Sunteți pe pagina 1din 2

Se considera schema de reactii:

C6H6 + CH2=CH-CH3 -(H+)-> a --H2(Fe2O3)->b


nxCH2=CH-CH=CH2 + nyb->-©n-

a) Indicati compusii organici a si b


b)Determinati raportul molar x:y in care se afla cei doi monomeri in compozitia copolimerului, stiind ca la
arderea a 15,92 g de copolimer rezulta 13,68 g de apa.
La rezultate spune ca raportul este 3:2, dar nu stiu cum sa ajung la rezultat.

Formula moleculara a copolimerului este: C4x+9yH6x+10y


1 mol copolimer = 12(4x+9y) + 6x+10y = 54x + 118y

Se determina masa de H din 13,68 g H2O


18 g H2O……………..2 g H
13,68 g H2O…………..x
x=1,52 g H provenit din copolimer
masa de C din 15,92 g copolimer = 15,92-1,52 = 14,4 g C

Se determina numarul total de atomi de C si de H din 15,92 g copolimer


C=14,4/12=1,2
H=1,52/1 = 1,52

Se poate scrie sistemul:


numarul atomilor de C din copolimer = 1,2
numarul atomilor de H din copolimer = 1,52
adica:

4x + 9y = 1,2
6x + 10y = 1,52│:2

4x + 9y = 1,2 │∙3
3x + 5y = 0,76 │∙(-4)

12x + 27y = 3,6


-12x - 20y = -3,04
\ 7y = 0,56
y = 0.08
x = (1,2-9∙0,08)/4 = 0,12
x/y = 0,12/0,08 = 12/8 = 3/2
Sau se poate scrie:
Daca in masa molara a copolimerului sunt 6x + 10y gH
in masa data in problema sunt 1,52 g H:

54x + 118y g copolimer………………………………………6x + 10y gH


15,92 g copolimer…………………………………………….1,52 g H
1,52(54x + 118y) = 15,92 (6x+10y)

1,52∙54x-15,92∙6x = 159,2y - 1,52∙118y


-13,44x = -20,16y
x/y = 20,16/13,44 = 1,5 = 3/2