Sunteți pe pagina 1din 2

O proba cu volumul(c.n) de 13.

44 L dintr-un amestec de propena si propina este retinut intr-o solutie de Br2 in


CCl4 de concentratie 2%,rezultand un amestec de derivati bromurati ce contine 86.768%Br.Sa se calculeze:
a) raportul molar propena:propina din amestecul initial
b.masa solutiei de Br2 consumata,stiind ca Br se afla in exces de 10% fata de cantitatea necesara
c) masa fiecarui compus organic rezultat prin hidroliza in mediu bazic a amestecului de derivati bromurati.
Se determina masa de brom continuta in derivatii bromurati
Ecuatiile reactiilor de bromurare sunt:
C3H6 + Br2 C3H6Br2
C3H4 + 2Br2 C3H4Br4
Se considera 100 g amestec
Se noteaza cu:
a masa de propena
b masa de propina
a+b=100
1 mol C3H6Br2 = 202g
1 mol C3H4Br4 = 360 g
202 g C3H6Br2...................160 g Br
a g C3H6Br2....................x
x=160a /202 g Br = 80a/101 g Br
360 g C3H4Br4...................320 g Br
b g C3H6Br2.........................x
x=320b/360 g Br = 8/9 g Br
80a/101 + 8b/9 = 86,768 |:8
10a/101 + b/9 = 10,846
90a + 101b = 9859
Se rezolva sistemul:
90a + 101b = 9859
a+b=100|(-90)
90a + 101b = 9859
-90a - 90b = -9000
11b = 859
b=78 g C3H4Br4
a=22 g C3H6Br2
numarul de moli C3H6Br2 = 22/202 = 0,108 moli C3H6Br2
numarul de moli C3H4Br4 = 78/360 = 0,216 moli C3H4Br4
n C3H6Br2 / n C3H4Br4 = 0,108/0,216 = 1/2

b)
Se determina numarul de moli de amestec gazos
13,44/22,4 = 0,6 moli amestec
Rezulta ca in amestec sunt :
0,2 moli C3H6Br2
0,4 moli C3H4Br4
Se determina masa de Br2 care se consuma
1 mol......160g
C3H6 + Br2 C3H6Br2
0,2 moli.....x
x=32 g Br2
1 mol.......2160g
C3H4 + 2Br2 C3H4Br4
0,4 moli.....y
y= 128 g Br2
m Br2 total = 32 + 128 = 160 g Br2
Se determina masa solutiei
ms = md100/c = 160100/2 = 8000 g solutie = 8 kg solutie consumata
Se determina masa solutiei cu 10% exces
100 g solutie necesara....................110 g solutie introdusa
8000 g solutie necesara.....................x
x=8800 g solutie = 8,8 kg solutie
c) masa fiecarui compus organic rezultat prin hidroliza in mediu bazic a amestecului de derivati bromurati.
Ecuatiile de hidroliza
1 mol HO-CH2-CH(OH)-CH3 = 76 g
1 mol HOC-CO-CH3 = 72 g
1 mol...........................76 g
C3H6Br2 + 2H2O C3H6(OH)2 + 2HBr
0,2 moli..........................x
x= 15,2 g C3H8O2
1 mol...............................72g
C3H4Br4 + 4H2O HOC-CO-CH3 + 4HBr
0,4 moli.............................x
x= 28,8 g C3H4O2

S-ar putea să vă placă și