Sunteți pe pagina 1din 1

TEZĂ pe semestrul I

clasa a VI-a
Subiectul I (60 puncte) – scrieţi numai răspunsurile corecte
(5 p)
(5 p) 1. Determinaţi cel mai mic multiplu comun al numerelor 36 şi 48.
2. Efectuaţi:
(5 p) a) [(4  5  2  4) : 2 2  2020 0 ] : 4  12020
(5 p)  1 5  1
b)    2,5  : 1, (3) 
(5 p)
2 3  2
1
3. 1   ..........
2012
(15 p)
4. Cinci unghiuri în jurul unui punct sunt congruente . Măsura unuia dintre ele este ..... o
5. Să se arate că 3n1  5 n  3n  5 n 2  6  3n  5 n 17 , oricare ar fi nN
6. În figura alăturată, punctele A, O, B sunt coliniare,
 OM este bisectoarea unghiului BOC şi mCOˆ M   30 0 .
a) Măsura unghiului AOB este ... 0
(20 p)
b) Măsura unghiului BOC este ... 0
c) Măsura unghiului AOM este ... 0

7. Asociaţi fiecare cifră din coloana A cu litera corespunzătoare din coloana B, încât să obţineţi
propoziţii adevărate (exemplu : (5 ; f))
A B
1. număr divizibil cu 3 a) 1975
2. număr divizibil cu 4 b) 1990
3. număr divizibil cu 10 c) 2011
4. număr divizibil cu 25 d) 2012
e) 2013

Subiectul II (30 puncte) – scrieţi rezolvările complete


(7 p)
1. Determinaţi numerele a şi b pentru care  a; b   18 şi a  b  180 .
(8 p)
2. Numerele 522 şi 431 împărţite la acelaşi număr natural nenul dau resturile 18 şi 11 . Aflaţi cel mai
mare împărţitor posibil .
(5 p) 3. Punctele A, B, C sunt coliniare în această ordine, iar M şi N sunt mijloacele segmentelor AB,
respectiv BC . Ştiind că AN = 18 cm şi MN = 11 cm, aflaţi AC .
.
(10 p) 4. ˆ B , BO
AO ˆ C , CO
ˆ D şi DO
ˆ A sunt unghiuri jurul punctului O, astfel încât măsura
primului unghi este dublul măsurii celui de-al doilea, al doilea este suplementul celui de-al treilea
şi al treilea este cu 50 0 mai mare decât al patrulea unghi .
a) Arătaţi că m AO ˆ B   100 0 ;
b) Justificaţi că bisectoarele unghiurilor AO ˆ B şi DO ˆ A formeaza un unghi de 90.