Sunteți pe pagina 1din 2

O proba cu masa 60,6 g dintr-un amestec de metanol si etanol, in raport molar 2:3, este oxidata cantitativ cu o

solutie acida de KMnO4 de concentratie 1 mol/L. Stiind ca acidul metanoic(HCOOH) se oxideaza in conditiile
date la CO2 si H2O, determinati:
a) masa molara medie a amestecului de alcooli
b)Volumul solutiei de KMnO4 necesar oxidarii amestecului de alcooli
c)Masa solutiei de NaOH de concentratie 20%care neutralizeaza acidul carboxilic rezultat in reactie.
a) Masa molara medie:
Pentru a calcula masa molara medie a amestecului nu este nevoie sa calculezi compozitia procentuala. Masa
molara medie poate fi calculata si cu formula:
M=(n1M1/n) + (n2M2)/n
unde :
n1 este numarul de moli din primul component
M1 este masa molara a primului component
n2 este numarul de moli din al doilea component
M2 este masa molara a celui de-al doilea component
n=numarul total de moli
Pentru problema noastra
M=232/5 + 346/5=(64+138)/5=40,4
b) Se determina numarul de moli de alcool din amestec
1 mol CH3OH=32 g
1 mol CH3-CH2-OH = 46 g
Se noteaza cu:
a numarul de moli de metanol
b numarul de moli etanol
32a + 46b = 60,6
a/b=2/3
2b=3a
b=3a/2=1,5a
32a+461,5a = 60,6
a= 0,6 moli metanol m metanol = 0,632 = 19,2 g metanol
b=0,9 moli etanol
m etanol = 0,946 = 41,4 g etanol
b) 2KMnO4+ H2SO4 -> K2SO4 + MnSO4+ 3H2O +5[O]
Se calculeaza pentru fiecare alcool dupa ecuatia reactiei chimice numarul de moli de KMnO4 utilizati
2KMnO4+ 3H2SO4 K2SO4 + 2MnSO4+ 3H2O +5[O]
|3
CH3-OH + 3[O] CO2+2H2O
|5
Inmultesti fiecare reactie cu coeficientul lui [O] pentru ca prin adunare oxigenul sa se reduca. Trebuie sa
gandesti asa: oxigenul folosit la oxidare provine din permanganatul de potasiu si cantitatea de oxigen formata
este egala cu cantitatea de oxigen folosita.
5moli.............6 moli
5CH3-OH +6KMnO4+ 9H2SO4 5CO2+ 3K2SO4 + 6MnSO4+ 19H2O
0,6 moli.............x
x=0,72 moli KMnO4 utilizat pentru oxidarea metanolului
2KMnO4+ 3H2SO4 K2SO4 + 2MnSO4+ 3H2O +5[O]
|2
CH3-CH2-OH + 2[O] CH3-COOH +H2O
|5
5moli....................4 moli
5CH3-CH2-OH +4KMnO4+ 6H2SO4 5 CH3-COOH + 2K2SO4 + 4MnSO4+ 11H2O
0,9 moli......................x
x=0,72 moli KMnO4 utilizat pentru oxidarea etanolului
Numar total de moli de KMnO4 = 0,72 + 0,72 = 1,44 moli
Volumul solutiei

1000 ml solutie ................1 mol


x ml solutie.......................1,44 moli
x=1440 ml solutie, 1,44 L solutie
c)
46 g.....................................1 mol
CH3-CH2-OH + 2[O] CH3-COOH +H2O
41,4 g..................................x mol
x=41,4/46=0,9 moli acid
1 mol................1 mol
CH3-COOH + NaOH CH3-COONa + H2O
0,9 moli..............x
x=0,9 moli NaOH
1 mol NaOH..............40 g
0,9 moli NaOH..........x g
x=36 g NaOH
100 g solutie NaOH...............20 g NaOH
x g solutie NaOH....................36 g
x= 180 g solutie NaOH , 20%

S-ar putea să vă placă și