Sunteți pe pagina 1din 2

O proba cu masa de 31,6g dintr-o solutie de alcool etilic si aldehida acetica in apa este tratata cu reactiv

Tollens, cand se depun 21,6g de Ag. O alta proba, identica cu prima, este tratata cu o solutie acida de
KMnO4 de concentratie 1M, cand se consuma 200cm3 de solutie oxidanta.
b ) Sa se calculeze raportul molar alcool etilic : aldehida acetica : apa in solutia initiala. (R: 2:1:1 , mie
mi-a dat 0,2:0,1:1)
c ) Daca o alta proba de solutie, identica cu primele doua, este supusa mai intai unui proces de reducere
si apoi oxidarii cu o solutie acida de KMnO4 1M, sa se calculeze volumul de solutie oxidanta necesar in
acest caz. (R: 0,24L)

Se determina numarul de moli si masa de aldehida acetica


1 mol……………………………………………2·108g
CH3-CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CH3-COOH + 2Ag + 4NH3 + H2O
x moli…………………………………………..21,6 g
x = 0,1 moli aldehida acetica
m = 0,1 ·44 = 4,4 g aldehida acetica

Se determina numarul de moli de KMnO4


1000 cm3 solutie………………..1 moli KMnO4
200 cm3 solutie………………….x
x = 0,2 moli KMnO4

Se determina numarul de moli de [O] formati din KMnO4


2 moli..........................................................................5 moli
2KMnO4 + 3H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O + 5[O]
0,2 moli………………………………………………x moli
x = 0,5 moli [O]

Se determina numarul de moli de [O] consumati la oxidarea aldehidei acetic


1 mol…………1 mol
CH3-CHO + [O] → CH3-COOH
0,1 moli………..x
x = 0,1 moli [O]

Se determina numarul de moli de [O] consumati la oxidarea alcoolului etilic


0,5 – 0,1 = 0,4 moli [O]

Se determina numarul de moli si masa de alcool


1 mol…………2 moli
CH3-CH2OH + 2[O] → CH3-COOH + H2O
x moli………..0,4 moli
x = 0,2 moli CH3-CH2OH
m alcool = 0,2 · 46 = 9,2 g CH3-CH2OH

Se determina masa si numarul de moli de apa din solutia initiala


31,6 – 4,4 – 9,2 = 18
n apa = 18/18 = 1
Raportul: 0,2 : 0,1 : 1 sau 2 : 1 : 10
c)
Se determina numarul de moli de alcool obtinut prin reducerea aldehidei acetic
1 mol………………….1 mol
CH3-CHO + H2 → CH3-CH2OH
0,1 moli………………….x
x = 0,1 moli CH3-CH2OH
Numarul total de moli de alcool = 0,1 + 0,2 = 0,3 moli alcool

Se determina numarul de moli de [O] consumati la oxidare


1 mol…………2 moli
CH3-CH2OH + 2[O] → CH3-COOH + H2O
0,3 moli………..x moli
x = 0,6 moli [O]

Se determina numarul de moli de KMnO4


2 moli..........................................................................5 moli
2KMnO4 + 3H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O + 5[O]
x moli………………………………………………0,6 moli
x = 0,24 moli KMnO4

Se determina volumul solutiei


1L solutie………………..1 moli KMnO4
x L solutie………………0,24 moli KMnO4
x = 0,24 L solutie KMnO4

S-ar putea să vă placă și