Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Un amestesc de butan si izobutan este trata cu clor gazos la 300 grade C, rezultand un amestec de compusi
monoclorurati cu urmatoarea compozitie, in procente de masa:10,33% clorura de izobutil, 33,57% clorura de secbutil si 45,76% clorura de tert-butil.
a) Sa se calculeze raportul molar butan:izobutan in amestecul intial considerand transformarea totala.
b) Sa se calculeze raportul molar compusi clorurati primari:secundari:tertiari in amestecul final.
100 (10,33+33,57+45,76) = 10,34% clorura de butil
Se noteaza cu:
a numarul de moli de butan
b numarul de moli de izobutan
Se determina numarul de moli de butan transformati in clorura de butil
1 mol C4H9Cl = 92,5 g
1 mol92,5g
CH3-CH2-CH2-CH3 + Cl2 CH3-CH2-CH2-CH2Cl + HCl
x1 moli10,34g
x1 = 10,34/92,5 moli butan transformat in clorura de butil
Se determina numarul de moli de butan transformati in clorura de butil
1 mol C4H9Cl = 92,5 g
1 mol92,5g
CH3-CH2-CH2-CH3 + Cl2 CH3-CH2-CHCl-CH3+ HCl
x2 moli33,57g
x2 = 33,57/92,5 moli butan transformat in clorura de secbutil
Se determina numarul de moli de izobutan transformati in clorura de izobutil
1 mol C4H9Cl = 92,5 g
1 mol92,5g
CH3-CH(CH3)-CH3 + Cl2 CH3- CH(CH3)-CH2Cl+ HCl
y1 moli10,33g
y1 = 10,34/92,5 moli izobutan transformat in clorura de secbutil
Se determina numarul de moli de izobutan transformati in clorura de tertbutil
1 mol C4H9Cl = 92,5 g
1 mol92,5g
CH3-CH(CH3)-CH3 + Cl2 CH3- C(CH3)Cl-CH3+ HCl
y1 moli45,76g
y1 = 45,76/92,5 moli izobutan transformat in clorura de tertbutil
Numarul de moli de butan = (10,34/92,5) + (33,57/92,5) = 43,91/92,5
Numarul de moli de izobutan = (10,33/92,5) + (45,76/92,5) = 56,09/92,5
raportul butan : izobutan = 43,91 : 56,09 = 0,78

b)
derivati halogenati primari sunt clorura de butil si clorura de izobutil
Numarul de moli de compusi clorurati primari = (10,34 + 10,33)/92,5 = 20,37/92,5 moli compusi clorurati primari
Numarul de moli de compusi clorurati secundari = 33,57/92,5
Numarul de moli de compusi clorurati tertiari = 45,76/92,5
compusi primari : compusi secundari : compusi tertiari = 20,37 : 33,57 : 45,76 = 1 : 1,64 : 2.21

S-ar putea să vă placă și