Sunteți pe pagina 1din 2

1.Se trec 1,4 g alchena prin 200 g de solutie de brom 4%.

Dupa indepartarea bromderivatului,


concentratia solutiei scade la 2,04%Br2.Care este alchena,,stiind ca ea contine un atom de C cuaternar?
A.2 metil 1 hexena
B.2 metil 1 pentena
C.2 metil 1 butena
D.izobutena
E.2 butena
Se determina masa de Br2 din 200 g solutie 4%
100 g solutie.4 g Br2
200 g solutie..x
x=8 g Br2
Se determina masa de Br2 ramasa dupa reactie
100 g solutie.2,04 g Br2
200 g solutie..x
x=4,08 g Br2
masa de Br2 reactionata = 8-4,08 = 3,92 g Br2 a reactionat
Se determina alchena
Formula alchenei: CnH2n
1 mol CnH2n = 14n g
1 mol Br2 = 160 g
14ng.160g
CnH2n + Br2 CnH2nBr2
1,4g.3,92
3,9214n=1,4160
n=4 Izobutena
2.Intr-un vas berzelius se afla o solutie 0,1 M de KMn04 alcalinizata. Daca pana la decolorarea solutiei
din vas si aparitia unui precipitat brun se barboteaza 201,6 cm3 propena, volumul solutiei decolorate si
cantitatea de precipitat formata sunt (M Mn=55)
Prin oxidarea alchenelor in mediu bazic rezulta dioli. Oxigenul necesar oxidarii este dat de KMnO4, care in
mediu bazic formeaza dioxid de mangan si oxigen. Ecuatiile reactiilor care au loc sunt:
2KMnO4 + H2O 2KOH + 2MnO2 + 3[O]
CH2=CH-CH3 + [O] + H2OCH2(OH)- CH(OH)-CH3
Se determina cati moli de [O] sunt necesari pentru oxidarea celor 201,6 cm3 de propena
22,4 L..................1 mol
CH2=CH-CH3 + [O] + H2OCH2(OH)- CH(OH)-CH3
0,2016 L................x
x=0,009 moli [O]

Se determina din cati moli de KMnO4 se obtin 0,009 moli [O]


2 moli......................................................3 moli
2KMnO4 + H2O 2KOH + 2MnO2 + 3[O]
x moli.....................................................0,009 moli
x=0,006 moli KMnO4
Se determina volumul de solutie 0,1 M in care se gasesc 0,0036 moli de KMnO4
1000 cm3 solutie KMnO4........................0,1 moli KMnO4
x cm3 solutie KMnO4.............................0,006 moli KMnO4
x=60 cm3 solutie KMnO4
Cantitatea de precipitat formata (precipitatul este MnO2)
1 mol MnO2 = 55+32=87 g
2 moli....................................287g
2KMnO4 + H2O 2KOH + 2MnO2 + 3[O]
0,006 moli....................................x
x=0,006287/2=0,522 g MnO2