Sunteți pe pagina 1din 4

1. 1476 m3 n-butan masurati la 6270C se supun descompunerii termice. Stiind ca amestecul rezultat contine 25% H2 % de !

olum"# ce cantitate de acrilonitril se poate obtine considerand ca sin$ura sursa de carbon metanul separat din amestecul de reactie% &aspuns' ((#33 )$ Se determina numarul de kmoli de butan (si volumul de butan in conditii normale) pV=nRT n=pV/RT=11476/0,082900=20 kmoli butan = 448 m3 butan in conditii normal !cuatiil r actiilor c"imic car au loc la d #compun r a t rmica$ %&n ac a#ta probl ma # con#id ra ca numarul d kmoli d butan tran#'ormati in 'i car r acti c"imica #t ac la#i, dar a#ta ar 'i tr buit #p ci'icat in probl ma( 1) *+3 , *+2 , *+2 , *+3 - *+3 , *+2 , *+ = *+2 . +2 2) *+3 , *+2 , *+2 , *+3 - *+3 , *+ = *+ , *+3 . +2 3) *+3 , *+2 , *+2 , *+3 - *+3 , *+ = *+2 . *+4 4) *+3 , *+2 , *+2 , *+3 - *+3 , *+3 . *+2 = *+2 /in cuatia c"imica 3 # ob# r0a ca din 1 kmol butan # obtin 1 kmol *+4) R 1ulta ca din 2 kmoli d *4+10 # obtin 2 kmoli d *+4) !cuatiil c"imic #u' rit d *+4 2*+4 - *+3*+ . 3+2 *+4 . 4+3 . 3/252 - +*4 . 3+25 *+3*+ . +*4 - *+2=*+6*4 3 kmoli *+4))))))))))))))))))))23 k7 *+2=*+6*4 2 kmoli *+4))))))))))))))))))))))8 8=88,33 m3 *+2=*+6*4 2. *umarul de radicali mono!alenti ai +idrocarburii saturate cu 4 atomi de carbon este ' ..)

3. Ce !olum de metan de puritate (,.6 % trebuie introdus in reactie pentru a obtine 6#750 )$ -ormol cu un randament ,0 % % Se determina cte kg de aldehid fomic se gasesc n 6750 kg formol 9tiind ca :n 100 k7 'ormol #unt 40 k7 ald "id; 'ormic; %conc ntra<ia 'ormolului #t 40=( 100 k7 'ormol)))))))))))))))))))))))))))))))))40 k7 *+25 6720 k7 'ormol)))))))))))))))))))))))))))))))))8 k7 *+25 8= 6720 40/100= 2700 k7 ald "id; 'ormic; >c a#t; cantitat d ald "id; r pr 1int; ma#a practic; ob<inut;, din car #6au ob<inut c l 6720 k7 d 'ormol) Se determina masa teoretica de aldehida formica / oar c r ac<ia d cur7 cu randam ntul d 90= tr bui calculat; ma#a t or tic;, adic; ma#a d ald "id; 'ormic; c #6ar 'i ob<inut dac; randam ntul ar 'i #o#t 100= ?= ma#a practic; 100/ma#a t or tic;

ma#a t or tic; = ma#a practic; 100/ ? = 2700 100/ 90 = 3000 k7

Se determina masa de metan pur care se ob in cele !000 kg aldehid formic 1 kmol *+4 = 22,4 m3 1 kmol *+25 = 12 . 2 . 16 = 30 k7 22,4 m3))))))))))30 k7 *+4 . 52 - *+25 . +25 8 m3)))))))))))))))3000 k7 8= 3000 22,4/30= 2240 m3 m tan pur Se determina volumul de metan de puritate "#$6% 100 m3 m tan impur)))))))))))))))))89,6 m3 m tan pur 8 m3 m tan impur))))))))))))))))))))))2240 m3 m tan pur 8= 2240 100/89,2= 2200 m3 m tan d puritat 89,6= 4. *umarul radicalilor di!alenti pro!eniti de la +idrocarbura C3H( este ...

