Sunteți pe pagina 1din 1

11.6 g acid dicarboxilic da prin combustie 8.96 l CO2 si 3.6 g H2O.

Numarul de acizi dicarboxilici izomeri corespunzator datelor problemei este: n reactia de ardere tot carbomul din substanta se trans!orma in CO2 si tot "idrogenul in H2O. Se determina masa de C din 8,96 g CO2 22#$ % CO2&&&&&&.12 g C 8#96 % CO2&&&&&&&x x'8#96(12)22#$ ' $#8 g C Se determina masa de H din 3,6 g H2O 18gH2O&&&..2gH 3#6 g H2O&&&x x'*#$ g H Se determina masa de O din compus 11#6 + $#8 + *#$ ' 6#$ g O Se determina formula chimica + ,e impart masele din !iecare element la masa atomica a elementului C: $#8)12 ' *#$ H: *#$)1 ' *#$ O: 6#$)16 ' *#$ + ,e impart rezultatele obtinute la cel mai mic C: *#$)*#$ ' 1 H:*#$)*#$ ' 1 O: *#$)*#$ '1 -ormula bruta: CHO -ormula moleculara: .CHO/n ' C nH nOn -iind acid dicarboxilic are $ atomi de O# deci n'$ C $H$O$ HOOC + CH'CH + COOH

acid maleic

acid !umaric