Sunteți pe pagina 1din 2

1) 17,92 ml amestec de propena si propina decoloreaza 12 ml solutie de Br2 0,1M in CCl4. Raportul molar propena:propina este: raspunsul este1:1.

Ecuatiile reactiilor sunt: C2H4 + Br2 C2H4Br2 C2H2 + 2Br2 C2H4Br4 Se noteaza cu: a numarul de moli de etena b numarul de moli de etina rezulta 22,4(a+b)=1 ,!2"1#$% a+b=#,###& Se determina cati moli de Br2 reactioneaza cu a moli etena si cu b moli etina 1 mol'1 mol C2H4 + Br2 C2H4Br2 a mol'() )= a moli Br2 1 mol'2 moli C2H2 + 2Br2 C2H4Br4
b moli.y

*= 2b moli Br2 Se determina cati moli de Br2 sunt in 12 ml apa de brom 1### ml solutie''''((#,1 moli Br2 12 ml solutie'''''((() )=1,2+1###=#,##12 moli Se obtine sistemul: a + b = #,###& a + 2b = #,##12 b=#,###4 a=#,###4 a/ !1 2) "olumul de acetilena la 27#rade celsius si 2 atm, ce poate $i o tinut din 1 %# car ura de calciu de puritate &4' si cu randamentul ! &0' este e#al cu: 7(,)4& l Se determina masa de carbura de calciu pura 1## , CaC2 im-ur'''''''(.4 , CaC2 -ur 1### , CaC2 im-ur''''''') )= .4# , CaC2 -ur Se determina masa de CaC2 transformata / = masa de CaC2trans0ormata"1##+masa de CaC2 introdusa masa de CaC2trans0ormata = / " masa de CaC2 introdusa +1## = .# " .4# +1## = %&4 , CaC2 -ur trans0ormat

Se determina numarul de moli de acetilena rezultati 1 mol CaC2 = .4 , .4,'''''((1mol CaC2 + H21 CH2CH + Ca(1H)2 %&4,'''''(() )=. moli C2H2 Se determina volumul de acetilena la la 270C si 2 atm -3 = n45 3 = n45+- = ."#,#&2"%##+2 = %,& 6 C2H2 () pentru o tinerea a *,2 %# acetalde+ida se consuma ),4 m( C,4. Randamentul reactiei este: &(,0(' Ecuatiile reactiilor sunt: 2CH4 C2H2 + %H2 CH2CH + H1H 7CH2=CH$1H8 CH%$CH1 Se determina masa de acetalde9ida obtinuta teoretic 1 :mol CH%$CH1 = 44 :, ;rocesul se -oate scrie 2"22,4m%(((((((((((((((((((((((((((((((((((((44:, 2CH4 CH2CH + H1H CH%$CH1 &,4 m%(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((() :, ) = &,2< :, acetalde9ida obtinuta teoretic (din calcula) Se determina randamentul / = masa obtinuta -ractic"1##+masa obtinuta teoretic = <,2"1##+&,2< = .%,#%= 4) o +idrocar ura reactioneaza cu clorura diamino cu -.) $ormand un compus care are raportul masic C:Cu ! 1,12* -Mcu! &4) +idrocar ura este: (,( dimetil 1 utina. >aca substanta este 9idrocarbura si reactioneaza cu clorura diamino Cu (?), inseamna ca 9idrocarbura este o alc9ina, cu 0ormula ,enerala CnH2n$2( >in ra-ortul dintre masa de C si masa de Cu se obser@a ca alc9ina trebuie sa aiba mai mult de 2 atomi de carbon, ceea ce inseamna ca 1 mol de alc9ina @a reactiona doar cu un mol de cu clorura diamino Cu (?)( Com-usul rezultat @a a@ea 0ormula CnH2n$%Cu( Se 0ace ra-ortul dintre masa carbonului si a cu-rului si se calculeaza n 12n+.4 = 1,12< n = .4 " 1,12<+12 = . deci alc9ina @a a@ea 0ormula C.H1# Au stiu de unde este %,% dimetil 1 butina, doar daca: $ se s-une ce@a des-re structura $ sunt ras-unsuri la ale,ere si este sin,ura 0ormula C.H1#

S-ar putea să vă placă și