Sunteți pe pagina 1din 1

CONCURSUL JUDEȚEAN DE MATEMATICĂ „MATE +” VASLUI

Ediţia I, Faza zonală, 27 februarie 2016


Subiecte – clasa a III-a

Timp de lucru: 90 de minute


Toate rezolvările se vor scrie pe foaia de concurs.
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Punctajul total: 100 de puncte

1. Calculaţi:
17 + 9 x 3 + 2 x (27 – 5 x 5) – 3 x (42 – 7 x 5) =

(10 puncte)

2. Care este diferența dintre cel mai mare număr impar scris cu trei cifre
identice și suma numerelor 453 și 547 micşorată cu predecesorul lui 2.

(25 puncte)

3. Suma a trei numere este 789. Aflaţi cele trei numere, ştiind că suma
ultimelor două numere este 589, iar primul număr este jumătatea celui de-al
treilea.

(30 puncte)

4. Mihai şi cele două surori gemene ale sale au împreună 22 de ani.


Câţi ani are fiecare, dacă în urmă cu 2 ani suma vârstelor celor două
gemene era egală cu vârsta lui Mihai?

(25 puncte)