Sunteți pe pagina 1din 3

C R I S T A L O H I D R A Ț I

REZOLVAREA UNOR PROBLEME DE CRISTALOHIDRAȚI PENTRU OLIMPIADE ȘI CONCURSURI

În natură sărurile anorganice există sub formă anhidră şi sub formă de cristalohidraţi. Aceştia
din urmă sunt combinaţii complexe coordinative ale sărurilor anhidre cu apa. Cristalohidraţii au
proprietăţi fizice diferite de ale apei şi de ale substanţei din care provin. Prin eliminarea totală a apei
de cristalizare se obţine o substanţa anhidră.
Substanțele solide cristaline capabile să fixeze un anumit număr de molecule de apă și care
au o compoziție chimică definită se numesc cristalohidrați .
Apa conținută de cristalohidrați se numește apă de cristalizare. Moleculele de apă sunt
legate coordinativ de ionii sării.
Numărul moleculelor de apă conținute de unii cristalohidrați – numar de cristalizare - variază
în funcție de natura sării. Printre cei mai cunoscuți cristalohidrați se află:
Denumirea Sarea anhidră Nr de cristalizare Cristalohidratul
Piatra vânată CuSO4 5 CuSO4• 5H2O
Soda de rufe Na2CO3 10 Na2CO3•10H2O
Ghips CaSO4 2 CaSO4 •2H2O
Ipsos CaSO4 ½ CaSO4•1/2H2O
Sarea amară MgSO4 7 MgSO4•7H2O
Calaican FeSO4 7 FeSO4•7H2O
Alaun (sare acra) KAl(SO4)2 12 KAl(SO4)2•12H2O
Cei mai mulți cristalohidrați provin din săruri. În cristalohidrați, moleculele de apă pot fi reținute
de anioni, de cationi sau pot ocupa anumite poziții în rețeaua cristalină.
Prin încălzire, cristalohidrații pierd apa de cristalizare. În urma deshidratarii cristalohidraților se
obțin substanțe anhidre. În unele cazuri, deshidratarea cristalohidraților este însoțită de modificarea
culorii.
Spre exemplu, dacă pe o sticlă de ceas se incălzesc cristale de CuSO4•5H2O, culoarea
albastru a ionului Cu2+ hidratat dispare la incălzire, cristalele devenind albe.
CuSO4•5H2O -------------------------- CuSO4 + 5H2O
cristalohidrat albastru sare anhidra alba
Daca adăugam câteva picături de apă pe sticla de ceas, culoarea reapare.
Analog, dacă pe o sticlă de ceas se incălzesc cristale de CoCl2.6H2O, culoarea acestora fiind
inițial roz, prin incălzire soluția devine albastră și rămâne albastră la temperatura obișnuită. Dacă se
adaugă apă, culoarea roz reapare.
Lăsați în vase deschise și fără să fie încalziți, unii cristalohidrați pierd o parte din apa de
cristalizare. Astfel de substanțe se numesc eflorescente .De exemplu soda de rufe (Na 2CO3 • 10 H2O),
lăsată în vase deschise , pierde în timp o parte din apa de cristalizare și se transformă într-o pulbere
fină albă.
Unele substanțe, ca de exemplu: NaOH, CaCl2, AlCl3, FeCl3, CrCl3 absorb vaporii de apă din
atmosferă și se umezesc. Astfel de substanțe se numesc substanțe hidroscopice. Dacă nu sunt
păstrate în vase bine închise, absorb atât de multă apă, încât se dizolvă în ea.
Substanțele hidroscopice sunt utilizate pentru a obține o atmosferă uscată în unele recipiente.
În exsicator se poate obține o atmosferă lipsita de vapori de apă, daca se pune pe fundul exsicatorului
o substanță hidroscopică, de exemplu CaCl2 anhidru.
