Sunteți pe pagina 1din 1

Sarea de calciu a unui acid obtinut prin oxidarea unei aldoze contine 16% Ca.

Formula moleculara a zaharidei,


numarul de stereoizomeri ai zaharidei si volumul de solutie de hidroxid de Ca 0,3M folosit pentru a obtine sarea
din 108 g zaharida sunt:
A.C4H802; 4; 1 L
B.C4H804;4;10 L
C.C6H1206; 16; 0,5 L
D.C3H603;2;2 L
E. C3H603; 2; 0,6 L

Cx(H2O)y sau CxH2yOy


Acidul aldonic are formula: CxH2yOy+1
Sarea de calciu are formula: (CxH2y-1Oy+1)2Ca

Se determina masa molara a sarii de Ca:


100 g sare de calciu…………………16 g Ca
x g sare de calciu……………………40 g Ca
x= 250

Se determina masa restului provenit de la monozaharida


250-40/2 = 105
Se determina masa molara a monozaharidei:
105-16+1 = 90 g

12x + 2y + 16y = 90
12x + 18y = 90
Se dau valori lui x (x trebuie sa fie mai mare sau egal cu 3)
x=3
12∙3 + 18y = 90
y=3
Formula monozaharidei este : C3H6O3

Se determina numarul de izomeri optici


Are 1 atom de C asimetric deci 2 enantiomeri

Se determina volumul de solutie de hidroxid de Ca 0,3M folosit pentru a obtine sarea din 108 g zaharida
C3H6O3→ C3H6O4
aldoza acid aldonic
2∙90 g……………………..1 mol
2HO-CH(OH)-COOH + Ca(OH)2 → (HO-CH(OH)-COO)2Ca + 2H2O
108 g…………………………x
x= 0,6 moli Ca(OH)2

1 L solutie…………………….0,3 moli Ca(OH)2


x L solutie…………………….0,6 moli Ca(OH)2
x = 2L