SUPORT DE CURS BIOLOGIE

CLASA A IX-A FRECVENŢĂ REDUSĂ

PROF. VRINCEANU DANIELA
CUPRINS CAP. I. VARIETATEA VIEŢII Încrengătura virusurilor (Virophyta) pag.1
REGNUL MONERA pag. 2 REGNUL PROTISTA pag. 2 REGNUL FUNGI pag. 3 REGNUL PLANTE pag. 4 REGNUL ANIMALIA pag. 10 TEST DE EVALUARE pag. 14 CAP.II UNITATEA STRUCTURAL ŞI FUNCŢIONALĂ – CELULA CELULA PROCARIOTĂ CELULA EUCARIOTĂ TEST DE EVALUARE pag. 18 DIVIZIUNEA CELULARĂ pag. 19 TEST DE EVALUARE pag. 21 CAP.III. NOŢIUNI DE BAZĂ ALE GENETICII pag. 22 ACIZII NUCLEICI EREDITATEA ŞI VARIABILITATEA LEGILE EREDITĂŢII TEORIA CROMOZOMIALĂ A EREDITĂŢII 2 pag. 22 pag.23 pag. 24 pag. 15 pag.16

sferici. cele cu genom ADN în nucleul celulei gazdă. pojar. . Animalia.acoperă capsida unor virusuri. În acest sistem nu sunt tratate virusurile. Multiplicarea virusurilor în acest mod duce la formarea unui număr mare de molecule de acizi nucleici virali şi proteine diferite. Celula vie oferă energia pentru sinteza constituenţilor virali. . Multiplicarea virusurilor este un proces complex care se realizează în mai multe etape: . .decapsidarea –prin pierderea capsidei. o structură proteică cu formă geometrică regulată care acoperă genomul formând cu el – nzcleocapsida. variolă. entităţi genetice care vor fi tratate într-o încrengătură aparte. iar majoritatea genomului este înglobat în celula atacată. .pag. Uneori capsida rămâne în afara celulei. 24 TEST DE EVALUARE pag. cireaşă cu coadă. La om şi animale produc: bronşită. Structura virusurilor: este asemănătoare şi constantă. Virionii sunt alcătuiţi din două componente esenţiale: . febră galbenă. hepatită virală. Încrengătura virusurilor (Virophyta) Unitatea morfologică şi structurală a virusurilor se numeşte virion. . etc. etc. VARIETATEA VIEŢII Potrivit sistemului de clasificare elaborat de Whittaker.pătrunderea în celulă. Multiplicarea sau replicarea virusurilor este posibilă numai în celula vie. Boli virale: majoritatea virusurilor sunt patogene. . rubeolă. prin genomul ei. . Virusurile cu genom ARN se asamblează în citoplasmă.infecţia propriu-zisă. lent prin învelişul celulei în virusurile cu genom ADN. virionul devine virus vegetativ. Această stare de virus se numeşte provirus. deoarece genomul viral se integrează în cromozomii celulei atacate şi se replică odată cu el.capsida virală. răceala comună. Virusul manifestă un parazitism absolut.absorbţia şi fixarea la suprafaţa celulei gazdă a virionilor prin intermediul unor proteine.genomul reprezentat de o moleculă ADN sau ARN – niciodată ambii acizi nucleici.asamblarea constă în aşezarea regulată a componentelor virale pentru a constitui virionul. 3 . 25 CAP. Protista. I. Plante. encefalită.eliberarea virusului din celulă se face: brusc prin liza celulei la virusul cu genom ARN. cancer. completat şi acceptat de un număr mare de specialişti. Virionii au forme diferite: cilindrici. oreion. totalitatea organismelor de pe Glob sunt grupate în 5 regnuri: Monera.învelişul extern.multiplicarea propriu-zisă – replicarea genomului viral o face celula vie atacată. Fungi.

Giardia. spiralată. Nutriţia: autotrofă (fotosinteză). Babesia. H2S. În citoplasmă are: o vacuolă digestivă. Microcystis. Citoplasmă. Sarcodina. . Sensibilitatea: prin cili tactili la ciliofore. prin fragmentare (hormogoane). prin transfuzii de la donatori infectaţi. Nutriţia: .heterotrofe: saprofite – consumă substanţe organice din cadavre. . A. Amoebosporidia.pseudopode: Sarcodina. flexibilă (spirochete). Algele albastre-verzi: conţin pigmenţi clorofilieni şi ficocianină. etc. Pot fi: . Trypanosoma. Bacteriile: organisme microscopice.heterotrofe. filiformă (vibrioni). B.sexuată: prin copulaţie. de bastonaş (bacili). vacuole pulsatile. Înmulţire: amitoză. Oscillatoria. Se transmite: prenatal de la mamă la făt. Regnul Monera Cuprinde organisme primitive unicelulare procariote(nu posedă nucleu adevărat): bacterii şi algele albastre –verzi.cili la ciliofore: Paramecium.flageli la flagelate: Euglena. Reprezentanţi: Chrococcus. prin conjugare la ciliate. . oxidează NH3. secreţii: salivă. la flagelate. substanţe minerale). Nostoc. . Spirulina. saprofită. 4 . Evoluţie: grup închis pentru evoluţie ca şi bacteriile II. Cromulina. saprofite: absorbţie. Clasificare: Clasele Flagellata. Reproducerea: . Plasmodium. Nutriţia: polivoră (atât substanţe organice. Agenţi infecţioşi subvirali patogeni exclusiv la plante sunt: viroizii şi prionii I. Sporozoa. Regnul Protista Organisme eucariote: unicelulare. Excreţia: prin vacuole pulsatile. Alcătuire: membrană.Virusul imunodeficienţei umane dobândite (SIDA) denumit HIV.el se găseşte în sânge. 1/ mai multe nuclee. . Respiraţia: pe toată suprafaţa corpului. spermă. Ciliofora. coloniale. înmugurire şi spori de propagare. prin stigmă la fitoflagelate.autotrofe: folosesc lumina (E) în fotosinteză. Înmulţirea: prin diviziune. Mişcarea: . spiralată fixă (spirili). citoplasmă. Excitabilitatea:: prin membrană. Giardia. prin contact sexual.autotrofe: foarte puţine (fitoflagelatele). parazite –consumă substanţe organice din organismele vii (patogene) Creşterea: este urmarea acumulării de substanţă organică nouă. Vorticelle. ingestie în vacuola digestivă (zooflagelatele).asexuată: prin diviziune mitotică. unele sunt mari: Collozoum (6cm). Protozoarele parazite (patogene): Trichomonas. prezente în toate mediile de viaţă Formă: sferică (coci).