In foarte multe probleme de concentrație procentuală intervin cristalohidrații. Este cunoscut că
orice soluție are doi componenți: dizolvantul care in general este apa și substanța dizolvată Spre
exemplu, dacă se dizolvă 25 g de sare de bucătarie in 75 g de apă, rezultă 100 g de soluție de sare cu
concentrația procentuală 25%. Dacă vorbim despre o soluție de piatră vânată obținută prin dizolvarea
a 25 g de piatră vânată in 75 g de apă, este greșit să spunem că rezultă 100 g de soluție cu
concentrația 25%. Aceasta din cauză ca piatra vânată este un cristalohidrat CuSO4•5H2O, iar soluția
rezultată este o soluție de CuSO4. Matematic, se calculează masa molară a CuSO4 (64+32+4•16) =
64+32+64 = 160 g/mol. Analog, masa molară a CuSO4•5H2O va fi 160 + 5•18 (apa de cristalizare) =
160 +90 = 250 g/mol. Se observă că un mol de piatră vânată (250g) este format dintr-un mol de
CuSO4 (160g) și 5 moli de apă (5•18=90g). Prin simpla regulă de trei simplă, deducem că 25 g de
piatră vânată (CuSO4•5H2O = cristalohidrat) conțin numai 16 g de sare anhidră (CuSO4), aceasta fiind
de fapt substanța dizolvată, diferența de 9g fiind apa de cristalizare. Evident, dizolvantul este suma
9+75=84g, masa soluției este 100g, iarconcentrația procentuală este c=16%.
Daca 250 g cristalohidrat CuSO4•5H2O...............................160g CuSO4
25 g cristalohidrat CuSO4•5H2O.............................. x g CuSO4
De unde, x = 25•160/250, adica x = 16 g CuSO4 (md - masa subst.dizolvate)
Concentratia procentuala este c = md•100/ms, adica c = 16•100/100 = 16%.
Problema 1 (Subiectul IV, clasa a VII-a, etapa națională, 2010, R.Ripan)
O masă de 10 g dintr-un cristalohidrat A al unui metal divalent se incălzește, sarea pierzând
astfel apa de cristlizare, transformându-se in sarea anhidră B. Vaporii rezultați sunt trecuți printr-un tub
in formă de U ce conține var nestins, determinând o creștere a masei tubului cu 3,6 g. Știind că
anionul sării poate fi identificat cu soluție de clorură de bariu (formând un precipitat insolubil in soluție
de acid clorhidric), iar cationul reprezintă 40% din sarea anhidră B, se cere:
1) să stabilești formula cristalohidratului A
2) să determini cocentrația procentuală a soluției obținute in urma dizolvării a 10 g de
cristalohidrat A in 190 ml apă
3) să calculezi cantitatea de cristalohidrat A care ar trebui adaugată soluției de la punctul
anterior pentru a-i dubla concentrația
4) să scrii ecuațiile tuturor reacțiilor descrise in enunțul problemei.
Discuție:
- Tubul in forma de U conține var nestins (CaO) care se stinge cu vaporii de apă rezultați in
urma incălzirii cristalohidratului A. Dacă masa tubului creăte cu 3,6 g rezultă că se știe masa
apei de cristalizare, prin urmare sarea anhidra este 6,4g. CaO + H2O = Ca(OH)2
- Anionul sării neutre se identifică cu BaCl2, deci anionul este SO42-
MSO4 + BaCl2 = BaSO4 + MCl2
- Cationul sării este un metal divalent și reprezintă 40% din sarea anhidră B.
Sarea anhidră va fi MSO4, care va avea masa molară (A +96)g/mol
Daca (A + 96) g MSO4...................................................................A g M
100g MSO4..................................................................40 g M
Deci, 100A = 40A + 3840, rezulta 60A = 3840, sau 6A = 384, adica A = 384/6, A=64, deci metalul
divalent are masa atomică 64, adică este Cu, iar sarea anhidră este CuSO4, care are masa
molara160g/mol
Cristalohidratul va fi CuSO4• xH20 si va avea masa molara (160 + 18x)g/mol.
Daca 10 g cristalohidrat A..............................................3,6 g H2O
(160+18x)g A ................................................18x g H2O
De unde 180x = 576 + 64,8x; 115,2x=576, x = 576/115,2; x = 5 (nr.de cristalizare)
Formula cristalohidratului A este CuSO4•5H2O care are M=160+90=250g/mol
Pentru determinarea concentrației procentuale a soluției obținute in urma dizolvării a 10 g
cristalohidrat A in 190 ml apă, trebuie să aflăm masa substanței dizolvate, care va fi masa de sare
anhidră B (CuSO4) din 10 g cristalohidrat A, adică, CuSO4•5H2O.