5. *umarul de +idrocarburi izomere ce contin de 2#5 ori mai multi atomi de +idro$en decat de carbon este ... @ormula mol culara a "idrocarburii #t $ *n+2,2n

A dau 0alori lui n #i # al 7 0aloar a cor #pun1atoar unui compu# r al n=1 n=2 n=3 n=4 *+2,2 , nu 8i#ta *2+2 , nu 8i#ta *3+7,2 , nu 8i#ta *4+10 6 butan n6butan 26m til6propan #au i1obutan

*+36*+26*+26*+3 *+36*+%*+3(6*+3

6. *umarul ma.im de deri!ati +alo$enati ce pot rezulta la tratarea metanului cu un amestec de brom si clor este e$al cu ... *+3*l *+2*l2 *+*l3 **l4 *+3Br *+2Br 2 *+Br 3 *Br 4 *+2*lBr *+*l2Br *+*lBr2 **l3Br **l2Br2 **lBr3 14 d ri0ati "alo7 nati 7. 20 cm3 de +idrocarbura $azoasa se ard cu 150 m3 de /2. 0upa trecerea amestecului rezultat printr-o solutie de H2S/4 rezulta 100 cm3 $aze de ardere . 0upa absortia acestora intr-o solutie 1/H se reduc la 20 cm3# care sunt absorbiti de piro$alol. Stiind ca toate !olumele sunt masurate in aceleasi conditii de presiune si temperatura # -ormula moleculara a +idrocarburii este ... &'C4H10 !cuatia r acti i d ard r $ *a+b . %3a.b(/252 - a*52 . b/2 +25 C ntru a d t rmina p a #i b tr bui cautat 2 cuatii in a #i b) /upa liminar a ap i am #t cul d 7a1 %dio8id d carbon #i o8i7 n in 8c #( ar 100 cm3 /upa liminar a dio8idului d carbon, car d piro7alol) #t r tinut d #olutia d D5+ r 1ulta 20 cm 3 7a1 car #t r tinut

&n# amna ca #unt 100 , 20 = 80 cm3 dio8id d a1ot #i 20 cm3 d o8i7 n 58i7 nul car a r actionat = 120620=130 cm3 o8i7 n con#umat la ard r ) *u aEutorul cuati i c"imic # d t rmina c l 2 cuatii)

22,4 F))))%4a.b(/422,4F))a22,4 F *a+b . %4a.b(/452 - a*52 . b/2 +25 20 cm3 ))))))))))8 cm3)))))))))G cm3

Coeficientul oxigenului se calculeaza astfel:

2a + (b/2) = atomi de C rezulta (2a de la CO2 si b/2 de la H2O) 2a + (b/2)= (4a+b)/2 atomi de O Dar in fiecare molecula de oxigen intra 2 atomi de oxigen Coeficientul !a fi "(4a+b)/2#/2 = (4a+b)/4

8=20%4a.b(/4 cm3 o8i7 n con#umat #au G=20a cm3 dio8id d carbon 'ormat #au

130 = 20%4a.b(/4 80 = 20a

a=4 130=20%44.b(/4 130=2%44.b( 130=80 . 2b 20=2b b=10 *4+10

Crobl ma # 'ac mai r p d ob# r0and ca la 0ariant l d ra#pun# toat "idrocarburil #unt alcani) A r 1ol0a la ' l doar ca #in7ura n cuno#cuta #t n) &n ac #t ca1 #t #u'ici nta o cuati )

22,4 F))))%3n.1(/422,4F))n22,4 F *n+2n.2 . %3n.1(/452 - n*52 . %n.1(/2 +25 20 cm3 ))))))))))8 cm3)))))))))G cm3 8=20n 80=20n n=4 alcanul #t *4+10