Sunteți pe pagina 1din 10

1, Scrie formulele de structura ale urmatorilor izoalcani: 

a) 2,2-dimetilbutan
b) 3-etil, 2-metilpentan
c) 2,2,3- trimetilhexan
CH3
|
CH3-C-CH2-CH3
|
CH3

2,2-dimetil-butan

CH3
|
CH3-CH-CH-CH2-CH3
|
CH2
|
CH3 
3-etil, 2-metil-pentan

CH3
|
CH3-C-CH-CH2-CH2-CH3
| |
CH3 CH3

2,2,3-trimetil-hexan

2, Scrie formulele de structura si aranjeaza in ordinea cresterii punctului de fierbere urmatorii


alcani si izoalcani: etan, izobutan, butan si metan 

CH3-CH2-CH2-CH3 - n-butan
CH3-CH(CH3)-CH3 - izobutan
CH3-CH3 - etan
CH4 - metan
acum, stim ca punctele de fierbere, cresc cu cresterea catenei, si cad cu apartitia ramificatiilor
pf CH4<pf C2H6<pf izobutan<pf n-butan
4. 2,2 g substanta organica necunoscuta,x, cu masa molara 44 formeaza prin ardere 6,6g
CO2 si 3,6 g H2O. Am nevoie de formula procentuala,bruta si moleculara a substantei x. 

M (H2O) = 2A(H) + A(O) = 2*1+16=2+16=18 g/mol

18 g H2O ..... 2 g H
3,6 g H2O ...... y => y= (3,6*2)/18=0,4 g H2

m(totala)= 2,2 g(din datele problemei)


m(totala)-m(C+H)=m(O)
2,2-(1,8+0,4)=0 g => nu exista O in exces

C: 1,8/12 = 0,15
H: 0,4/1=0,4        

trage o linie verticala pentru amandoua, apoi imparte la 0,15, alta linie dreapta pentru amandoua. sus scrie 1
si jos 2.66, apoi alta linie si *3 apoi alta linie. sus 3 si jos 7,98=8

=> FB=(C3H8) indice n

M=44g(datele problemei)
M(FM)=n(M(FB)) (masa molara a formulei moleculare este n inmultit cu masa formulei brute :)

44=n(3A(C)+8A(H))
44=n(3*12+8*1)
44=n(36+8)
44=n*44
n=1 => FM=FB=C3H8

44 g C3H8....3*12 g C.... 8*1g H


100g C3H8.....a.............b

a=(100*3*12)/44=3600/44=81,81 g C
b= (100*1*8)/44=800/44=18,18 g H   (aceasta este formula procentuala)

5, Un alcan gazos este supus combustiei.Determina formula moleculara stiind ca prin


combustia a 1,45g din alcanul necunoscut s-au degajat 2,24 L CO2 (masurat in conditii
normale). 
Formula generală a unui alcan este   şi are masa 14n+2.
14n+2 grame alcan ............................... n*22.4 L CO2
1.45 grame alcan .................................. 2.24

14n+2 = 14.5n <=> 0.5n = 2 => n=4

=> C4H10 (butan)

6,Stabileste formulele moleculare si denumeste alcanii care contin intr-o molecula :


a)8 atomi de hidrogen
b)14 atomi (carbon si hidrogen)
c)5 legaturi C-C

Teorie: formula moleculara a alcanilor este CnH2n+2


Interpretare:
a)8 atomi de H=>2n+2=8=>2n=6=>n=3=> C3H8:propanul
b)14 atomi in molecula=>n+2n+2=14=>3n=12=>n=4=> C4H10:butanul
c)5 legaturi C-C=>n=5=> C5H12:pentanul

Raspuns:
a)Alcanul este propanul
b)Alcanul este n-butanul sau izobutanul(in caz ca se cere si izomerul)
c)Alcanul este n-pentanul,2-metilbutanul sau 2,2-dimetilpropanul(in caz ca se cer izomerii)

7Scrie formulele de structura si denumeste : 


a) un izomer al hexanului care contine un atom de carbon cuatermal
b) un izomer al hexanului care contine un atom de carbon tertial
c) un izomer al pentanului care la monocloruare fotochimica formeaza un singur compus
A)
CH3-CCH3-CH2-CH3
         ↓
         CH3                   2,2,DIMETILBUTAN , C2 este cuaternar

b) CH3-CHCH3-CH2-CH2-CH3          2METILPENTAN,    C2 este tertiar


c)      
        CH3
        ↑
CH3-C-CH3  ESTE O MOLECULA SIMETRICA, 2,2 DIMETIL PROPAN
        ↓
       CH3

8, Se ard 44,8 cm3 C2H6. Calculeaza :


a) volumul de aer (cu 20% in volume), masurat in conditii normale, consumat ;
b) numarul de moli de CO2 degajat;
c) masa de apa obtinuta in urma reactiei de ardere.
a). Volumul unui mol de gaz in c.n. este 22,4 litri.
1 litru = 1 dm cub = 1000 cm cubi.
Deci 44,8 cm cubi = 0,0448 litri.
Masa molara a apei H2O este 2*1 + 1*16 = 18(g/mol).

