Sunteți pe pagina 1din 4

11 litri alchena gazoasa masurati la 27oC si 1atm reactioneaza cu bromul formand 102,68g produs de

aditie,Numarul total al izomerilor alchenei este egal cu:


A.5 ; B.6 ; C.10 ; D.11 ; E.12
Se determina numarul de moli de alchena
pV=nRT
n=pV/RT
n=111/0,082300 = 0,44 moli alchena
o,44 moli..102,68
1 mol..x
x=229
229-160=69
14n=69
n=5
Izomerii aciclici 6 alchene

Izomerii ciclici 6 cicloalcani

2 . 77 g amestec propena-butena, aflate in raport molar 1:2, se hidrogeneaza formand 79,3 g amestec final. Daca
randamentul hidrogenarii butenei a fost 75% care a fost randamentul hidrogenarii propenei ?
A. 20 %
B. 25%
C. 60%
D. 80%
E. 85 %
Raspunsul corect este D. 80% "

Ecuatiile reactiilor sunt:


CH3CH=CH2 + H2 CH3CH2CH3
CH3CH2CH=CH2 + H2 CH3CH2CH2CH3

1 mol C3H6 = 42 g
1 mol C4H8 = 56 g
1 mol C3H8 = 44 g
1 mol C4H10 = 58 g

Se noteaza cu
a numarul de moli de propena;

a1 numarul de moli de propena hidrogenati;


a2 numarul de moli de propena ramasa nehidrogenata

b numarul de moli de butena

b1 numarul de moli de butena hidrogenati;


b2 numarul de moli de butena ramasa nehidrogenata

a/b = 1/2

b=2a

42a + 56b = 77
42a + 112a = 77
154a = 77
a = 0,5 moli propena

b = 1 mol butena

Se determina numarul de moli de butan obtinuti


1 mol......................................................1 mol

CH3 CH2CH=CH2 + H2 CH3 CH2CH2CH3


b1 moli.......................................................x
x=b1 moli C4H10
masa de butan obtinuta = 58b1 g

Se determina numarul de moli de butan obtinuti cu ajutorul randamentului

= masa obtinuta practic 100/masa teoretica


masa obtinuta practic = masa teoretica/100 = 5875/100 = 43,5 g

Se poate scrie:
58b1 = 43,5
b1 = 0,75 moli butan
b2 = 0,25 moli butena nereactionata
masa de butan = 0,75 58 = 43,5 g butan
masa de butena = 0,25 56 = 14 g butan
masa totala (butan + butena) = 43,5 + 14 = 57,5 g

Se determina numarul de moli de butan obtinuti cu ajutorul randamentului


masa de propan si de propena nereactionata = 79,3 57,5 = 21,8 g

Se determina numarul de moli de propan si de propena nereactionata

1 mol.................................1 mol
CH3CH=CH2 + H2 CH3CH2CH3
a1 moli.................................x
x= a1 moli C3H8 format
a2 moli propena nereactionata

a1 + a2 = 0,5 |(-42)

44a1 + 42a2 = 21,8

-42a1 - 42a2 = -21 |(-42)


44a1 + 42a2 = 21,8
2 a1

0,8

a1 = 0,4 moli etan


a2 = 0,1 moli etena

= cantitatea obtinuta practic 100/cantitatea teoretica


= 0,4 100/0,5 = 80 %