Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAȚIEI

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SUCEAVA


LICEUL TEHNOLOGIC ”NICOLAI NANU” BROȘTENI
STR NICOLE NANU , NR 3, ORAȘ BROSTENI
Tel./Fax 0230 549 783
E-mail: liceulbrosteni@yahoo.com

Nr. __________ din ______________

Doamna Director,

Subsemnatul(a) GAVRIL ADRIANA…………..........….... educatoare/profesor pentru


învățământul preșcolar/învățător/ profesor pentru învățământul primar /profesor (titular /detașat
/suplinitor) pe catedra de .CHIMIE ( MATEMATICA SI STIINTE ) , vă rog să îmi aprobați
programarea concediului de odihnă pentru anul scolar 2021-2022 după cum urmează:

Nr. zile de
Nr. zile de Perioada de Perioada in care se
concediu
Perioada de concediu din vacanțe vacanță concediu preconizeaza efectuarea
programate
(lucrătoare) /luna concediul de odihna
(lucrătoare)
Vacanță învățământ preșcolar și 5
primar 5 zile Octombrie
25 – 29 octombrie 2021
Vacanța de iarnă Decembrie 7
Ianuarie 5
8
Vacanță de primavara
Aprilie
15 aprilie 2022 - 1 mai 2022:

Vacanță de vară
----------------------
Iunie
21
Iulie

August 16

Număr zile concediu de odihnă efectuate aferente


62
anului școlar 2021-2022
Număr zile de concediu de odihnă restant (an școlar 2020-
2021)
Menționez că am luat la cunoștință prevederile art. 2 alin 1 si 2 din Normele metodologice privind efectuarea
concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control şi al personalului de
cercetare din învăţământul de stat aprobate prin OME nr. 4050 din 29 iunie 2021 că perioadele de efectuare a concediului de
odihnă se stabilesc de consiliul de administrație, în funcție de interesul învățământului și al celui în cauză, dar cu asigurarea
personalului didactic necesar pentru desfășurarea examenelor naționale.
”Personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar beneficiază de dreptul la concediu de odihnă anual cu
plată, cu o durată de 62 de zile lucrătoare, în perioada vacanțelor școlare”.

(semnatura)