Înmulţirea: . ascosporii se formează în sporocişti în urma diviziunii reducţionale a nucleului iniţial. spori (cei mai mulţi sunt mitospori – conidie fiind forma cea mai frecventă. În fiecare celulă se formează 4 ascospori (h) care în condiţii bune dau indivizi noi. . În citoplasma celulară conţin: nuclee. Au valoare economică: extragere de penicilină. Are loc în condiţii nefavorabile. absorbativă. Majoritatea au corpul (miceliu) format din hife. formează sporocistul în care prin meioză se formează sporii (h) care genearează noi micelii. . Nutriţia: saprofite.asexuată: prin spori. Are miceliul format dintr-o singură celulă uriaşă polinucleată. fabricarea brânzeturilor.asexuată: prin fragmente de miceliu.) . parazite. sporofitul (2n). are hife pluricelulare. Regnul Fungi Cuprinde organisme cu nutriţie heterotrofă. Mucegaiurile produc fermentaţii alcoolice sau parazitează.sexuat prin ascospori în condiţii nefavorabile. Clasificare: clasele Phycomycetae. Aceste extremităţi multinucleate numite gametocişti se contopesc şi formează zigotul cu nuclee diploide. 5 . Reproducerea: . vacuole şi substanţe de rezervă. Clasa Phycomycetae Reprezentanţi: Mucor mucedo – mucegaiul alb. reticul endoplasmatic. 2. foarte variate ca structură şi înmulţire. În condiţii favorabile sporii se divid şi dau noi micelii unicelulare. În condiţii favorabile zigotul germinează. Reproducerea: . Clasa Ascomycetae Reprezentanţi: Pennicillium notatum Aspergillus – mucegaiul verede-albăstrui. saprofită. Astfel două ramificaţii de pe micelii diferite ca sex vin în contact direct. ramificaţiile verticale ale celulei diferenţiază la capete sporociştii în care se formează sporii: la maturitate sporociştii se sparg şi eliberează sporii. sporangiospori la Zygomycota.Sexuată: prin zigot.asexuat prin înmugurire (în condiţii favorabile). basidiospori la Basidiomycota. ciupercă unicelulară.sexuată: cu alternanţă de generaţii: gametofitul (n). reprezentată de tuburi ramificate în care sunt nucleele delimitate de citoplasmă. este saprofit pe fructe. înmulţirea : asexuată prin spori (conidii) formaţi pe un conidiofor ramificat. zoospori. 1. înmugurire. Saccharomyces cerevisiae – drojdia de bere. Ascomycetae. ascospori la Ascomycota. mitocondrii. Basidiomycetae.III.

În oospor se produce R! Rezultând conidiile de primăvară (n) din care se formează zoosporii. În aluaturi drojdia eliberează zimaza şi determină dospirea. Ciuperci parazite: Plasmopara viticola – mana viţei de vie. Se înmulţeşte asexuat prin conidii şi zoospori. Ei infectează dracila formând un miceliu pe care apar ecidiosporii capabili să infecteze grâul. 6 .rugina grâului. Importanţa: Ciupercile saprofite: comestibile (râşcovul. Reprezentanţi: Ciuperca de câmp – Agaricus campestris.asexuat: prin bazidiospori şi prin fragmente de miceliu. pe acestea se formează spori (bazidiospori).sexuat: prin fuzionarea unor celule somatice deosebite ca potenţă sexuală Evoluţia: ciupercile reprezintă o linie laterală. Ele nu au generat alte forme de organisme. Clasa Basidiomycetae (ciupercile cu pălărie) Răspâmdire: pe substanţe organice în descompunere. iar primăvara germinează şi dau un miceliu redus pe care apar bazidiosporii. Ei pot infecta alte plante. este o ciupercă parazită cu două plante gazdă: dracila-Berberis şi diferite soiuri de grâu. Pe miceliile intracelulare se formează: anteridii (n). Toamna pe acelaşi miceliu apar teleutosporii. otrăvitoare (Amanita pantherina – burete pestriţ). Aceştia trec peste iarnă. Înmulţirea sexuată: se produce în august.Datorită enzimelor sale drojdia de bere produce fermentaţia alcoolică. În condiţii bune pe miceliu se ridică corpurile sporifere (picioruşul şi pălăria)o împletitură de hife. Saccharomyces ellipsoideus – drojdia de vin. ghebe – Armillaria mellea). . care fuzionează şi formează zigotul de rezistenţă (oosporul=2n). Ciclul se reia. Ventral pe pălărie se află lamelele. Acestea prin haustori secătuiesc celulele plantei (frunzelor).are un miceliu din hife pluricelulare ramificate. la plante neprotejate. 3. sexuat prin anteridii şi oogoane – oospor (2n). Bazidiosporii maturi ajunşi pe substanţe organice. Vara pe frunzele de grâu apar pete roşietice în care sunt uredosporii. Înmulţirea asexuată: din zoosporii ajunşi la maturitate pe plantă se formează miceliile intracelulare (n) pe viţă. Din conidii se formează câte 5-7 zoospori biflagelaţi. Atacul cu zoospori se repetă vara în condiţii de ploi. Puccinia graminis. închisă a evoluţiei. produce fermentarea mustului. Reproducerea: . rezultă alcool şi CO2. De pe micelii se ridică conidiofori cu conidii (n). atacă toate organele plantei. oogoane (n). generează prin diviziune noi micelii şi noi corpuri sporifere.

Trăiesc în ape sau locuri umede. Talofitele (alge. După alcătuire şi structură se clasifică în : talofite (plante inferioare) şi cormofite (plante superioare). pe litoralul românesc al M. Se numesc brune deoarece conţin cloroplaste (pigmenţi clorofilieni). Talul: variază de lşa câtva mm la zeci şi sute de metri. Încrengătura Phaeophyta – alge brune. 7 . Regnul Plantae Cuprinde organisme eucariote: unicelulare şi pluricelulare. Încrengătura Chlorophyta – alge verzi. Încrengătura Phaeophyta – alge brune. Negre: Ceramium. Ulotrix sp. Trecerea de la etapa haploidă la diploidă se face prin fecundaţie. Algele superior organizate: (Laminaria. Cystoseira sp. 4. Ulva. Laminaria sp. Porphyra. Phyllophora. majoritar marine. 3. Se reproduc asexuat şi sexuat. 3. dar şi pigmentul brun – fucoxantina. puţine sunt heterotrofe saprofite sau parazite. Cuprinde alge pluricelulare. Chlorella sp. Clasificare: 1. iar de la diploidă la haploidă se face prin meioză = diviziune reducţională (R!). Majoritatea au generaţia de lungă durată reprezentată de gametofit (n). Reprezentanţi: Fucus sp. 2. În ciclul de viaţă toate plantele trec prin două etape de dezvoltare: haploidă (n). cât şi pigment roşu ficoeritrina Reprezentanţi: Batrachospermum (în apele de munte). Încrengătura Chlorophyta – alge verzi Cuprinde plante uni şi pluricelulare. etc. licheni. Reprezentanţi: Volvox sp. Macrocytis) au talul pluricelular alcătuit din ţesuturi caracteristice. 1. Au pigmenţi verzi fixaţi în cloroplaste (cromatofori). 2.IV. diploidă (2n). Încrengătura Rodophyta – alge roşii. A. Încrengătura Rodophyta – alge roşii Conţin clorofilă. Chlamydomonas sp. Pophyra. Mediul de viaţă: acvatic şi terestru. Ceramium. Sargassum sp. muşchi) Au corpul vegetativ numit tal –nediferenţiat în organe (alge). Cladophora. Încrengătura Lichenes – licheni. Subregnul Phycobionta sau Algaphyta Caracteristici: corpul alcătuit dintr-o celulă/ mai multe celule: cenobiu (la Pleurococcus ) sau colonie (alga Volvox). Au nutriţia: autotrofă. Spirogira.

