Sunteți pe pagina 1din 3

1). Toluenul este clorurat fotochimic, obtinandu-se 2 substante A si B .

Substanta A are compozitia procentuala


masica 44,1% clor 52,1 %carbon si restul hidrogen.Substanta B are raportul masic C:H:Cl=16,8:1:21,3
.Determina :
a). formulele compusilor A si B
b). volumul de clor(c.n) necesar obtinerii compusilor A si B , daca masa de toluen consumata este de 368 kg iar
compusii A si B se afla in raport molar de 3:1
c). masele compusilor C si D care se obtin la hidroliza compusilor a si respectiv B , daca randamentul este 80%
a)
Se determina substanta A
Se determina procentul de H
100-52,1-44,1=3,8
A
C: 52,1/12=4,34
C: 4,34/1,24=3,5
H:3,8/1=3,8
H:3,8/1,24=3
Cl:44,1/35,5=1,24 Cl: 1,24/1,24=1
B
C : 16,8/12=1,4
C: 1,4/0,6=2,33
H : 1/1=1
H:1/0,6=1,66
Cl : 21,3/35,5=0,6 Cl: 0,6/0,6=1

A : C7H6Cl2
B : C7H5Cl3

formula bruta: C3,5H3Cl


formula moleculara: C7H6Cl2

formula bruta: C2,33H1,66Cl


- se cauta numarul cu care trebuie inmultiti indicii pentru a
rezulta indici cat mai apropiati de numere intregi.
n=3
formula moleculara: C7H5Cl3

C6H5 - CHCl2
C6H5 CCl3

b)
Se noteaza cu
a numarul de moli de toluen transformata in C6H5 - CHCl2
b numarul de moli de toluen transformata in C6H5 CCl3
92(a+b)=368
a+b=4
Ecuatiile reactiilor chimice sunt:
1 kmol.........2 kmoli.....1 kmol
C6H5 CH3 + 2Cl2 C6H5 - CHCl2 + 2HCl
a kmoli...........x1 ..............y1
x1=2a kmoli Cl2
y1=a moli C6H5 - CHCl2
1 kmol.........3 kmoli.....1 kmol
C6H5 CH3 + 3Cl2 C6H5 CCl3 + 3HCl
b kmoli...........x2 ..............y2
x2=3b kmoli Cl2
y2=b moli C6H5 CCl3
a/b=3/1 a=3b se inlocuieste a in ecuatia a+b=4
4b=4
b=1
a=3
Numarul de moli de clor consumat=y1+y2=2a+3b=6+3=9 kmoli Cl2
Volumul de clor=922,4=201,6 m3

c)
C6H5 - CHCl2 + H2O C6H5 CHO + 2HCl
C6H5 CCl3 + 2H2O C6H5 COOH + 2HCl
Din prima ecuatie chimica se observa ca din
1 kmol C6H5 - CHCl2 se obine 1 kmol C6H5 CHO
3 kmoli C6H5 - CHCl2 .............x kmoli C6H5 CHO
x=3 kmoli C6H5 CHO
1 kmol C6H5 CHO = 106 kg
Masa teoretica de aldehida benzoica=3106 = 318 kg
= masa practica100/masa teoretica
masa practica = masa teoretica /100 = 31880/100 = 254,4 kg C6H5 CHO
Din a doua ecuatie chimica se observa ca din
1 kmol C6H5 CCl3 se obine 1 kmol C6H5 COOH
1 kmoli C6H5 CCl3 .............x kmoli C6H5 COOH
x=1 kmoli C6H5 COOH
1 kmol C6H5 COOH = 122 kg
Masa teoretica de aldehida benzoica=122 kg
= masa practica100/masa teoretica
masa practica = masa teoretica /100 = 12280/100 = 97,6 kg C6H5 CHO
2. Prin hidroliza clorurii de benziliden se obtin 53 kg de belzaldehida . Daca pt obtinerea clorurii de benziliden
s-au folosit ca materii prime numai metan si clor iar randamentul de transformare a fost de 70 % calculati
volumul de metan introdus si volumul de clor consumat
Ecuatiile reactiilor sunt:
a) 2CH4 CHCH + 3H2
b) 3 CHCH C6H6
c) CH4 + Cl2 CH3-Cl + HCl
d) C6H6+ CH3-Cl C6H5-CH3 + HCl
e) C6H5-CH3 + 2Cl2 C6H5-CHCl 2 + 2HCl
f) C6H5-CHCl2+ H2O C6H5-CHO + 2HCl
Din ecuatiile de mai sus se observa ca pentru a obtine 1 kmol de benzaldehida se folosesc 7 kmoli de
metan CH4.( 6 pentru obtinerea acetilenei si apoi a benzenului si 1 pentru obtinerea clorurii de metil)
7 kmoli CH4=722,4=156,8 m3
1 kmol aldehida = 106 kg
Daca 106 kg benzaldehida se obtin din 156,8 m3
Atunci 53 kg benzaldehida.......................x
x=78,4 m3 se transforma
= volumul transformat100/volumul introdus
volumul introdus = volumul transformat100/ = 78,4100/ 70= 112 m3 CH4
Volumul de clor se poate calcula cu ajutorul volumul de metan. Din ecuatiile reactiilor chimice se
observa ca la 7 kmoli (156,8 m3) de metan se introduc 3 kmoli (67,2 m3) de clor.
Daca pentru 156,8 m3 metan................67,2 m3 Cl2
Atunci pentru 78,4 m3 metan...................x
x=33,6 m3 Cl2

3. Se obtine clorura de vinil prin tratarea a 457,143 m3 (c.n.) acetilena,de puritate 98%(in volume ) cu acid
clorhidric.Stiind ca se foloseste un exces de 10 % HCl, randamentul de obtinere a cloruri de vinil este de 90%
iar prin polimerizarea clorurii de vinil rezulta un polimer cu gradul de polimerizare 1000 sa se calculeze masa
de polimer obtinuta si volumul (c.n.) de HCl gazos introdus in reactie
Ecuatiile reactiilor sunt:
CHCH + HCl CH2=CHCl

Se calculeaza acetilena pura:


100 m3 C2H2 impura.....................98 m3 C2H2 pura
457,143 m3 C2H2 impura.................x
x=448 m3 C2H2 pura
Se calculeaza cata acetilena se transforma in clorura de vinil
100 m3 C2H2 introdusa.....................90 m3 C2H2 se transforma
448 m3 C2H2 introdusa........................x
x=403,2 m3 C2H2 se transforma
Se calculeaza cata clorura de vinil se obtine din 403,2 m3 C2H2
1 kmol CH2=CHCl=62,5 kg
22,4 m3 C2H2..................... 62,5 kg CH2=CHCl
403,2 m3 C2H2.......................x
x=1125 kg CH2=CHCl
masa polimerului este 1125 100=112500 kg
Pentru a calcula clorul introdus se observa in primul punct ca la 22,4 m3 C2H2 se utilizeaza 22,4 m3 Cl2.
Se calculeaza clorul in exces.
100 m3 Cl2 .................. 10 m3 Cl2 exces
448 m3 Cl2 ....................x
x=44,8 m3Cl2
Volumul de clor introdus=448+44,8=492,8 m3