Sunteți pe pagina 1din 2

Alegeti afirmatiile corecte referitoare la copolimerul butadiena:stiren, care contine 24,23% stiren.

a) raportul molar butadiena:stiren=6:1


b ) contine 15%H
c) contine 89,72%C
d) o proba de copolimer cu masa de 4,28g reactioneaza cu 200g de solutie de Br, de concentratie 4,8%
e) are masa moleculara 85600, daca n=200
Corecte sunt: a,c,d,e
a) raportul molar butadiena : stiren=6:1
Se determina procentul de butadiena
100 - 24,23 = 75,77% butadiena
Se determina numarul de moli din fiecare component
1 mol C4H6 = 54 g
x moli C4H6 = 75,77
x = 1,4 moli C4H6
1 mol C6H5 - CH=CH2 = 104 g
x moli C6H5 - CH=CH2 = 24,23
x = 0,23 moli C4H6

=>

Raportul molar: 1,4/0,23 = 1/6

b ) contine 15%H
Se determina masa unui copolimer format din 6 moli butadiena si 1 mol stiren
mcopolimer = 6 54 + 104 = 428 g copolimet
Se determina masa de H din 6 moli butadiena si 1 mol stiren
1 mol C4H6 ...................6 g H
6 moli C4H6....................x
x = 36 g H
1 mol C6H5 - CH=CH2 contine 8 g H
masa de hidrogen = 44 g
Se determina procentul de H
428 g copolimer........................44 g H
100 g copolimer.........................x

=>

x = 10,28% H

c) contine 89,72%C
=> procentul de C = 100 - 10,28 = 89,72% C
d) o proba de copolimer cu masa de 4,28 g reactioneaza cu 200g de solutie de Br, de concentratie 4,8%

Se determina masa de brom cu care reactioneaza 4,28 g copolimer


428n g................................................6160g

4,28 g......................................................x
x = 9,6 g Br2

Se determina masa solutiei de Br2


100 g solutie apa de brom.......................4,8 g Br2
x g solutie apa de brom...........................9,6 g Br2

=> x = 200 g apa de brom

e) are masa moleculara 85600, daca n=200

=> M = 200 428 = 85600 g/mol