Încrengătura Lichenes – licheni Lichenii sunt organisme rezultate din convieţuirea permanentă dintre diferite specii de alge. Corpul vegetativ (tal) care poate fi: crustos la Rhiyocarpon. Prin modul de reproducere briofitele ocupă o poziţie intermediară între algele verzi şi plantele vasculare inferioare. Cladonia.îmbogăţesc apele în oxigen. K. nutriţional independentă. Organele reproducătoare sexuate nu mai sunt unicelulare ca la alge. Acestea sunt un fel de muguri detaşabili de tal care cuprind în structura lor ambii parteneri şi care în condiţii prielnice generează un nou tal. Importanţă: lichenii din tundrele polare (Cladonia rangiferina) sunt sursa de hrană a renilor. Datele disponibile sugerează că strămoşul plantelor terestre a fost o algă similară cu Charofitele actuale. cel extras din Cladonia alpestris este foarte eficient în combaterea unor forme de cancer. (mutualism – o formă de simbioză). Fiind foarte sensibil la concentraţii mici de SO2. Acizii usnici au o largă utilizare în industria medicamentelor. Inferioritatea lor e dată de lipsa ţesuturilor vasculare şi a organelor vegetative adevărate.Importanţa algelor: . Sunt socotite talofite superioare deoarece talul lor e alcătuit din ţesuturi caracteristice. asigură algei apa necesară şi protecţia faţă de unii factori stresanţi (nocivi). Înmulţirea lichenilor: vegetativ prin fragmente de tal. Din talul lichenilor de la Islanda (Cetraria islandica) se extrag uleiuri eterice. Corpul vegetativ la briofite imită organizarea cormului şi se numeşte cormoid. . Ele sunt dependente în mare măsură de apă.în industria farmaceutică. . ciuperci şi în unele cazuri. . atât pentru nutriţie cât şi pentru fecundaţie.materia primă în extracţia de iod. folios (foliaceu) la Lobaria sau stufos (tufă în miniatură) la Cetraria. . Absorbţia apei se realizează pe toată suprafaţa corpului. Br. Alternanţa de generaţii: gametofitul e dominant reprezentat de însăşi plantula. 4. Ţesuturile care au apărut în structura briofitelor sunt: epidermal şi parenchimatic. sunt utilizaţi ca indicatori ai gradului de poluiare a atmosferei. bacterii fixatoare de azot. B. ci pluricelulare similare cu cele de la pteridofite. sporofitul e redus reprezentat prin sporogon nutriţional dependent (parazit pe gametofit). Din Rocella se extrage turnesolul. Talul diferenţiază adesea structuri vegetative specializate pentru propagare numite izidii şi soredii. 8 .în cercetarea ştiinţifică. Subregnul Bryobionta Încrengătura Bryophita Cuprinde talofitele cunoscute sub numele de muşchi şi hepatice împreună briofite. Alga este fotoautotrofă. Evoluţie: Algele verzi sunt primele organisme care au emers şi au colonizat uscatul planetei noastre.îngrăşământ în agricultură. ciuperca.

Rhynia). . 1. Evoluţie: din pteridofite au derivat gimnospermele şi anume dintr-o pteridofită heterosporă (plantă care formează două tipuri de spori: mici – microspori. Ambele generaţii sunt pluricelulare şi independete nutriţional. Reprezentanţi: Marchantia sp.ferigile străvechi. În cursul evoluţiei: . lipsit de rădăcină şi frunze (ex. întotdeauna pluricelular şi diferenţiat în organe. filogenetică. Importanţa: . de aceea fluxul este lent. . Polypodium sp – feriguţa.uneori în cilindrul central se află un singur fascicul libero-lemnos. gimnosperme. numite traheide. .macrosporofile → carpele. în raport cu celelalte cormofite rezidă din următoarele: . dar au valoare ecologică. Equisetum sp.ferigile actuale nu au valoare economică mare (cu excepţia celor folosite ca medicament).într-un stadiu de dezvoltare apare o formaţiune numită protal asemănătoare cu algele verzi lamelare. producătoare de seminţe).coada calului. concentric. Polytricum sp.microsporofile → stamine. Ferigile sunt plante sporifere (faţă de gimnosperme şi angiosperme care sunt plante spermatifere. .cormul la unele pteridofite este incomplet. . .nu formează flori. Soluţia minerală trebuie să traverseze pereţii despărţitori. – fierea pământului. carbonificate se găsesc astăzi sub formă de antracit şi huilă în bazinele carbonifere. Generaţia de lungă durată este reprezentată de sporofit (2n) – feriga propriu-zisă. În ciclul de viaţă al ferigilor alternează cele două generaţii: gametofitul (n) şi sporofitul (2n).Importanţa: teoretică. Primitivitatea lor. anterozoidul bi sau pluricelular are nevoie de o picătură de apă pentru a ajunge la arhegon. microsporangii → saci polinici. pe frunze speciale – microsporofile şi mari – macrospori pe frunze speciale – macrosporofile).fecundaţia este o oogamie.pteridofitele au fost primele plante care au populat uscatul o lungă perioadă de timp.ţesutul conducător lemnos este format din celule moarte cu pereţi lignificaţi. Cormofitele (ferigi.muşchiul de pământ. 9 . Lycopodium sp – pedicuţa. . .principala formă de înmulţire este cea asexuată prin spori. macrosporangii → ovule. nici seminţe. practică prin turba care este rezultatul fosilizării muşchiului de turbă: Sphagnum. Încrengătura Pteridophita – ferigi Sunt plante vasculare inferioare.. . articulate prin capetele lor. Reprezentanţi: Dryopteris sp – feriga mare. angiosperme) Au corpul vegetativ numit corm.

unisexuate. Argumentele ipotezei: . extrem de reduşi. După numărul cotiledoanelor embrionului se deosebesc două clase (fiecare clasă cuprinde mai multe familii.frunze mari. . Generaţia dominantă este sporofitul (planta propriu-zisă).. . genuri. . sunt reprezentaţi:cel masculin prin granulul de polen germinat. bradul (Abies alba). din ovule Fecundate. Toate organele acestor plante conţin răşină. iar din carpele fructele.formarea de anterozoizi la gimnospermele inferioare. Gametofitul feminin e reprezentat prin sacul embrionar. Florile sunt slab diferenţiate. Ciclul de viaţă: alternează două generaţii: gametofitul (n) şi sporofitul (2n) (planta însăşi). 3. sperma – sămânţă) Cuprinde plante lemnoase care se înmulţesc prin seminţe formate în flori. format din oosfera (gamet feminin) două sinergide şi 3 antipode – toate fiind celule . cu flori vizibile (cu înveliş florale divers colorate) şi ovulele închise în carpele. Gametofiţii la conifere. Nu formează fructe deoarece ovulele nu sunt acoperite de carpele (gineceu). gametofitul feminin mai dezvoltat decât la angiosperme. După fecundaţie din ovule se formează seminţele. fecundaţia este simplă.2. etc.n. şi celula (nucleul) secundară a sacului embrionar care este 2n. În ciclul de viaţă alternează gametofitul cu sporofitul.. Gametofitul este dioic şi este reprezentat: cel masculin prin tubul polinic care conţine celula (nucleul) vegetativă cu rol trofic şi cele două celule (cei doi nuclei) spermatice. specii): 10 . iar cel feminin prin endospermul primar cu cele două arhegoane. Evoluţie: gimnospermele au descins din grupe primitive de pteridofite heterospore. similare cu ale ferigilor.embrion cu mai multe cotiledoane. Încrengătura gimnosperme (gimnos –golaş. Ordinul Coniferelor (răşinoaselor) Au florile organizate în conuri. Din gimnosperme au evoluat angiospermele. Încrengătura angiosperme Cuprinde plante lemnoase şi erbacee. Importanţă: economică Reprezentanţi: molid (Picea excelsa). la gimnospermele inferioare. Majoritatea coniferelor au frunzele aciculare şi aparent persistente (ele se desprind succesiv după 2-3 ani de funcţionare).prezenţa celulelor protoliene în granul de polen.

Etc Clasa Liliate (Monocotiledonate) . . materiale de construcţie. la flori cu ordonare ciclică.) importanţa: furnizează O2. la monocotiledonate aceste organe rămân toată viaţa cu structură primară.în timp ce rădăcinile şi tulpinile la dicotiledonate de regulă cresc în grosime.. În evoluţia dicotiledonatelor s-a realizat o trecere de la: . coloranţi. G – dialicarpel sau apocarp) la elemente florale concrescute (Kgamosepal.erbacee.dialisepală. Secale sp.florile cu ordonare spirociclică a elementelor florale. De obicei au învelişul floral diferenţiat în caliciu.În tulpină vasele conducătoare sunt dispuse în cercuri concentrice.plante erbacee şi lemnoase cu rădăcină pivotantă. Reprezentanţi: Tulipa sp. rădăcini adventive. Ulmum sp. A – gamostemon.. A – dialistemon.. Ranunchulus sp. . medicamente.numeroase elemente florale libere (diali) (K – dialisepal. G – gamocarpel/ sincarp. . alimente. Reprezentanţi: Magnolia sp.. etc. flori de tipul 3 sau 4.florile sunt de tipul 5. corolă. cu rădăcină fasciculată. frunze cu nervaţiune penată sau palmată. cu frunze liniare şi nervuri lineare.. energie. Rosa sp.Solanus sp. Galanthus sp. pe un receptacul alungit. C.de la flori cu simetrie radiară. tulpina neramificată la partea superioară. pe un receptacul aplatizat sau concav. cilindrică. Quercus sp. . etc. . 11 . rar penate şi sesile. C.embrionul e alcătuit din: hipocotil.gamopetal. 4 sau multiplu al acestora. Helianthus sp. muguraş şi 2 cotiledoane . Fagus sp. la flori zigomorfe. Oryza sativa.Clasa magnoliate (Dicotiledonate) .

