Sunteți pe pagina 1din 2

1) Prin aditia apei la alchene in prezenta acidului sulfuric concentrat se obtin alcooli.

a)Scrie ecuatia reactiei chimice de obtinere a etanolului prin aditia apeila etena (asta il stiu).
b)Calculeaza volumul de etena, masurat la 2 atm si 20 grade celsius necesar obtinerii a 400g solutie de etanol
de concentratie 15 %.
Se calculeaza masa de etanol din 400 grame solutie, stiind ca in 100 g solutie sunt 15 g etanol
100 g solutie etanol.................15 g etanol
400 g solutie etanolx
x=60 g etanol
1 mol CH3 CH2 OH = 46 g
1 mol CH2 = CH2 = 22,4 l
22,4 l..46 g
CH2 = CH2 + H2O CH3 CH2 OH
x l.......................................60 g
x=60 22,4/46=29,21 litri etena la 0oC si 1 atm
poVo/To = pV/T
1 29,21/273 = 2 V/293
1 29,21 293 =273 2 V
V=29,21 293/273 2=15,67 litri
2)In urma arderii unui amestec echimolecular de metanol si etanol se obtin 6.72 dm3 de CO2. Calculeaza
compozitia amestecului in procente de masa si volumul de aer (20% O2) , masurat in conditii normale, necesar
arderii amestecului de alcooli.
a)
Daca este amestec echimolar inseamna ca sunt in numar egal de moli
Se considera n moli de metanol si n moli de etanol.
Se calculeaza volumul de CO2 care se obtine din n moli metanol si din n moli etanol, cu ajutorul ecuatiilor
chimice.
Ecuatiile reactiilor chimice sunt:
1 mol.............................22,4 l
CH3 OH + 3/2O2 CO2 + 2H2O
n moli..............................x1
x1=22,4n litri CO2
1 mol......................................2 22,4 l
CH3 CH2 OH + 3O2 2CO2 + 3H2O
n moli........................................x2
x2=44,8n litri CO2
22,4n + 44,8n = 6,72
67,2n = 6,72
n = 0,1 moli
Se calculeaza masa de metanol si masa de etanol
1 mol CH3 OH = 32 g
0,1 moli CH3 OH = 3,2 g
1 mol CH3 CH2 OH = 46 g
0,1 moli = 4,6 g
masa amestecului = 3,2 + 4,6 = 7,8 g

Compozitia procentuala
7,8 g amestec.3,2 g metanol4,6 g etanol
100 g amestec......................x........................................y
x=1003,2/7,8=41% metanol
y=1004,6/7,8=59% etanol
b) Se calculeaza volumul de O2 necesar arderii celor doi alcooli
1 mol...........3/2 22,4 l
CH3 OH + 3/2O2 CO2 + 2H2O
0,1 moli...............x1
x1=3,36 litri O2
1 mol......................3 22,4 l
CH3 CH2 OH + 3O2 2CO2 + 3H2O
0,1 moli.........................x2
x2=6,72 litri O2
Volumul total de O2=3,36 + 6,72=70,56 litri O2
Volumul de aer
100 l aer .....................20 l O2
x l aer.........................70,56 l O2
x=70,56 100/20=352,8 litri aer