Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa a X – a liceu – 1 ORĂ/ săptămână

Programa aprobată prin ordin al ministrului Nr. 4598 / 31.08.2004

Semestrul I : 15 ore

Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.


U.I. învăţare specifice ore
vizate
1. Noţiuni introductive. Norme de protecţie a muncii în 1 S1
Noţiuni introductive
laborator
Introducere în C1.2., C4.2. Legături chimice 1 S2
2. studiul chimiei C1.2, C1.2, C3.1. Tipuri de catene de atomi de carbon.Tipuri de atomilor 1 S3
organice C3.2., C4.2. de carbon
5 ore C1.2, C3.3., C4.2 Structura compuşilor organici 2 S4 ,S5
C1.1., C1.2., C2.2., Serie omoloagă, structură, izomerie de catenă. 1 S6
C3.1., C3.2, C3.3,
C4.2., C5.2. Proprietăţi fizice. Proprietăţi chimice, clorurarea 2 S7
5. Alcani
metanului, izomerizarea butanului, cracarea şi S8
3 ore
dehidrogenarea butanului, arderea.

Definiţie, serie omoloagă, structură, 1 S9


izomerie de catenă şi de poziţie.
C1.1, C1.2, C2.2.,
7. Alchene
C3.2., C3.1., C4.2.,
3 ore Proprietăţi fizice. Proprietăţi chimice adiţia H2, X2, HX, 2 S10
C5.2.
H2O. S11

C1.1, C1.2., C2.1., Definiţie, serie omoloagă, denumire, structură, izomerie 1 S12
C2.2., C3.2., C3.3., de catenă şi de poziţie.
9. Alchine C4.2., C5.2.
3 ore Proprietăţi fizice. Proprietăţi chimice adiţia H2, X2, HX, 2 S13
H2O la acetilenă, ardere. S14

C1.1, C1.2., C2.2., Structura benzenului. Clasificarea hidrocarburilor 1 S15


C4.2., C5.2 aromatice. Proprietăţi chimice: halogenare, nitrare la
11. Arene
benzen, toluen, naftalină.
3 ore
Semestrul al –II- lea : 20 ore

Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.


U.I. învăţare specifice ore
vizate
Petrolul 1 S1
Petrolul şi cărbunii. C4.1.
Combustibili fosili şi surse C4.2.
1
de materii prime organice C5.1. Cărbunii 1 S2
2 ore C5.2.

Denumire. Structura alcoolilor. Proprietăţi 1 S3


fizice
Compuşi organici C1.1., C1.2,
2. monofuncţionali – Alcooli C2.2., C3.2., C4.1., Alcooli cu importanţă practică şi biologică,. 2 S4
4 ore C4.2., C5.2. Metanolul, etanolul, glicerina. S5

Exerciţii şi probleme. Teste 2 S6/ S7

Acidul acetic. Fermentaţia acetică. Proprietăţi 1 S8


chimice. Acizi graşi

C1.1., C1.2, C2.1., Grăsimi Săpunuri şi detergenţi 1 S9


Acizi carboxilici
3. C2.2., C3.1., C3.2.,
3 ore
C4.1., C5.1., C5.2., Săpunuri şi detergenţi 1 S10

1 S11
Aplicatii . Test
Zaharide; glucoza; zaharoza; celuloza; 1 S12
amidonul.

Proteine: clasificare, denaturarea proteinelor. 1 S13

Compuşi organici cu Esenţe. Arome. Parfumuri 1 S14


importanţă practică –
C1.1., C2.2., C4.1.,
4. compuşi organici cu acţiune Medicamente. Droguri. Vitamine 1 S15
C4.2., C5.1., C5.2.
biologică
6 ore Fibre naturale, artificiale şi sintetice 1 S16

Coloranţi naturali şi sintetici, vopsele 1 S17

1 S18
Aplicatii . Test
Recapitulare şi evaluare semestrială 1 S19
Recapitulare şi evaluare
5. finala Recapitulare şi evaluare finală 1 S20
2 ore