Reproducerea: predominant sexuată. viermi paraziţi).în structura lor au apărut ţesuturi diferenţiate (epitelial. Reproducerea: sexuat şi asexuat prin înmugurire. ci numai celule specializate. nervos) pentru îndeplinirea unor anumite funcţii.embriogeneza – dezvoltarea embrionului. Nutriţia: metazoarele au nutriţie heterotrofă: saprofită. . După fecundaţie se formează oul – germenele noului individ. Alcătuire: . conjunctiv. Există două tipuri fundamentale de animale: didermice (animale primitive) şi tridermice (mai evoluate) Nevertebrate Animale didermice Nu au organe. Regnul Animalia (Metazoare) Metazoarele sunt organisme eucariote pluricelulare. Animalele sunt diploide. . Încrengătura Celenterate Au peretele corpului din două straturi de celule intern şi extern şi între care se interpune o substanţa gelatinoasă (mezoglee). parazită.etapa postembrionară – dezvoltarea ulterioară a embrionului.ingestie la formele superioare. prin meioză se formează gameţii. . Stratul intern este tapisat cu celule speciale ciliate şi flagelate (coanocite) cu rol în prinderea şi digerarea hranei.osmoză (flagelate. . De la stadiul de ou la cel de adult se petrec diviziuni celulare ireversibile – în două etape distincte. Au peretele corpului din două straturi de celule între care se află substanţa gelatinoasă (spongina). cele mai multe au digestie cavitară.V. Procurarea hranei din mediul de viaţă se realizează prin: . sporozoare. Cavitatea corpului e simplă (c.fagocitoză (particole înglobate în plasmă – vacuole digestive – unde sunt digerate) la rizopode. Încrengătura Spongieri Metazoare acvatice primitive.în organism ţesuturile se grupează în organe care formează sisteme. Metazoarele primitive au digestie intracelulară.coordonarea diferitelor funcţii ale organismului se realizează pe cale hormonală şi nervoasă. muscular. . Digestivă) 12 . .

planariile: apare capul cu doi ochi primitivi şi aparatul excretor. Nu au aparat digestiv.sau e compartimentată şi un singur orificiu (buco-anal) înconjurat de tentacule cu celule urticante (cnidoblaste). au bine dezvoltat aparatul reproducător. peri chitinoşi şi cheţi. chemoreceptorii. Larva moluştelor (trocoforă) se aseamănă foarte mult cu larva anelidelor. umed. Reproducerea: asexuat şi sexuat. Lumbricus terrestis – are sânge cu hemoglobină. lamelibranhiate (scoici) şi cefalopode (sepia. cu rol în respiraţie. Clasificare: . Corallium rubrum (coral). masă viscerală şi picior. anelide. Aurelia aurita (meduza). sol umed sau sunt paraziţi. Limbricul prezintă dimorfism sexual Încrengătura Anelida (viermilor inelaţi) Cuprinde animale celomate cu corpul format din segmente. Digestia este extra şi intracelulară. caracatiţa). În tegument pot avea apendici: parapode. Încrengătura Mollusca (moluşte) Cuprinde animale marine şi dulcicole. Reprezentanţi: Hydra virid. Între marginea liberă a mantalei corpului se află cavitatea paleală. orificiile corpului. Tubul digestiv are două orificii. Majoritatea moluştelor prezintă o membrană (manta) care secretă cochilia. Reprezentanţi: Nereis. Încrengătura Plathelminţi (viermi laţi) Sunt primele animale cu organe. Clasificare: gasteropode (melci). Au corpul moale alcătuit din: cap. Segmentarea externă se reflectă şi în organizarea internă. gât şi strobil format din proglote. Au corpul format din:scolex.teniile parazite: în intestinul gazdei. Oxyurus. Celenteratele au două forme alternative: polip şi meduză. Animale tridermice Viermii sunt încadraţi în trei încrengături: platelminţi.viermii liberi (Rotifere) . Hirudo medicinalis – parazit temporar. 13 . Sunt animale libere care trăiesc în apă. unde se găsesc: branhiile. terestre. . Încrengătura Nemathelminţi (viermi cilindrici) Clasificare: . În structura peretelui corpului apare mezodermul. Anelidele au tegumentul subţire. Fiecare inel (metamer) are: o perche de ganglioni nervoşi. nematelminţi.paraziţi (Nematode): Ascaris. o pereche de organe excretoare. .viermele de gălbează: parazit în ficatul oilor. Trichinella.

Au ochi cu structură similară cu a mamiferelor. Au corpul format din: cap (ochi compuşi.. Prezintă memorie. Urocordate (Tunicate): sunt cele mai primitive cordate. Au schelet rudimentar. 3. Clasificare: 1. În stadiul de adult pierde coada şi notocordul. Piciorul formează 10 tentacule în jurul gurii. crini de mare. cefalocordate: Amphioxus – păstrează notocordul şi în stare adultă. Au simetrie radiară. antene). pentaradiară. etc. respiraţie. Au exoschelet şi structură internă complexă. celomate. dar are şi caracterenoi. Urechelniţa) au corpul format dintr-un număr mare de segmente articulate între ele.un creier. Arahnide (păianjăni): au corpul format din cefalotorace şi abdomen. torace (3 segmente cu 3 perechi de picioare. Ascidia seamănă cu un spongier. Sunt metazoare (tridermice. au . Clasificare: 1. 4. la adult e înlocuit de coloana vertebrală. fiind lipsite de maxilare (fălci). 3. Au apendice specifice (Chelicere) cu glanda veninoasă la baza lor. 2 perechi de aripi). Cordate Sunt animale: tridermice. torace şi abdomen. Gnatostomate – cuprind vertebrate cu fălci (maxilare): peşti cartilaginoşi. Insecte: sunt cele mai numeroase şi adaptate la toate mediile. cartilaginos şi aparat bucal adaptat pentru supt.Cefalopodele sunt cele mai evoluate şi specializate moluşte. provenit din cefalizarea ganglionilor. acoperit cu un înveliş din chitină împregnat cu săruri minerale. 2. Vertebrate a. Miriapode (ex. Încrengătura Echinodermate Cuprinde specii marine. mamifere). Au însuşiri de animal prădător. reptile. Caracteristic este sistemul ambulacral cu rol în: locomoţie. b. Raci) au crusta împregnată cu calciu. La vertebrate se păstrează în faza embrionară. Crustacee (ex. unele fixate. 14 . Agenate (ciclostomi): cuprind forme asemănătoare peştilor. armatură bucală. Au şi glande sericigene pe abdomen. Abdomenul din 11-12 segmente. Au 5 perechi de apendice şi două perechi de antene. Încrengătura Arthropoda Cuprinde organisme cu corpul segmentat: cap. tetrapode (amfibii. osoşi. cu schelet intern reprezentat de notocord. Sunt sedentare. păsări. La urocordate notocordul este prezent doar în stadiul larvar. abdomen. arici de mare. fantele branhiale derivate din faringe au rol respirator. Alte caracterii definitorii pentru cordate: tubul nervos situat dorsal. Reprezentanţi: stele de mare. Apendicele sunt formate din segmente articulate între ele. deuterostomiene. deuterostomiene). Înmulţire: prin ouă şi dezvoltare cu metamorfoză. 2.. La cefalocordate notocordul este prezent şi la adult.