Daca 250 g A....................160g B
10 g A.................... md de unde md=160x10/250 = 6,4g
Cum ms = 200g (10 + 190), urmeaza că c = 6,4 x 100/200, adică c= 3,2%
Pentru dublarea concentrației soluției de la punctul anterior se adaugă x g de cristalohidrat A
care conține 0,64x g sare neutră (daca la 250 g A................160 g B
CuSO4•5H2O........CuSO4 + 5H20 x g A............a=160x/250=16x/25=0,64x
Soluția finală are c = 6,4% (dublă) 6,4/100 = (6,4 +0,64x)/(200+x). Din această proporție, făcând
produsul mezilor și al extremilor, obținem: 64x + 640 = 6,4x + 1280
57,6x=640, de unde x = 640/57,6, deci x = 11,11 g cristalohidrat A (CuSO4•5H2O) adăugat.
Problema 2 (Subiectul IIC, clasa a VII-a, etapa județeană, 2011, R.Ripan)
Piatra acră, KAl(SO4)2•12H2O, are proprietăți astringente și este folosită ca deodorant natural.
Se prepară o soluție prin dizolvarea a 9,48 g de piatră acră in 200 g apă. Să se determine:
a) Concentrația procentuală masică a ionilor sulfat in soluția obținută
b) Să se determine procentul de apă conținut in piatra acră
c) Numărul moleculelor de apă din soluția finală.
Discuție: Un mol de piatră acră conține un mol de sulfat dublu de K și Al, sarea anhidră (258g) si 12
moli de apa (12 x 18 =216g), in total 258 + 216 = 474 g/mol.
b) procentul de apă din piatra acră este 216 x100/474 = 45,57%
a) ms = 9,48 + 200 = 209,48g; 474 g piatra acra.............................192 g SO42-
9,48 g piatra acra..................... x = 3,84 g SO42-
c SO42- = 3,84 x 100/209,48 = 1,83%.
c) mH2O = m H2O dizolvant(200g) + mH2O cristalohidrat (474g p.a.......216g apa
mH2O =total= 204,32g 9,48g p.a........ x =3,84g,
204,32 / 18 = 11,35 moli apa, iar N molec H2O = 11,35 x 6,022 .10 23 = 6,8356 10 24 H2O.
Problema 3 (problema 40 pag. 26, culegere probleme de chimie Doicin-Anghel)
Cristalohidratul clorurii metalului situat in grupa a II-a A, perioada a 4-a, prin incalzire isi
micsoreaza masa cu 49,32%. Determina formula chimica a acestui cristalohidrat.
Discutie: Metalele din grupa a II-a A(2) sunt Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. In perioada a 4-a este Calciul.
Cristalohidratul este CaCl2• x H2O. Prin incalzire pierde apa de cristalizare, care reprezinta 49,32%.
Un mol CaCl2• x H2O = 111g CaCl2 (40+71) + 18x (x moli de apa) = (111 + 18x)g/mol
(111 +18x)g cristalohidrat.........................18x g apă
100 g cristalohidrat..........................49,32 g apă , 1800x =5474,52 + 887,76x
912,24x=5474,52, sau x = 5474,52/912,24, deci x = 6, formula cristalohidratului este CaCl2•6H2O.
Problema 4. (problema 42 pag. 26, culegere probleme de chimie Doicin-Anghel)
Determină formula chimică a cristalohidratului cu urmatoarea compoziție procentuală masică:
19,51% crom, 39,96% clor, 4,5% hidrogen.
Discutie: Insumand procentele 19,51+39,96+4,5 = 63,97%, diferența de 36,03% va fi oxigenul
Cr = 19,51 19,51: 52 = 0,375 0,375 : 0,375 = 1 Formula brută este CrCl3H12O6
Cl = 39,96 39,96:35,5= 1,125 1,1215 :0,375= 3 Sarea anhidră este CrCl3
H = 4,5 4,5 : 1 = 4,5 4,5: 0,375 =12 Apa de cristalizare va fi 6H2O
O = 36,03 36,03 :16 = 2,25 2,25 :0,375= 6 Cristalohidratul este CrCl3. 6H2O
Prof. Florica Ion, Caracal