Sunteți pe pagina 1din 1

1. Kelenul(clorura de etil) este utilizat in diverse sinteze organice si ca anestezic slab in stomatologie.

a)Scrie ecuatia reactiei chimice prin care se obtine clorura de etil din etena.
CH2=CH2 + HClCH3-CH2Cl
b) Calculeaza volumul de etena de puritate 80% necesar obtinerii a 90,3 kg de kelen, stiind ca randamentul
reactiei este de 70%.
Se determina masa de etena pura care reactioneaza pentru a rezulta 90,3 kg kelen
1 kmol CH2=CH2 = 22,4 m3
1 kmol CH3-CH2Cl= 64,5 kg

22,4 m3.......................64,5kg
CH2=CH2 + HClCH3-CH2Cl
x m3............................90.3 kg
x=31,36 m3 CH2=CH2 pura, transformata

Se determina etena pura introdusa


=volum transformat100/volum introdus
volum introdus =31,36100/70 = 44,8 m3 etena pura introdusa
Se determina etena de puritate 80% introdusa
100 m3 etena impura..................80 m3 etena pura
x m3 etena impura......................44,8 m3 etena pura
x=56m3

2. In urma reactiei de polimerizare a etenei s-au obtinut 150 t polimer. Cunoscand ca masa molara a polimerului
este 39200 g/mol si ca 15% din etena introdusa nu polimerizeaza, se cere:

a) scrie ecuatia reactiei chimice de polimerizare a etenei.


b) calculeaza gradul de polimerizare al poli-etenei si masa de etena supusa polimerizarii.

a) Ecuatia reactiei de polimerizare este


nCH2=CH2 (-CH2-CH2-)n
b)
Se calculeaza gradul de polimerizare al poli-etenei
Masa polimer = 28n = 39200
n=1400
Se calculeaza masa de etena polimerizata
La polimerizare toata masa de monomer se transforma in polimer
Daca se obtin 150 t polimer inseamna ca s-a transformat 150 t etena
Se calculeaza masa de etena supusa polimerizarii

Daca 15% din etena nu polimerizeaza inseamna ca 85% polimerizeaza si rezulta 150 t polimer
100 t etena introdusa......................85 t etena polimerizeaza
x t etena introdusa..........................150 t etena polimerizeaza
x=176,47 t etena introdusa