Ecuatia reactiei chimice de ardere a etanului este:

C2H6  +  7/2O2  -->  2CO2  +  3H2O

Daca 1*22,4 l C2H6 reactioneaza cu (7/2)*22,4 l O2


Atunci 0,0448 l C2H6 vor reactiona cu x l O2

x = 0,0448*(7/2)*22,4/22,4 = 0,1568(l O2).

Daca in 100 l aer se gasesc 20 l O2


Atunci in V l aer se vor gasi 0,1568 l O2

V = 100*0,1568/20 = 5*0,1568 = 0,784(l aer) = 784(cm cubi aer).

b). Sa vedem cati moli C2H6 corespund la 0,0448 l C2H6.


Daca 22,4 l c2H6 corespund la 1 mol C2H6 
Atunci 0,0448 l C2H6 vor corespunde la y moli C2H6

y = 0,0448*1/22,4 = 0,002(moli C2H6) = 2(milimoli C2H6).

Pe baza stoechiometriei ecuatiei reactiei de ardere, putem scrie:

Daca din 1*1 moli C2H6 rezulta 2*1 moli CO2


Atunci din 0,002 moli C2H6 vor rezulta a moli CO2

a = 2*0,002/1 = 0,004(moli CO2) = 4(mmoli CO2).


Asadar se degaja 0,004 moli CO2.

c). Tot pe baza stoechiometriei ecuatiei reactiei de ardere putem scrie:


 Daca din 1*1 moli C2H6 rezulta 3*18 g H2O
Atunci din 0,002 moli C2H6 vor rezulta z g H2O

z = 3*18*0,002/1 = 0,108(g H2O) = 108(mg H2O).


Deci rezulta 0,108 g H2O, adica 108 mg H2O.

9, Se considera schema de reactii:

C3H8=A(alcan)+B(alchena)

A+Cl2´=C+HCl
A+O2= D+E + Q

Se cere:

a) scrie si egaleaza ecuatile reactilor chimice din schema , identifica si denumeste substantele necunoscute
A-E

b) scrie ecuatia reactiei chimice de cracare a unui alcan din care sa se obtina propan

c) calculeaza compozitia procentuala a propanului

Teorie: Prin reactia de cracare se obtine un alcan si o alchena, dar cu nr de atomi de carbon mai mic decat
alcanu

l initial.
Reactii: C3H8 => CH4 + C2H4
CH4 + Cl2 = CH3Cl + HCl
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O + Q
Calcule:
a)A-metan
B-etena
C-clorura de metil
D-dioxid de carbon
E-apa
b)CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 => CH3-CH2-CH3 + CH2=CH2
c)Propanul are formula moleculara C3H8
masa de C=3*12=36 g
masa de H=8*1=8 g
%C=m carbon/m propan*100=[36/(36+8)]*100=81.81%
%H=m hidrogen/m propan*100=[8/(36+8)]*100=18.18%

10, Prin clorurarea fotochimica a metanului s-au obtinut patru compusi organici : A, B, C, D . Stiind ca cei
patru compusi au un coninut crescator de clor:A<B<C<D si ca ei s-au obtinut in raport molar : 1:2:2:1, se
cere :
b) calculeaza volumul de metan introdus masurat in conditii normale , daca din proces se obtin 30 mmoli
HCl . 

xCH4 + Cl2 -> CH3Cl + xHCl


2xCH4 + 2Cl2 -> CH2Cl2 + 2x*2HCL
2xCH4 + 3Cl2 -> CHCl3 + 2x*3HCl
xCH4 + 4Cl2 -> CCl4 + 4xHCL

În total sunt x+2x+2x+x = 6x moli metan


x + 4x + 6x + 4x = 15xmoli HCl rezultaţi

15x = 30 => x = 2

Am văzut mai sus că reacţionează 6x moli metan,dar x=2 => reacţionează 12 moli metan.

Calculăm volumul de metan, ţinând cont că un mol ocupă 22.4 L:

V =12 * 22.4 = 268.8 dm3 

În problemă s-au folosit mmoli, deci rezultatul trebuie împărţit la 1000 => 0.2688 cm3.

