Sunteți pe pagina 1din 2

1) 200 g solutie de acid acetic de concentratie 98% se supune reactiei de esterificare cu etanol.

Scrie
ecuatia reactiei chimice care are loc si calculeaza masa de acetate de etil obtinuta stiind ce randamentul
reactiei este de 66 %.
Ecuatia reactiei:
1 mol CH3 COO CH2 CH3 = 4 12 + 8 + 2 16 = 88 g
60 g
88 g
CH3 COOH + HO CH2 CH3 CH3 COO CH2 CH3 + H2O
129,36 g
z
a) Se calculeaza masa de acid acetic care se gaseste in 200 g solutie, stiind ca in 100 g solutie sunt 98 g acid
acetic:
100 g solutie.. 98 g acid acetic
200 g solutiex
x = 200 98/100 = 196 g CH3 COOH
b) Se calculeaza cat acid acetic se transforma in ester stiind ca din 100 g acid acetic reactioneaza doar 66 g
(randamentul este 66%)
100 g CH3 COOH introdus.66 g CH3 COOH se transforma
196 g CH3 COOH introdus. x
x = 196 66/100 = 129,36 g CH3 COOH se transforma
c) Se calculeaza , cu ajutorul ecuatiei chimice cat ester se obtine din 129,36 g CH3 COOH
x = 129,36 88/60 = 189,728 g CH3 COO CH2 CH3

2) Se supun fermentatiei acetice 300 g solutie de etanol de concentratie 46%. 30% din acidul acetic
obtinut reactioneaza cu pulbere de aluminiu, substanta cunoscuta in medicina sub numele de "apa de
Burow".Se cere:
a)calculati masa de acid acetic obtinuta prin fermentatia acetica a etanolului;
b)calculeaza masa de aluminiu de puritate 80% necesara reactiei cu acidul acetic si masa de acetat de
aluminiu obtinuta,stiind ca randamentul reactiei este de 75%.
Ecuatia reactiei :
1 mol CH3 CH2 OH = 46g
1 mol CH3 COOH = 60 g
46 g
60 g
CH3 CH2 OH + O2 CH3 COOH + H2O
138 g
yg
a) Se calculeaza masa de alcool etilic se gaseste in 300 g solutie, stiind ca in 100 g solutie sunt 46 g alcool
Asta se poate calcula prin regula de trei simpla sau cu formula concentratiei procentuale
100 g solutie .................. 46 g alcool
300 g solutie ................... x g alcool
x = 300 46 / 100 = 138 g alcool etilic

b) Se calculeaza cat acid acetic se obtine cu ajutorul ecuatiei chimice


y = 138 60 / 46 = 180 g CH3 COOH
c) Se calculeaza cat reprezinta 30 % din CH3 COOH obtinut
100 g CH3 COOH obtinut ................ 30 g CH3 COOH reactioneaza cu Al
180 g CH3 COOH obtinut ................. z g CH3 COOH reactioneaza cu Al
z = 180 30 / 100 = 54 g CH3 COOH reactioneaza cu Al
d) Ecuatia reactiei acidului acetic cu Al
3 60 g
27 g
204 g
3 CH3 COOH + Al (CH3 COO)3Al + 3/2
H2
54 g
x
y

1 mol CH3 COOH = 2 12 + 4 + 2 16 = 60 g

1 mol (CH3 COO)3Al = 6 12 + 3 + 6 16 + 27 = 204 g

e) Din ecuatia chimica se calculeaza Al pur si Al de puritate 80%


x = 54 27 / 3 60 = 8,1 g Al pur
100 g Al impur 80 g Al pur
x g Al impur ............................8,1 g Al pur
x = 8,1 100/80 = 10,125 g Al de puritate 80%
f) Din ecuatia chimica se calculeaza masa acetatului de aluminiu:
y = 54 204/3 60 = 61,2 g acetat de Al obtinut teoretic
g)
= m practica 100/m teoretica
m practica = m teoretica/100 = 75 61,2/100 = 45,9 (CH3 COO)3Al obtinut practic