Sunteți pe pagina 1din 8

PLAN REMEDIAL

CLASA a X-a
Disciplina: CHIMIE
Anul scolar 2019-2020
Testul de evaluare iniţială la chimie, clasa a X-a, pentru anul scolar 2018-2019,este propus pentru filiera teoretică/tehnologicǎ.Testul de
evaluare initială pentru clasa a X-a evaluează competentele formate/ dezvoltate pe parcursul clasei a IX-a, în conformitate cu programa
scolară de chimie, necesare demersului didactic desfăsurat de către profesorul de chimie în clasa a X-a.
COMPETENŢE GENERALE
1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi.
2. Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice.
3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând raţionamente deductive şi inductive.
4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor.
5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului.

COMPETENŢE SPECIFICE

1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi


1.1. Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat.
1.2. Diferenţierea substanţelor chimice după natura interacţiunilor dintre atomi, ioni, molecule.
1.3. Explicarea observaţiilor efectuate în scopul identificării unor aplicaţii ale speciilor şi proceselor chimice studiate.
2. Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice
2.1. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi, relaţii.
2.2. Colectarea informaţiilor prin observări calitative şi cantitative.
2.3. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare, grafice, scheme, date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate.
3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând raţionamente deductive şi inductive
3.1 Analizarea problemelor pentru a stabili contextul, relaţiile relevante, etapele rezolvării.
3.2 Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de probleme
3.3 Evaluarea strategiilor de rezolvare a problemelor pentru a lua decizii asupra materialelor/condiţiilor analizate
4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în
conducerea investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor
4.1 Modelarea conceptelor, structurilor, relaţiilor, proceselor, sistemelor
4.2 Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei
5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi
asupra mediului
5.1. Respectarea şi aplicarea normelor de protecţie personală şi a mediului
5.2 Anticiparea efectelor unor acţiuni specifice asupra mediului înconjurător

ACTIVITǍŢI POSIBILE PENTRU FOCUSAREA INTERVENTIEI REMEDIALE


a. Recuperarea cunostintelor / competentelor fundamentale
b. Dezvoltarea unui limbaj stiintific corespunzator
c. Imbunatatirea atentiei
d. Imbunatatirea perceptiei
e. Imbunatatirea capacitatii de a reliza corelatii
f. Dezvoltarea abilitatilor de invatare.
Intocmit
Prof ADRIANA GAVRIL
PLAN REMEDIAL
CLASA: a X-a Disciplna:CHIMIE Anul şcolar: Profesor:
Nr. NUME ŞI PRENUME DEFICIENŢE SEMNALATE ACTIVITǍŢI REMEDIALE PROGRAMUL REZULTATE
Crt. DE REMEDIERE OBŢINUTE
ELEV/-Ǎ (Competenţe generale / specifice)
1.1 1.2 2.3 3.1 3.2 4.2 a. b. c. d. e. f.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
PLAN REMEDIAL
CLASA a XI-a
Disciplina: CHIMIE
Anul scolar 2019-2020
COMPETENŢE GENERALE

1.Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi


2. Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice
3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante,demonstrând raţionamente deductive şi inductive
4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor
5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului.

COMPETENŢE SPECIFICE
1.Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi
1.1. Descrierea comportării compuşilor organici studiaţi în funcţie de clasa de apartenenţă.
1.2. Diferenţierea compuşilor organici în funcţie de structura acestora.

2. Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice


2.1. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi, relaţii.
2.2. Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect.

3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante,demonstrând raţionamente deductive şi inductive
3.1. Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaţie.
3.2. Formularea unor reguli, definiţii, generalizări care să fie utilizate în studiul claselor de compuşi.
3.3 Furnizarea soluţiilor la probleme care necesită luarea în considerare a mai multor factori diferiţi/concept relaţionate

4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor
4.1. Procesarea informaţiei scrise, a datelor, conceptelor, pentru utilizarea lor în activităţile de tip proiect.
4.2. Utilizarea în mod sistematic, a terminologiei specifice, într-o varietate de contexte de comunicare.

5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului.
5.1. Analizarea Consecinţelor dezechilibrelor generate de procesele chimice poluante şi folosirea necorespunzătoare a produselor chimice
5.2. Justificarea importanţei compuşilor organic.

ACTIVITǍŢI POSIBILE PENTRU FOCUSAREA INTERVENTIEI REMEDIALE


a. Recuperarea cunostintelor / competentelor fundamentale
b. Dezvoltarea unui limbaj stiintific corespunzator
c. Imbunatatirea atentiei
d. Imbunatatirea perceptiei
e. Imbunatatirea capacitatii de a reliza corelatii
f. Dezvoltarea abilitatilor de invatare.

