Sunteți pe pagina 1din 2

Prin arderea unei probe cu masa de 436 g dintr-un amestec de doi normal alcani omologi se obtin 123 L

de CO2, masurati la 170 C si 5,8 atm. Alcanul inferior are densitatea fata de hidrogen d=22.
a) Sa se identifice cei doi alcani.
b)Sa se determine compozitia amestecului de alcani, exprimata in procente volumetrice.
c) Sa se calculeze volumul de aer, cu 20% O2 in vlume, necesar arderii amestecului.
Raspunsuri: a) C3H8, C4H10
b) 25% C3H8, 75% C4H10
c) 5488L
a) Sa se identifice cei doi alcani.
Se determina masa molara a alcanului inferior
d = Malcan/Mhidrogen
Malcan = d Mhidrogen = 22 2 = 44
Formula alcanului:
CnH2n+2 1 mol CnH2n+2= 14n + 2 g
14n + 2 = 44
n=3
Alcanul inferior este propan C3H8
Alcanul superior este butanul C4H10
b) Sa se determine compozitia amestecului de alcani, exprimata in procente volumetrice
Se noteaza cu:
a numarul de moli de C3H8
1 mol C3H8 = 44 g
b numarul de moli de C4H10
1 mol C4H10 = 58 g
44a + 58b = 436:2
22a + 29b = 218
Se determina numarul de moli de CO2
pV=nRT
n = pV/RT = 5,8 123 / 0,082 290 = 30 moli CO2
Se determina numarul de moli de CO2 rezultati la arderea amestecului
1 mol3 moli
C3H8 + 5O2 3CO2 + 4H2O
a molix
x = 3a moli CO2
1 mol4 moli
C4H10 +13/24O2 4CO2 + 5H2O
b molix
x = 4b moli CO2
3a + 4b = 30
Se rezolva sistemul:
22a + 29b = 218
(-3)
3a + 4b = 30
(22)

-66a - 87b = -654


66a + 88b = 660
59b = 6
b = 6 moli butan
a = 2 moli propan
Procentele molare sunt egale cu procentele volumetrice
8 moli amestec.2 moli propan
100 moli amestecx
x = 25% propan
y = 75% butan
c) Sa se calculeze volumul de aer, cu 20% O2 in vlume, necesar arderii amestecului.
Se determina oxigenul consumat
1 mol5 moli
C3H8 + 5O2 3CO2 + 4H2O
2 molix
x = 10 moli O2
1 mol6,5 moli
C4H10 +13/24O2 4CO2 + 5H2O
6 molix
x = 39 moli O2
10 + 39 = 49 moli O2
Volumul de O2 = 49 22,4 = 1097,6 L O2
Volumul de aer = 5 1097,6 = 5488 L aer

S-ar putea să vă placă și