Sunteți pe pagina 1din 1

264 g amestec de anhidrida acetica si acid acetic in raport molar 2:1 e transforma in ester prin reactie cu

etanolul pana cand final nu mai este acid acetic.Cantitatea obtinuta este:
Raspuns corect:440 g.
Se noteaza cu:
a numarul de moli de anhidrida acetic
b numarul de moli de acid acetic
1 mol (CH3-CO)2O = 102 g
1 mol CH3-COOH = 60 g
Se determin numarul de moli de anhidrida acetic si numarul de moli de acid acetic din 264 g amestec
102a + 60b = 264
a/b = 2/1
a = 2b
204b + 60b = 264
b = 1 mol CH3-COOH
a = 2 moli (CH3-CO)2O
Se determina numarul de moli de este obtinut din 2 moli anhidrida si 1 mol acid
Ecuatiile reactiilor sunt
1 mol..2 moli
(CH3-CO)2O + 2CH3-CH2OH 2CH3-COO-CH2-CH3 + H2O
2 moli.x
x = 4 moli CH3-COO-CH2-CH3
1 mol..1 mol
CH3-COOH + CH3-CH2OH CH3-COO-CH2-CH3 + H2O
1 mol.x
x = 1 mol CH3-COO-CH2-CH3
Numar total de moli de ester = 4 + 1 = 5 moli CH3-COO-CH2-CH3
Se determina masa de ester obtinuta
1 mol CH3-COO-CH2-CH3 = 88g
5 moli CH3-COO-CH2-CH3 = 588 = 440 g ester