Mormolocii (lervele) au respiraţie branhială.teleostenii (crap. premolari şi molari. în condiţii de secetă respiră prin plămâni (vezica înotătoare modificată). un ovar la femele. membre: dispuse lateral (scurte. cele mai multe au glande sudoripare şi sebacee. etc.) . scufundătoare – înotătoare (pinguinii). în condiţii normale au respiraţie prin branhii. membre anterioare transformate în aripi. corp acoperit cu pene. Clasificare: . pe osul stern carenat şi pe claviculele unite se prin muşchi puternici cu rol în mişcarea aripilor.cartilaginoşi (căini de mare. Respiraţia pulmonară. 15 . cegă.marsupiale – nasc pui incomplet dezvoltaţi. vulpea de mare etc.Peşti: sunt vertebrate cu formă hidrodinamică şi tegument acoperit cu solzi. Clasificare: . carnivor.osoşi parţiali.) . Pielea prezintă diferenţieri cornoase (gheare.total osoşi.) .lacertilieni (şopârle). copite. iar cele mai puţine sunt alergătoare (struţii).ofidieni (şerpi). chiroptere. oase pneumatice (pline cu aer). Tegumentul cornos cu solzi sau plăci cornoase. Ea suferă metamorfoză.anure. Clasificare: . etc. Reptile: Sunt vertebrate terestre. Membrele: înotătoare perechi şi neperechi.placentare sunt cele mai evoluate. . primate. edentate. vezică urinară.Peşti crosopterigeni (Latimeria) Amfibieni: Sunt vertebrate cu viaţă amfibie şi respiraţie dublă: pulmonară şi tegumentară. rozătoare. coadă şi nu are membre. Clasificare: .amfibii fără coadă. Din reptile au evoluat: păsările şi mamiferele. . etc.urodele. . care secretă lapte cu care sunt hrăniţi puii. cele mai multe zburătoare. . absente). speciile acvatice sunt adaptate secundar la acest mediu. ştiucă. celelalte sunt homeoterme.amfibii cu coadă. absenţa unor organe: dinţi. Au respiraţie branhială.). . Au muşchiul diafragm. canini. Larva-mormoloc are branhii externe. dinţii sunt diferenţiaţi: incisivi. Păsări (Aves): Vieţuitoare adaptate la zbor: forma aerodinamică.crocodilieni.chelonieni (broaşte ţestoase). Cele inferioare sunt: poikiloterme. Mamifere: au corpul acoperit cu păr. au glande mamare.peşti dipnoi au respiraţia dublă. . Acestea sunt: insectivorele.motreme – ovipare . solzi.sturionii (morun.

d) celenteratele. f. 4. au gametofitul reprezentat de protal. toate sunt pluricelulare. 5. masă viscerală şi picior. în anumite condiţii cu o ciupercă. se aseamănă cu algele prin prezenţa unui cromatofor mare. Artropodele: a) au corpul segmentat. c. 11. cele patogene sunt saprofite. se înmulţtesc prin diviziune direactă. b. au un nucleoid.Test de evaluare Alege răspunsul corect 1. 3. 7. c. În corpul lichenilor: a. c) populează toate mediile de viaţă. Ferigile: a. c. Moluştele: a) sunt preponderent terestre. cele fotogene produc lumină. b. Sunt animale tridermice: a) viermii laţi şi cilindrici. 10. trăiesc pe uscat şi în apă. au un nucleoid format dintr. prezintă un fus de diviziune format din fibre contractile. au sporofitul foarte redus. c. d. Muşchii: a. pot fi fotoautotrofe. o algă asociată. 9. Clase de artropode: a) miriapode. d) cefalopode. nu au aparat Golgi. se înmulţesc exclusiv prin spori. sunt criptogame vasculare. b) majoritatea au corpul acoperit cu o cochilie calcaroasă. b) viermii segmentaţi. c. c. 2. Cormofitele au următoarele caracteristici cu o excepţie: a. Procariotele au următoarele caracteristici cu o excepţie: a. se înmulţesc exclusiv prin spori. au o alternanţă de generaţii. b. b) Nemathelminthes. c. virusul complet are capsidă şi genom viral. 8. b) prezintă schelet intern. au nucleu cu membrană dublă. c) Annelida. Virusurile au mai multe stări: a. b. d. d) sunt metazoare didermice. c) crustacee.. sunt lipsite de mitocondrii. se reproduc sexuat şi asexuat. ciuperca poate fi o zigomicetă. e. d. b. virus vegetativ-este virionul decapsidat. genomul viral asigură multiplicarea virusului de către celula gazdă. c) moluştele. 12. d. d. b. se stabileşte o relaţie numită simbioză sau mutualism între alge şi ciuperci. sunt talofite superioare. c. c) prezintă cap. b) insecte. provirusul este integrat în cromozomul bacterian. se înmulţesc asexuat şi sexuat.Eucariotele: a. d) Cnidaria. tulpină şi frunze. sunt plante care au organe vegetative: rădăcină. b. 6.Bacteriile: a. 13. d) sunt fitofage şi carnivore (prădătoare). d.un singur cromozom. sunt un rezervor uriaş care fixează razele solare şi le transformă în hrană.Oxiurii şi trichina aparţin filumului: a) Plathelminthes. 16 . b. se înmulţesc prin mitoză. constituie un lichen.

Crustaceele: a) sunt adaptate la mediile terestru şi acvatic. viermele de 5. Oligochete e. Turbelariate gălbează 6. Trematode a. râme f. stridii. 15. Scifozoare d. c) exoscheletul este impregnat cu carbonat de calciu. planarii 3.14. Asociaţi corect noţiunile Exemple de specii din cele 2 coloane: 6 XClase de nevertebrate 1. meduze 2. d) au dezvoltare larvară prin metamorfoză. b) au două perechi de antene. lipitori 17 . Hirudinee b. midii 4. Lamelibranhiate c.

produse tot prin invaginarea acesteia.Membrana celulară (plasmatică) este lipo-proteică (plasmalema). nu poate realiza procese de : pinocitoză şi fagocitoză. creşterea şi multiplicarea celulară. Nucleoidul e reprezentat de un cromozom bacterian alcătuit dintr-o molecula de ADN de formă circulară.Sistemul vacuolar cu origine tot în membrana celulară.procariotele nu posedă organite înconjurate de membrane. . etc . la algele albastre-verzi din: peptidoglican şi o lipopreoteină. glucide.Incluziunile sunt produse metabolice. formate din ARN şi proteine. lipide.Peretele celular la bacterii este format din: peptidoglican. Ea caracterizează două categorii de organisme:bacteriile şi algele albastre-verzi. . amidon). Conţin suc vacuolar format din apă şi diverse substanţe dizolvate. . După modul de organizare a materialului nuclear. . . Ribozomii participă la sinteza proteinelor. foarte mici. Celula procariotă este sediul tuturor proceselor vitale.Materialul nuclear: nucleoid sau genofor. anorganice (CaCO3. Dimensiunile celulei procariote variază între 0. Structura celulei procariote: . şi separat de ea la algele albastre-verzi. omogenă care conţine: proteine. . cu rol deosebit în respiraţie. acizi nucleici şi diferite substanţe minerale. cu extremităţile reunite.Citoplasma este o masă densă. Cromozomul bacterian este colorabil poartă în structura sa informaţia genetică care coordonează metabolismul. ci se află direct în citoplasmă. obişnuit sferice. el nu are înveliş nuclear.Ribozomii sunt particule citoplasmatice caracteristice.Aparatul fotosintetizator e legat de o membrană la bacterii. apă. . . Unele sunt:organice (glicogen. În acesta se află pigmenţii fotosintetizatori. . Acesta constă în: lamele şi vezicule care sunt invaginări ale membranei.5μm -3-6μm la bacterii şi 1-10μm la algele albastre. sulf coloidal). organismele vii se încadrează în două categorii de celule: procariote şi eucariote. UNITATEA STRUCTURALĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A VIEŢII – CELULA Celula este unitatea structurală şi funcţională a vieţii. Forma celulei bacteriene diferă în funcţie de condiţiile mediului.verzi..CAP II.Mezozomii sunt tot invaginări ale membranei de formă sferică. Celula procariotă Celula procariotă este primitivă.

