Sunteți pe pagina 1din 1

19.10.

2020
Clasa a VI-a B

Test de evaluare
UNGHIURI

* Se acordă 10 puncte din oficiu

SUBIECTUL I (20 puncte)


1. 5p. Desenați un unghi cu ( ∢ POM ) =128o și bisectoarea lui.

2. Asociați fiecărei afirmații răspunsul corect din coloana din dreapta


5p. a) Complementul unui unghi cu măsura 42 o 1)35o
este unghiul cu măsura de 2) 48 o
5p. b) Suplementul unui unghi cu măsura de 31o 3)138o
este unghiul cu măsura de 4)149o
5p. c) Dacă [OC este bisect. ∢ AOB și ( ∢ AOB )=70o, 5)59o
atunci ( ∢ AOC )=¿

SUBIECTUL II (2O puncte)


3. Studiați figura alăturată și apoi completați spațiile libere
5p. a o=¿ ¿
5p. b o=¿ ¿
ao
5p. c o =¿ ¿ bo 41 o
o
5p. d o =¿ ¿ c 30o
Linia punctata reprezinta bisectoarea unghiului respectiv!!! do

SUBIECTUL III (50 puncte)


4. 20p. a) Calculați măsurile unghiurilor necunoscute din figura alăturată.
C
b) Identificați în figură: D
5p. i) un unghi ascuțit;
5p. ii) un unghi obtuz; B
2x
5p. iii) un unghi drept; 40 o
5p. iv) două unghiuri adiacente complementare. o
O 100o
x +20
3 x+ 200
5. 10p. Unghiurile ∢ AOM și ∢ MOB sunt adiacente suplementare,
E
[ON este bisect. ∢ MOB și [OD este semidreapta opusă lui [ON. A

Știind că ( ∢ MON ) =43o , determinați:


5p. a) ( ∢ AOM );
5p. b) ( ∢ BOD ) .