Sunteți pe pagina 1din 3

O solutie apoasa de glucoza si fructoza cu masa de 270g consuma pentru hidrogenarea totala 6,72L(cn) de H2.

O alta proba din aceeasi solutie, cu masa de 27g, depune prin tratare cu reactiv Fehling 2,88g de precipitat rosu.
Considerand ca reactia de oxidare decurge fara degradarea mocelulelor de zaharide,sa se determine compozitia
solutiei initiale exprimata in procente de masa si in procente molare.
Se noteaza cu:
a numarul de moli de glucoza
b numarul de moli de fructoza
1 mol glucoza = 180 g
1 mol fructoza = 180 g
Se determina volumul de H2 consumat la hidrogenarea a a moli glucoza
Ecuatia reactiei este:
1 mol.........22,4L
C6H12O6 + H2 C6H14O6
a moli...........x
x=22,4a L H2
Se determina volumul de H2 consumat la hidrogenarea a b moli fructoza
Ecuatia reactiei este:
1 mol.........22,4L
C6H12O6 + H2 C6H14O6
b moli...........x
x=22,4b L H2
22,4a + 22,4b = 6,72
Precipitatul rosu format la oxidare cu reactiv Fehling este Cu2O
Cu reactivul Fehling reactioneaza doar glucoza
Se determina numarul de moli si masa de glucoza din 27 g solutie
1 mol Cu2O = 264 + 16 = 144 g
1 mol..............................................144 g
6126 + 2u()2 = 6127+u2 +22.
a moli..............................................2,88 g
a= 0,02 moli Glucoza
1 mol glucoza = 180 g
0,02 moli glucoza = 0,02 180 = 3,6 g glucoza
Se determina numarul de moli (a) si masa de glucoza din 270 g solutie
27 g solutie.............0,02 moli glucoza
270 g solutie.............x
x= 0,2 moli glucoza
masa celor 2 moli de glucoza = 0,2180 = 36 g
Se determina numarul de moli (b) si masa de fructoza
22,4a + 22,4b = 6,72 |:22,4
a + b = 0,3
0,2 + b = 0,3

b= 0,1 moli fructoza


1 mol fructoza = 180 g
0,1 moli fructoza = 0,1180 = 18 g fructoza
Rezulta ca in 270 g solutie initiala sunt 36 g glucoza si 18 g fructoza
Se determina concentratia solutiei
270 g solutie................36 g glucoza.....................18 g fructoza
100 g glucoza..................x......................................y
x= 13,33 g glucoza
y= 6,66 g fructoza
Procentul de apa
100 - 13,33 - 6,66 = 80,01 g apa
Compozitia in procente de masa: 13,33% glucoza; 6,66% fructoza; 80,01% apa
Se determina masa de apa din 270 g solutie pentru calcularea compozitiei molare
masa de apa = 270-36-18=216 g apa
Se determina numarul de moli de apa
1 mol H2O....................18 g H2O
x moli H2O...................216 g H2O
x=216/18 = 12 moli H2O
Se determina compozitia molara a solutiei
Numarul total de moli = 0,2 + 0,1 + 12 = 12,3 moli total
12,3 moli solutie.................0,2 moli glucoza................0,1 moli fructoza...........12 moli apa
100 moli solutie...................x..........................................y.....................................z
x= 1,62 moli glucoza
y= 0,81 moli fructoza
z= 97,56 moli apa
Compozitia in procente molare
1,62% glucoza; 0,81% fructoza; 90,56% apa
200 ml de solutie de glucoza se trateaza cu reactivul tollens in exces. Se observa aparitia oglinzii de argint.
Dupa indepartarea solutiei, aceasta se "dizolva" in acid azotic. Ionii Ag+ se precipita cu 200 ml de solutie de
acid clorhidric 2M. Concentratia molara a solutiei de glucoza este? ltum
Ecuatiile reactiilor care au loc

3Ag + 4HNO3 3AgNO3 + NO + 2H2O


AgNO3 + HCl AgCl + HNO3
Problema se rezolva de la sfarsit spre inceput
a) Se calculeaza cati moli de HCl sunt in 200 ml solutie de concentratie 2M
1000 ml solutie...............2 moli HCl
200 ml solutie...................x
x=0,4 moli HCl

b) Se calculeaza cati moli de AgNO3 reactioneaza cu 0,4 moli de HCl


1 mol.......1 mol
AgNO3 + HCl AgCl + HNO3
x...............0,4 moli
x=0,4 moli AgNO3
c) Se calculeaza numarul de moli de Ag din care se formeaza 0,4 moli de AgNO3
3 moli...................3 moli
3Ag + 4HNO3 3AgNO3 + NO + 2H2O
x moli....................0,4 moli
x=0,4 moli Ag
d) Se determina din cati moli de glucoza se formeaza 0,4 moli Ag
1 mol.........................................................................................2 mol

x moli ........................................................................................0,4 moli


x=0,2 moli glucoza
e) Concentratia molara a solutiei de glucoza
200 ml solutie...................................0,2 moli glucoza
1000 ml solutie....................................x
x=1 mol
Cm = 1M