cilindrice. conţine: C. Biomembranele delimitează spaţiile de reacţie de forme şi mărimi diferite numite organite celulare: Dictiozomii –cisterne aplatizate.K. exemple de organite: plastide. fusiforme.. la animale de o membrană celulară..şi Fe.membrana plasmatică. tonoplastul.2-8μm. prismatice.mozaicului flui. Particularităţile structurale. Citoplasma fundamentală. Intră în alcătuirea tuturor organismelor. Protoplasma activă este un sistem predominant hidric (apa ocupă 60-95%). apoi sub influenţa factorilor interni şi externi se diferenţiază.E.E. Dimensiunile celulei eucariote: e foarte variată. Totalitatea lor formează aparatul Golgi.E. lizozomi. învelişul nuclear. etc. delimitate de biomembrane cu rol secretor de enzime şi hormoni asociate cu vezicule. etc. ribozomi. dar mai complexă. Structura şi rolul componentelor celulare: O celulă este alcătuită din componente vii. realizând astfel transportul în şi din celule. piramidale.Ca. Ribozomii (granulele lui Palade) se găsesc în celulele procariote şi eucariote. Forma lor e foarte variabilă.H. acizi nucleici. membranele R. etc. . cu excepţia bacteriilor şi algelor albastre-verzi. învelişurile mitocondriilor şi plastidelor. Proteinele străbat ambele starturi fosfolipidice.P.Celula eucariotă Celula eucariotă este asemănătoare cu celula procariotă. precum şi: proteine.). potrivit căruia membrana biochimicăe formată dintr-un bistrat lipidic în care suntînglobate proteinele globulare. Reticulul endoplasmatic R. Bacteriile au doar: 0.proteică (fosfolipidică). . plastidele şi mitocondriile sunt organite autodivizibile. lipide. La plante celula are între 10μm şi 550mm în medie. polizaharide. Modelul de organizare moleculară este cel al .nucleul. Cea mai mare celulă din organismul uman este ovulul (ovocitul) de cca. care străbat membrana şi leagă celulele între ele.el este delimitat la plante de un perete şi o membrană. .vacuomul. 250μm (milimicroni). Pot fi sferice.hialoplasma este hialină şi alternează între starea de plasmă-sol (fluidă) şi cea de plasmă gel (solidă). ovale.S. dictiozomi. membrana celulară asigură schimburi selective între celulă şi mediu. Sistemul de biomembrane. Sunt şi celule foarte mari – celulele cu latex ale plantei laptele câinelui (au lungimea de câţva metri). fizico-chimice şi fiziologice ale principalelor componente celulare. Ea este o soluţie coloidală alcătuită din particule dispersate care nu difuzează prin membrane.Mg. Membrana plasmatică este de natură lipo. .totalitatea vacuolelor delimitate de citoplasmă printr-o membrană – tonoplast. În celulele eucariote se găsesc ca particule libere (granule dispersate) sau ataşate membranei . este un sistem de canalicule ramificate. stelate. Are rol de transport intra şi intercelular. produse ale metabolismuluui celular.O. reticul endoplasmatic (R. La animale celulele au iniţial formă globuloasă. componente nevii.în interiorul acestor învelişuri se află protoplasma care cuprinde citoplasma fundamentală (hialină) şi organite celulare (cu membrane speciale şi funcţii vitale). Corpul celulei se numeşte protoplast. Datorită structurii sale.

şi au rol în nutriţie. 1-3 nucleoli. În interior se află matrixul ce cuprinde ADN mitocondrial.E.cromoplastele care conţin pigmenţi galbeni. Perete celular . nucleul reprezintă centrul de comandă şi coordonare a metabolismului celular. Vacuolele sunt delimitate de membrane speciale (tonoplast). Celulele au în mod obişnuit un nucleu. substanţe organice. cromatină.Cloroplastele conţin clorofilă şi au rol în fotosinteză . mitocondriile – organite cu rol în metabolismul energetic. ovale. hemiceluloză şi substanţe pectice. 3. enzime. cromatina este alcătuită din ADN. ARN. . Ele conţin suc vacuolar (apă. Cavitatea mitocondrială e delimitată de 2 biomembrane.sunt organite specifice plantelor separate de citoplasmă printr-un înveliş de două biomembrane structural diferite. Organitele autodivizibile 1. dau culoarea petalelor. Lipseşte la celulele animale. plastidele. Toate mitocondriile formează condriozomul. anorganice). lipide.Leucoplastele sunt incolore şi au rol în sinteza şi depozitarea unor substanţe: amiloplastele (depozitează amidonul). Lizozomii conţin enzime şi distrug substanţele străine. Au rol în sintezele proteice. oleoplastele (depozitează lipide). Nucleul are: 2 biomembrane. Se cunosc 3 tipuri: . dar unele au doi şi mai mulţi nuclei.R. 2. carioplasma. fructelor. portocalii şi roşii. E alcătuit din celuloză. . Granulele lui Palade conţin două subunităţi inegale constituite din :ARN şi proteine. Sunt: sferice. proteine. proteine. le conferă formă şi individualitate.acoperă la exterior membrana celulelor la plante. ARN mitocondrial.

Unele celule se pot misca activ cu ajutorul: a) mitocondriilor. c) animale. 6. ribozomi a. reticul endoplasmatic e. respiratia celulara _______--------. Alegeti varianta corecta de raspuns: 1. d) depozitarea acizilor nucleici.1. b) bacteriilor. cloroplaste b. . mitocondrii c. 4. fotosinteza C. c) este substanta fundamentala a celulei. Descopera eroarea! Nucleul are rol in: a) coordonarea activitatii celulare: b) circulatia intracelulara a substantelor. Indicati structura unui cloroplast. In structura nucleului nu intra: a) nucleoidul. d) 1-2 nucleoli B. aparat Golgi d. Descopera eroarea! Citoplasma: a) ocupa si o parte din masa nucleului. Care este functia cloroplastelor (definiti procesul !) ? D. c) nucleoplasma. c) fiziologie celulara. b) Este formata din hialoplasma si organite celulare. c) cililor si flagelilor. 2. biosinteza proteica _______-------__4. b) cloroplastelor. b) embriologie. b) membrana nucleara. producerea de secretii ______ -------_ 5. Stiinta care se ocupa cu studiul structurii si functiilor celulelor se numeste: a) microbiologie.TEST A. d) citologie. c) circulatia informatiei genetica in scopul sintezei proteinelor. 5.2. Recunoasteti pe desen componentele celulei animale (componentele numerotate de la 1 la 10). d) este delimitata la exterior de membrana plasmatica. 3. Peretele celular lipseste la celulele : a) vegetale. d) curentilor citoplasmatici. d) ciupercilor. Scrieti in fata organitelor celulare literele corespunzatoare functiilor acestora: _______--------. circulatia intracitoplasmatica _______--------_ 3.

