Sunteți pe pagina 1din 3

1.

se arde un amestesc echimolecular format din doi alcani omologi obtinandu-se 54 moli CO2 si 1188 g
H2O. Alcanul superior este:
Se determina numarul de moli de H2O
Numarul de moli de apa: 1188/18=66 moli H2O
Se noteaza alcanii CaH2a+2 si CbH2b+2
Se considera n moli din fiecare alcan.
Se determina numarul de moli de dioxid de carbon si de apa care rezulta prin arderea celor doi alcani.
Ecuatiile reactiilor de ardere:
1 mol.................a moli........a+1 moli
CaH2a+2 + O2 aCO2 + (a+1)H2O
n moli....................x1............y1
x1=an moli CO2
y1=n(a+1) moli H2O
1 mol.................b moli........b+1 moli
CbH2b+2 + O2 bCO2 + (b+1)H2O
n moli....................x2............y2
x2 = bn moli CO2
y2 = n(b+1) moli H2O
n(a+b)=54
n(a+b+2)=66
b = a+1
n(a+a+1) = 54
n(a+a+1+2) = 66

n(2a+1) = 54
n(2a+3) = 66

Se face raportul intre cele doua ecuatii


n(2a+1)/ n(2a+3)=54/66
2a+1/2a+3=54/66
66(2a+1)=54(2a+3)
132a+66=108a+162
24a = 96
a=4 Formula hidrocarburilor:
C4H10 butan
b=5
C5H12 pentan

2. Un mol de hidrocarbura saturata cu raportul de masa C/H = 5 consuma la ardere un volum de aer
(20% O2) egala cu:
Se determina hidrocarbura
Formula generala
CnH2n+2
12n/2n+2 = 5
12n =10n + 10
2n = 10
n=5
Se determina volumul de oxigen
C5H12 + 8O2 = 5CO2 + 6H2O
1 mol pentan consuma la ardere 822,4 L O2 = 179,2 L O2

Se determina volumul de aer


100 L aer20 L O2
x L aer179,2 L O2
x = 896 L aer
3. Volumul de aer necesar pt arderea completa a unui amestec echimolecular de metan si propan cu masa
de 24 kg, la un randament de folosire a aerului de 94% este:
Se determina numarul de kmoli de metan si numarul de kmoli de propan continuti in 24 kg amestec
Se noteaza cu n numarul de kmoli
1 kmol CH4 = 16 kg
1 kmol C3H8 = 44 kg
16n + 44n = 24
60n = 24
n = 0,4 kmoli
Se determina volumul de oxigen consumat la arderea a 0,4 kmoli CH4 si 0,4 kmoli C3H8
1kmol222,4m3
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
0,4kmolix
x=17,92 m3 oxigen consumat pentru arderea metanului
1kmol522,4m3
C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O
0,4kmolix
x=44,8 m3 oxigen consumat pentru arderea propanului
Volumul total de oxigen consumat = 17,92 + 44,8 = 62,72 m3 oxigen
Se determina volumul de aer consumat la ardere
100 m3 aer20 m3 oxigen
x m3 aer62,72m3 oxigen
x=313,6 m3 aer
Se determina volumul de aer introdus la ardere
=volumul consumat100/volumul introdus
volumul introdus = volumul consumat100/ = 313,6100/94 = 333,61 m3 aer introdus
4. O hidrocarbura reactioneaza cu bromul, formand o singura substanta cu densitatea vaporilor de 5,19
ori mai mare decat densitatea aerului. hidrocarbura este:
Se determina masa molara a compusului bromurat
Densitatea aerului: aer = Maer/22,4 = 29/22,4
Densitatea hidrocarburii: hidrocarbura = Mhidrocarbura/22,4 = 5,1929/22,4 = 150,51/22,4
Rezulta ca Mhidrocarbura= 150,51
Se determina masa molara a radicalului hidrocarburii
150,51 80 = 70,51
70:12 = 5 rest 10,5111

Radicalul are formula C5H11


Hidrocarbura este neopentanul

S-ar putea să vă placă și