Intocmit
Prof ADRIANA GAVRIL
PLAN REMEDIAL
CLASA: a XI-a Disciplna:CHIMIE Anul şcolar: Profesor:
Nr. NUME ŞI PRENUME DEFICIENŢE SEMNALATE ACTIVITǍŢI REMEDIALE PROGRAMUL REZULTATE
Crt. DE REMEDIERE OBŢINUTE
ELEV/-Ǎ (Competenţe generale / specifice)
1.1 2.1 3.1 3.3 4.2 a. b. c. d. e. f.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

PLAN REMEDIAL
CLASA a XII-a
Disciplina: CHIMIE
Anul scolar 2019-2020

Testul de evaluare iniţială la chimie, clasa a XII-a, pentru anul scolar 2018-2019,este propus pentru filiera teoretică/tehnologica.Testul de evaluare
iniţială pentru clasa a XII-a evaluează competenţele formate/ dezvoltate pe parcursul clasei a IX-a, in conformitate cu programa scolară de chimie,
necesare demersuluididactic desfăsurat de către profesorul de chimie in clasa a XII-a.

COMPETENŢE GENERALE
1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi
2. Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice
3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând raţionamente deductive şi inductive
4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor
5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului.

COMPETENŢE SPECIFICE
1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi
1.1. Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat.
1.2. Diferenţierea substanţelor chimice după natura interacţiunilor dintre atomi, ioni, molecule.
1.3. Explicarea observaţiilor efectuate în scopul identificării unor aplicaţii ale speciilor şi proceselor chimice studiate.
2. Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice
2.1. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi, relaţii
2.2. Colectarea informaţiilor prin observări calitative şi cantitative.
2.3. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare, grafice, scheme, date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate.
3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând raţionamente deductive şi inductive
3.1 Analizarea problemelor pentru a stabili contextul, relaţiile relevante, etapele rezolvării
3.2 Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de probleme
3.3 Evaluarea strategiilor de rezolvare a problemelor pentru a lua decizii asupra materialelor/condiţiilor analizate
4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor
4.1 Modelarea conceptelor, structurilor, relaţiilor, proceselor, sistemelor
4.2 Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei.
5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului.
5.1. Respectarea şi aplicarea normelor de protecţie personală şi a mediului
5.2 Anticiparea efectelor unor acţiuni specifice asupra mediului înconjurător.

ACTIVITǍŢI POSIBILE PENTRU FOCUSAREA INTERVENTIEI REMEDIALE


a. Recuperarea cunostintelor / competentelor fundamentale
b. Dezvoltarea unui limbaj stiintific corespunzator
c. Imbunatatirea atentiei
d. Imbunatatirea perceptiei
e. Imbunatatirea capacitatii de a reliza corelatii
f. Dezvoltarea abilitatilor de invatare.
Intocmit
Prof ADRIANA GAVRIL
PLAN REMEDIAL
CLASA: a XII-a Disciplna:CHIMIE Anul şcolar: Profesor:
Nr. NUME ŞI PRENUME DEFICIENŢE SEMNALATE ACTIVITǍŢI REMEDIALE PROGRAMUL REZULTATE
Crt. DE REMEDIERE OBŢINUTE
ELEV/-Ǎ (Competenţe generale / specifice)
1.1 2.3 3.1 3.2 4.2 a. b. c. d. e. f.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

PLAN REMEDIAL
CLASA a IX-a
Disciplina: CHIMIE
Anul scolar 2019-2020

Testul de evaluare iniţială la chimie, clasa a IX-a, pentru anul scolar 2018-2019,este propus pentru filiera teoretică/tehnologicǎ.Testul de
evaluare initială pentru clasa a IX-a evaluează competentele formate/ dezvoltate pe parcursul clasei a VII-a,a VIII-a în conformitate cu
programa scolară de chimie, necesare demersului didactic desfăsurat de către profesorul de chimie în clasa IX-a.

COMPETENŢE GENERALE

1.Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi


2. Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice
3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând
raţionamente deductive şi inductive
4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea
explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor
5.Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului.

COMPETENŢE SPECIFICE
1.1 Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat.
2.3 Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare, grafice,scheme, date experimentale care să răspundă
ipotezelor formulate.
3.1 Analizarea problemelor pentru a stabili contextul, relaţiile relevante, etapele rezolvării.
3.2 Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de probleme.
4.2 Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei.

ACTIVITǍŢI POSIBILE PENTRU FOCUSAREA INTERVENTIEI REMEDIALE


a. Recuperarea cunostintelor / competentelor fundamentale
b. Dezvoltarea unui limbaj stiintific corespunzator
c. Imbunatatirea atentiei
d. Imbunatatirea perceptiei
e. Imbunatatirea capacitatii de a reliza corelatii
f. Dezvoltarea abilitatilor de invatare.

Intocmit
Prof ADRIANA GAVRIL
PLAN REMEDIAL
CLASA: a IX-a Disciplna:CHIMIE Anul şcolar: Profesor:
Nr. NUME ŞI PRENUME DEFICIENŢE SEMNALATE ACTIVITǍŢI REMEDIALE PROGRAMUL REZULTATE
Crt. DE REMEDIERE OBŢINUTE
ELEV/-Ǎ (Competenţe generale / specifice)
1.1 2.3 3.1 3.2 4.2 a. b. c. d. e. f.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33