etc. Fusul de diviziune: structură în formă de fus formată din fibre proteice contractile. Sunt două tipuri de diviziune: directă şi indirectă. Funcţia lui este de a repartiza în mod egal cromozomii fii în cele două celule fiice rezultate în urma diviziunii celulare. au număr redus la jumătate de cromozomi (n) (celule haploide). profaza în care dispare membrana nucleară şi nucleolii.). Diviziunea mitotică – mitoza se produce în celulele somatice (2n). pe fusul de diviziune se fixează cromozomii 2. semnificativă fiind individualizarea cromozomilor. . Autoreproducerea cromozomilor se produce semiconservativ. De-a lungul lor acestea au îngroşări numite cromomere care sunt bucle ale spiralelor cromonemelor. Sunt vizibili la microscop în timpul diviziunii celulare. se dublează cantitatea de cromatină (ADN. Celulele somatice (2n) au un număr dublu de cromozomi. ARN. Diviziune directă se realizează prin: . se individualizează cromozomii.fragmentare în urma apariţiei unui perete despărţitor care împarte conţinutul celulei în două celule fiice (la unele alge verzi). Cromonemele complementare sunt unite între ele printr-un singur punct centromerul sau centrul de mişcare al cromozomului. Se produce la majoritatea organismelor vii. Cromozomii sunt structuri permanente ale celulei care poartă informaţia ereditară. anafaza: cromozomii monocromatidici migrează spre cei doi poli ai celulei . etc. sunt în număr constant şi caracteristic pentru fiecare specie. Un cromozom e reprezentat de o macromoleculă de ADN formată din două catene complemetare de nucleotide legate între ele prin punţi de hidrogen. Datorită poziţiei centromerului.ştrangulare (gâtuire) la mijloc celula se subţiază. Diviziunea indirectă se desfăşoară în mai multe faze succesive în care au loc transformări ale substanţei nucleare. se despart cromatidele. 3. Mitoza are patru faze succesive: 1. apar doi cromozomi monocromatici.diviziunea celulară Diviziunea indirectă se clasifică în: A. bacterii. metafaza: cromozomii se aşează în plan ecuatorial. se divide centru celular.Diviziune celulară Celulele mature dau naştere la noi celule asemănătoare cu celula mamă prin procesul numit diviziune. celulele reproducătoare.interfaza: este cea mai activă fază deoarece între două diviziuni în celulă au loc sinteze complexe. Cromozomii au înveliş fin care închide substanţa fundamentală în care se află două filamente spiralate. La diviziune participă cromozomii şi fusul de diviziune. se fragmentează şi apar două celule fiice – la drojdia de bere. . gameţii. Ciclul celular de viaţă al unei celule are două etape: . Fusul se formează numai în timpul diviziunii la începutul metafazei. în celulele fiice se păstrează număr diploid de cromozomi. proteine. cromozomii apar formaţi din două braţe egale sau inegale. răsucite unul în jurul celuilalt numite cromoneme.

În interchineză nu mai are loc sinteza de ADN şi proteine.telofaza: la cei doi poli ajung câte doi cromozomi bicromatidici. . .4. Interfaza: celulele noi asimilează activ.anafaza: din tetrade se desprind cromozomii biocromatidici şi migrează la polii celulei. Aceste celule haploide (gameţi) nu se mai divid. doi nuclei cu nucleoli. dublează cantitatea de ADN B. În a doua etapă: are loc diviziunea mitotică atfel că la sfârşit iau naştere 4 celule. telofaza: dispare fusul nuclear. Acum cromozomii se despiralizează. se desfăşoară în două etape. În prima etapă dintr-o celulă (2n) se obţin două celule (n). fiecare cu n cromozomi. Cromozomii bicromatidici sunt modificaţi după schimbul de informaţie genetică petrecut în profază. . membrana celulară.profaza individualizează cromozomi omologi biocromatidici care se unesc în perechi formând tetrade.meioza duce la formarea celulelor reproducătoare. apare membrana nucleară. deci cele două celule fiice.metafaza tetradele se aliniază în zona ecuatorială a fusului. Diviziunea meiotică. Această etapă are 4 faze: . .

Test de evaluare I.şi intercromozomială d) biodiversitatea 3. Încercuiţi răspunsul corect: 1. c) anafazei II. Cromozomii eucariotelor: a) prezintă două cromatide c) totalitatea lor formează cariotipul b) au un singur centromer d) eucariotele nu au cromozomi 9. Cromozomii omologi se separă în timpul: a) profazei. Nucleul interfazic la eucariote prezintă: a) un înveliş nuclear format din două biomembrane b) nucleoplasmă c) cariolimfă d) nucleoli 5. Acizii dezoxiribonucleici: a) sunt localizaţi mai ales în nucleu b) se găsesc şi în citoplasmă c) la nivelul lor este codificată informaţia genetică d) nici o afirmaţie nu este corectă . Ciclul celular reprezintă perioada de timp dintre: a) două diviziuni celulare b) două interfaze c) formarea zigotului şi începutul diferenţierii celulare d) formarea unei celule şi terminarea diviziunii acesteia 6. c) de transport. Celulele corpului (somatice): a) au număr dublu de cromozomi b) se numesc diploide c) au număr de cromozomi redus la jumătate d) se numesc haploide 10. Ciclul cromozomial: a) cuprinde două faze (haplofaza şi diplofaza) b) reprezintă ciclul de evoluţie individuală c) fiecare organism prezintă un alt tip de ciclu cromozomial d) este identic la majoritatea organismelor 8. b) anafazei I. Mitoza asigură: a) păstrarea numărului de cromozomi şi a cantităţii de ADN din celula mamă b) înjumătăţirea numărului de cromozomi şi a cantităţii de ADN c) recombinarea genetică intra. Care dintre următoarele reprezintă tipuri de ARN în celula eucariotă: a) mesager. d) viral 7. Meioza: a) se desfăşoară în două etape succesive (ecvaţională şi reducţională) b) se desfăşoară atât în celula procariotă cât şi în celula eucariotă c) se desfăşoară în celulele reproducătoare cu n cromozomi d) conduce la formarea celulelor reproducătoare asexuate şi sexuate 4. d) metafazei 2. b) ribozomal.

T. III.uracil Guanina. NOŢIUNI DE BAZĂ ALE GENETICII Acizii nucleici şi rolul lor genetic Acizii nucleici deţin cel mai important rol în depozitarea şi transmiterea informaţiei genetice. acizii dezoxiribonuleici (ADN). În structura ADN intră A. ei realizează procesele eredităţii şi evoluţiei.ARN-ribosomal (ARN-r) care intră alături de proteine în compoziţia ribozomilor.adenina ARN Acid fosforic riboza Citozina . În acest fel dintr-o macromoleculă de ADN iau naştere două catene noi. alcătuite din unităţi structurale numite nucleotide. O nucleotidă e constituită din: o bază azotată (purinică sau pirimidinică).C. un rest de acid fosforic. acizii ribonucleici(ARN). Pe măsura desfacerii catenelor. respectiv două macromolecule de ADN identice din care una este mai nou sintetizată. adenina Există două tipuri de acizi nucleici: acizii ribonucleici (ARN) şi acizii dezoxiribonucleici (ADN). 2. la nivelul cărora se codifică informaţia genetică pentru realizarea diferitelor structuri şi funcţii ale organismului. există mai multe tipuri de ARN: . cealalta reprezentând catena-matriţă . legate între ele prin punţi de hidrogen. un zahar (pentoză).ARN-mesager (ARN-m) care conţine mesajul genetic pentru ordinea aminoacizilor în molecula proteică .ARN-transport (ARN-t) care transportă aminoacizii la locul sintezei proteice. timina Guanina. . Acizii nucleici sunt substanţe macromoleculare. ADN este alcătuit din două catene polinucleotidice răsucite în spirală.G. antiparalele. Transmiterea informaţiei ereditare de la o generaţie la alta se realizează datorită reacţiei de replicare a ADN-ului. capetele libere îşi refac nucleotidele complementare pe baza materialelor existente în celulă. 1. Nucleotide Acizi Acid fosforic Glucid Baze pirimidinice Baze purinice nucleici ADN Acid fosforic dezoxiribozriboza Citozina. ei sunt substanţe polinucleotidice. După rolul îndeplinit în celula eucariotă. localizaţi în principal în nucleu. În cursul acesteia catenele macromoleculei de ADN se separă progresiv prin ruperea legăturilor de H dintre catene. localizaţi în nucleu şi citoplasmă. Deci. pe suprafaţa ribozomilor.CAP. având rol în sinteza proteinelor. Ordinea bazelor azotate în ADN-reprezintă înscrierea informaţiei ereditare în această macromoleculă.

