa se determine x real astfel incat numerele: 3x- 1, x+ 3, 9- x sa fie in progresie geometrica.

Teza la matematica pe semestrul I


Nr.7 I.1. Pentru progresia aritmetica (a n ), cu a 3 =6 si a 6 = 22. Calculati a 15 2. Fie progresia geometrica (b n ) cu b 1 =-1, q = -2. Calculati b 4 siS 8 . 3. Calculati suma: S= 2+ 7+ 12+.+107. rr II n reperul cartezian O, i, j se consider punctele A(-5,3), B(-2,-1), C(0,3) i vectorul r r r v = 4i 3 j . u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u 1). S se determine coordonatele vectorilor AB , OB , OA + OB + OC , AB BC . 2). S se calculeze lungimile laturilor triunghiului ABC. r 3). S se calculeze modulul vectorului v .

III. Se considera multimile: A= { x/ x

R, x 5} si B= { x/ x R, 1 x 8}

a). Scrieti A si B ca intervale. b). Calculati: A B, A B, A B, B A . IV. Sa se determine x real astfel incat numerele: 5x- 9, x 2 -4, 3x+ 1 sa fie in progresie aritmetica.

Teza la matematica pe semestrul I


Nr.8 I.a). Fie progresia aritmetica (a n ) cu a 1 = 5, r = 3. Calculati a 6 siS 6 . b). Fie o progresie geometrica (b n ) cu b 1 = 2, q= 3. Calculati b 5 siS 5 . c). Calculati S= 1 +12+ 23+ 34+ ..+132. rr II n reperul cartezian O, i, j Se consider punctele A (- 2,1) , B(1,1) ,C(-2,0) i vectorul r r r v = 4i 3 j . u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u 1). S se determine coordonatele vectorilor AB , OB , OA + OB + OC , AB BC . 2). S se calculeze lungimile laturilor triunghiului ABC. r 3). S se calculeze modulul vectorului v .

III Se considera multimile: A= { x/ x

R, x 0} si B= { x/ x R, 3 x < 3}

a). Scrieti A si B ca intervale. (1p) b). Calculati: A B, A B, A B, B A . IV. Sa se determine x real astfel incat numerele: 2x- 1, x+ 3, x-9 sa fie in progresie geometrica.

Teza la matematica pe semestrul I


Nr.9 I.1. Pentru progresia aritmetica (a n ), cu a 3 =3 si a 6 = 11. Calculati a 9 2. Fie progresia geometrica (b n ) cu b 1 =-1, q = 4. Calculati b 4 siS 4 . 3. Calculati suma: S= 1+ 5+ 9+.+101. rr II n reperul cartezian O, i, j se consider punctele A ( 0,3) , B ( 1, 3) , C ( 2, 4 ) i vectorul r r r v = 4i 3 j . u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u 1). S se determine coordonatele vectorilor AB , OB , OA + OB + OC , AB BC . 2). S se calculeze lungimile laturilor triunghiului ABC. r 3). S se calculeze modulul vectorului v .

III. Se considera multimile: A= { x/ x

R, x 3} si B= { x/ x R, 1 x 4}

a). Scrieti A si B ca intervale. b). Calculati: A B, A B, A B, B A . IV. Sa se determine x real astfel incat numerele: 4x- 9, x 2 -4, 2x+ 1 sa fie in progresie aritmetica.

Teza la matematica pe semestrul I


Nr.10 I.a). Fie progresia aritmetica (a n ) cu a 1 = 5, r = -4. Calculati a 6 siS 6 . b). Fie o progresie geometrica (b n ) cu b 1 = 2, q= 3. Calculati b 4 siS 4 . c). Calculati S= 1 +11+ 21+ 31+ ..+111. rr II n reperul cartezian O, i, j Se consider punctele A (2,3) , B(2,4) ,C(5,0) i vectorul r r r v = 4i 3 j . u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u 1). S se determine coordonatele vectorilor AB , OB , OA + OB + OC , AB BC . 2). S se calculeze lungimile laturilor triunghiului ABC. r 3). S se calculeze modulul vectorului v .

III Se considera multimile: A= { x/ x

R, x 3} si B= { x/ x R, 1 x < 7}

a). Scrieti A si B ca intervale. (1p) b). Calculati: A B, A B, A B, B A .

IV. Sa se determine x real astfel incat numerele: 3x- 1, x+ 3, x-9 sa fie in progresie geometrica.

Teza la matematica pe semestrul I


Nr.11 I.1. Pentru progresia aritmetica (a n ), cu a 3 =6 si a 6 = 22. Calculati a 17 2. Fie progresia geometrica (b n ) cu b 1 =-1, q = 2. Calculati b 4 siS 8 . 3. Calculati suma: S= 1+ 7+ 13+.+127. rr II n reperul cartezian O, i, j se consider punctele A(1,3), B(1,-1), C(0,3) i vectorul r r r v = 4i 3 j . u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u 1). S se determine coordonatele vectorilor AB , OB , OA + OB + OC , AB BC . 2). S se calculeze lungimile laturilor triunghiului ABC. r 3). S se calculeze modulul vectorului v .

III. Se considera multimile: A= { x/ x

R, x 3} si B= { x/ x R, 2 x 6}

a). Scrieti A si B ca intervale. b). Calculati: A B, A B, A B, B A . IV. Sa se determine x real astfel incat numerele: 5x- 13, x 2 -7, 3x- 15 sa fie in progresie aritmetica.

Teza la matematica pe semestrul I


Nr.12 I.a). Fie progresia aritmetica (a n ) cu a 1 = 2, r = 10. Calculati a 6 siS 6 . b). Fie o progresie geometrica (b n ) cu b 1 = 2, q= 2. Calculati b 5 siS 5 . c). Calculati S= 1 +12+ 23+ 34+ ..+132. rr II n reperul cartezian O, i, j Se consider punctele A (- 3,1) , B(3,1) ,C(-3,0) i vectorul r r r v = 4i 3 j . u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u 1). S se determine coordonatele vectorilor AB , OB , OA + OB + OC , AB BC . 2). S se calculeze lungimile laturilor triunghiului ABC. r 3). S se calculeze modulul vectorului v .

III Se considera multimile: A= { x/ x a). Scrieti A si B ca intervale.

R, x 1} si B= { x/ x R, 4 x < 4}

(1p) b). Calculati: A B, A B, A B, B A . IV. Sa se determine x real astfel incat numerele: 2x- 1, x-3, x-9 sa fie in progresie geometrica.