11,Metanul (aldehida formica) se poate obtine prin oxidarea metanului in prezenta oxizilor de azot. Solutia
de aldehina formica de concentratie 40% se numeste formol si se foloseste la conservarea preparatelor
anatomice. Se cere: 
a) ecuatia reactiei chimice de obtinere a aldehidei formice din metan
b)masa de formol obtinuta, daca s-au supus oxidarii 89,6L CH4, masurat in conditii normale, iar oxidarea
are loc cu un randament de 80%
-calculez nr. moli CH4
n(niu)= V/22,4;    89,6l/22 4l/mol= 4mol CH4
-din ecuatia reactiei, deduc moli aldehida formica
1mol..................1mol
CH4-+O2---> CH2O+H2O
4mol..............n=4mol; teoretic,  daca randamentul este 100%.; practic,va rezulta insa mai putin din cauza
pierderilor
80/100= n,practic/4----> n= 3,2mol
-calculez masa de aldehida, stiind masa ei molara, M(miu)= 30g/mol
m= n x M;   m= 3,2molx30g/mol=96g---> aceasta va vi masa dizolvata ,md, din solutia de fomol
-calculez masa de solutie, ms
c/100= md/ms;   40/100= 96/ms

CH4 + O2 ⇒ H2C=O + H2O


teoretic :  n CH2=O    = nCH4 = 89,6/22,4 = 4 moli
practic :  nCH2=O    = 0,8·4 = 3,2 moli    m = 3,2·30 = 96g = md
ms = 96·100/40 = 240 g

12,Una dintre caile de chimizare a metanului este reactia de amonoxidare.


a) calculeaza volumul de metan de puritate 98% necesar pentru obtinerea a 4 moli de acid cianhidric, HCN,
daca reactia a avut loc cu un randament de 90%
b) ce cantitae de metan pur s-ar putea arde folosind acelasi volum de oxigen ca in reactia de amonoxidare?
a) Calculăm cât metan este necesar pentru obţinerea a 4 moli HCN (reacţia este mol la mol), aplicând
randamentul şi puritatea:

Un mol reprezintă 22.4 L => 4.535 moli = 101.584 L

b) Calculăm ce cantitate de metan pur a fost introdus în reacţia de amonooxidare: (trebuie să ţinem cont
doar de randamentul de 90%)

Aflăm, în funcţie de cantitatea de metan, câţi moli de oxigen au fost folosiţi în reacţia de amonooxidare:

1 mol CH4 reacţionează cu ................ 3/2 moli O2


4.44 moli CH4 reacţionează cu .......... x
x= 3/2 * 4.44 = 6.66 moli O2

Reacţia de ardere a metanului:

1 mol CH4 reacţionează cu ................ 2 moli O2


x moli .................................................. 6.66 moli O2
x= 6.66/2 = 3.33 moli CH4

13,Se supun arderii 416g amestec de metan etan si propan in care cei 3 alcani se gasesc in raport molar
1:2:3.Calculeaza:a) volumul de aer necesar arderii amestecului b)compozitia in procente masice a
amestecului de alcani

1 mol    3/2moli
 CH4 + 3/2O2  -> CO2 + H2O + Q   
 1 mol    3/2moli

2 moli    7 moli
C2H6 + 7/2O2 -> 2CO2 + 3H2O +Q
1mol      7/2 moli
3moli     15 moli
C3H8 + 5O2 -> 3CO2 + 4H2O + Q
1mol      5moli

a). Adunam nr. de moli de O2 de pe ecuatiile reactiilor chimice.


 3/2 + 7 + 15=3+14+30/2=23,5 moli O2
  n=V/Vm
  V=23,5 · 22,4=>V=526,4 L O2
 V de aer necesar arderii.
  Vaer= 5 · VO2
 Vaer=5 · 526,4=>Vaer=2632 L O2

b).MCH4=16g/mol
   MC2H6=30g/mol
   MC3H6=44g/mol
   n=m/M
   m=1 · 16=>m=16g CH4
   m=2 · 30=>m=60g C2H6
   m=3 · 44=>m=132g C3H8
   416g amestec alcani..............16g CH4
   100g amestec alcani..............Xg CH4
    X=16 · 100/416=>X=1600/416=3,84% CH4
    Y=60 · 100/416=>Y=6000/416=14% C2H6
    Z=132 · 100/41=>Z=13200/416=31,73% C3H8

14, Prin clorurarea fotochimica a metanului se obtine un compus care contine 83,53% Cl. Se cere:
a) determina formula moleculara a compusului clorurat obtinut si scrie ecuatia reactiei chimice
corespunzatoare; 
b) calculeaza volumul de Cl (in conditii normale) consumat la clorurarea a 2 moli de metan.

Fiindcă nu ni se spune dacă este monoclorurare, diclorurare, triclorurare sau tetraclorurare, o să notăm
cu 'x' numărul atomilor de clor din moleculă. Ştim că un atom de clor înlocuieşte unul de hidrogen, deci
putem scrie formula compusului rezultat:

 - are masa egală cu 12 + 4-x + 35.5x = 16 + 34.5x

16 + 34.5x grame compus conţin ...................... 35.5x grame clor


100 grame compus ............................................ 83.53 grame
=> x = 2

Asta înseamnă că rezultă un compus diclorurat, adică diclor metan-ul (clorura de metiliden): 

CH4 + 2Cl2 -> CH2Cl2 + 2HCl

b) 1 mol metan consumă ................. 2 moli Cl2


2 moli metan consumă ..................... y= 4 moli Cl2

4*22.4 = 89.6 L

S-ar putea să vă placă și