Genotipul: cuprinde toate structurile celulare capabile să transmită urmaşilor informaţia ereditară. adaptativ. plastic. ci de mai multe gene. Genele determină sinteza substanţelor organice (şi a enzimelor). Inetracţiunile dintre gene Genele nu funcţionează separat. orientează desfăşurarea proceselor metabolice şi deci de sinteză a diferitelor substanţe care participă la funcţionarea şi edificarea organismului. O genă prin schimbarea poziţiei faţă de alte gene din cromozom modifică fenotipul respectiv. Funcţia de recombinare: se realizează prin combinaţia de caractere care are loc în urma schimbului de nucleotide dintre cromozomi.Ereditatea şi variabilitatea lumii vii Ereditatea este proprietatea fiinţelor vii de a transmite trăsăturile lor specifice de la părinţi la urmaşi de-a lungul generaţiilor. fiecare genă ocupând o anumită poziţie numită locus.variaţii ereditare – se transmit ereditar descendenţilor . genele pereche care ocupă acelaşi loc sunt gene alele. Când genele alele sunt identice din punct de vedere genetic individul este homozigot. Ea cuprinde un număr mai mare de perechi de nucleotide. Interacţiunle genelor cu mediul extern. Funcţia fenotipică: trăsăturile fenotipice se află sub controlul genotipului. ecologice. Funcţia de mutaţie: constă în modificări sau leziuni ale ADN-ului la nivelul genelor. Ereditatea şi variabilitatea sunt două componente genetice şi factori ai evoluţiei care determină unitatea şi diversitatea lumii vii. Fenotipul are caracter dinamic. Un caracter nu este controlat de o singură genă. raze ultraviolete. Distingem o variabilitate la nivel individual şi la nivel populaţional Tipuri de variaţii: . Gena este un segment de ADN sau ARN care controlează sau condiţionmează manifestarea uneia sau mai multor însuşiri ale unui organism în anumite condiţii de mediu. În prima etapă a meiozei recombinarea genelor nu le modifică schimbă doar modul lor de grupare în genotip. funcţia de recombinare. funcţia fenotipcă. Factorii mediului pot să influenţeze fenotipul fără să afecteze structura genotipului. ci în corelaţie unele cu altele. Variabilitatea diferenţele existente între indivizii aceleaşi specii sub raportul însuşirilor genotipice şi fenotipice. comportamentale). Unitatea genetică fundamentală purtătoare a informaţiei genetice este reprezentată de genă. El este rezultatul interacţiunii dintre genotip şi condiţiilede mediu. Fenotipul: totalitatea caracterelor unui organism (fizice. o pereche de gene alele afectează mai multe caractere fenotipice diferite. dacă nu sunt identice. individul este heterozigot. Funcţiile genelor: funcţia de mutaţie. Pe cromozomii omologi.variaţii neereditare – nu se transmit . Caracterele individuale şi de specie care se transmit sunt caractere ereditare. Factorii mutageni: radiaţii ionizante. Genele sunt aşezate liniar în lungul cromozomului. unele substanţe chimice.

2. genele care se află pe acelaşi cromozom şi se transmit de la celula mamă la celulele fiice sunt gene înlănţuite. În monohibridare în F 1 rezultă 4 hibrizi uniformi dominanţi. Legile transmiterii caracterelor ereditare Legile eredităţii se aplică organismelor care se reproduc pe cale sexuată şi care au au în ciclul de viaţă procesele: fecundaţia şi meioza. Aşezarea liniară a genelor în croozomi.Legea segregării caracterelor la hibrizii celei de a doua generaţii (F 2). păstrându-şi integritatea structurală. Această lege arată că prin încrucişarea hibrizilor din F1 rezultă o generaţie uniformă (F2). 1 recesiv. Transmiterea în bloc (înlănţuită) a genelor aflate în acelaşi cromozom poartă numele de linkage. 3/16 heterozigoţi. După numărul de perechi de caractere ale părinţilor care se încrucişează există: monohibridare şi dihibridare.crossing-over. . În F 2 prin monohibridare:25% sunt homozigoţi dominanţi. 3/16 heterozigoţi şi 1/16 homozigot recesiv. 50% sunt heterozigoţi dominanţi şi 25% homozigoţi recesivi. cromozomii omologi pereche (parentali) se apropie foarte mult şi formează multe puncte de contact în care se rup şi are loc schimbul de gene. în dihibridare în F1 hibrizii sunt 100% heterozigoţi dominanţi. 1. din care genotipic – toţi sunt heterozigoţi. Ele se transmit în bloc. Mecanismele transmiterii caracterelor ereditare. Teza III. substratul chimic al eredităţii la toate organismele.Legile transmiterii caracterelor ereditare Hibridarea şi hibrizii Hibridarea este procesul de încrucişare între indivizi deosebiţi genetic. permiţând totodată un schimb reciproc între ele. Descendenţii se numesc hibrizi. Tezele teoriei cromozomiale ale eredităţii Genele sunt aşezate pe cromozomi liniar. Teza I. Schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi. Conform acestei legi gameţii conţin doar unul din factorii ereditari pereche deci sunt puri din punct de vedere genetic. Legea puurităţii gameţilor. Pentru dihibridare raportul de segragare fenotipic 9:3:3:1. ele se transmit descendenţilor înlănţuite. În F 2 sunt 9/16 homozigoţi dominanţi. În F2reapar caracterele recesive. Acest fenomen de linkage are ca substrat celular faptul că în cursul diviziunii cromozomii se comportă ca o unitate. Pentru monohibridare raportul de segragare fenotipic 3:1 adică 3 dominant. Morgan a observat că nu întotdeauna genele ce aparţin acelueaşi grup de linkage se transmit înlănţuite. Teza II. ADN-ul este substanţa ereditară. El a explicat fenomenul astfel: în timpul meiozei la formele heterozigote.

Morgan D – nici un răspuns nu este corect 8. suma însuşirilor morfologice fiziologice. Mendel C – O.adenina şi citozina b. Avery B – Th. b.Tezele teoriei cromozomiale a eredităţii au fost formulate de: A – G. Genotipul este: a. noţiune introdusă de Mendel c. 6.adenina şi timina c. totalitatea genelor dintr-un organism b.adenina şi uracil d. adenina şi citozina 3. fenomenul prin care se încrucişează doi indivizi care se deosebesc prin unul sau mai multe caractere ereditare. Mendel C – O. totalitatea factorilor de mediu care modifică fenotipul 4. Avery B – Th. c.Segregarea fenotipică în monohibridare. Morgan D – M. Kimura 9.Bazele azotate purinice sunt: a. încrucişarea între părinţi care se deosebesc printr-o singură pereche de caractere.guanina şi adenina 2. Legea purităţii gameţilor stabileşte: A – gameţii sunt impuri genetic B – gameţii sunt întotdeauna puri din punct de vedere genetic C – segregarea în F2 este de 3 dominant la 1 recesiv D – segregarea genotipică este de 3: 1 în monohibridare . biochimice şi de comportament 5. încrucişarea între părinţi care se deosebesc prin două perechi de caractere ereditare.Fenotipul reprezintă: a. timina şi uracil d. Bazele azotate pirimidinice sunt: a. Hibridarea este: a. citozina şi timina b. totalitatea genelor dintr-un organism b. în generaţia F2 (2n) este: A – 3: 1 C – 50% : 25% B – 1: 2: 1 D – 1: 1 7.Test de evaluare 1.Primele mecanisme de transmitere a caracterelor ereditare au fost formulate de: A – G. adenina şi guanina c. totalitatea factorilor ereditari dintr-un organism c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful