Ecuatia de stare a gazului ideal: P·V=ν·R·T P = presiunea gazului, în atm (1 atm = 760 mm/Hg = 760 torri = 1,013 ·105

Pa) V = volumul gazului, în L 1 Pa=1 N/m2 , ν = numarul de moli de gaz, în moli R = constanta universala a gazelor perfecte = 0,082 dm3 · atm / K · mol T = temperatura, în K ( T = t + 273 ) 1 J = 1 N*m Relatia dintre numarul de moli si masa: m n= M m=n·M (2) (1) n = numarul de moli m = masa M = masa moleculara

Relatia se utilizeaza pentru transformarea masei în moli (1) sau a molilor în masa (2) Unitatile de masura: mol grame sau kmol kg grame mol sau kg kmol Relatia dintre numarul de moli si volum: V = n · V0 V0 = volumul molar (volumul ocupat de un mol de gaz) =22,4 L

V = n · 22,4 (1) V n= relatiile se utilizeaza pentru transformarea molilor în volum (2) (1) sau a volumului în moli (2)

22,4 Unitatile de masura: mol L L sau kmol mol sau m3 m3 kmol

care trebuie în cm3 daca densitatea are unitatea de masura g/cm3 . în g V = volumul gazului.9 g/mol MN2 = 2·14 = 28 g/mol Exemplu de exercitiu: Sa se identifice alcanul care are densitatea în raport cu aerul egala cu 1. N.. H2. M d= Mgaz de referinţă M = masa moleculara Mgaz de referinţă = masa moleculara a gazului de referinta (exemplu: O2.52 · 28. CO2 etc) Maer = 28.4 Densitatea relativa a unui gaz în raport cu un gaz de referinta (d) Gazul de referinta poate fi: aerul. Malcan = d · Maer Malcan = 1. etc..9 Malcan = 44 g/mol Formula generala a alcanilor este CnH2n+2 Malcan = 12n + 2n + 2 = 14n +2 14n + 2 = 44 n=3 Alcanul are formula moleculara C3H8 si este propanul Densitatea gazelor m ρ= V ρ = densitatea gazului.52. N2. CO2.Relatia dintre masa si volum: m V = M 22. în g/cm3 m = masa gazului.

Alte relatii între unitatile de masura: 1 kmol = 1000 moli 1 mol = 1000 mmol (milimoli) 1 kg = 1000 g 1 m3 = 1000 dm3 = 1000 L 1 L = 1000 cm3 Solutii O solutie este un amestec omogen de doua sau mai multe substante Concentratiile solutiilor: 1. Concentratia molara (cm. cM sau M ) (În variantele de bacalaureat se foloseste de obicei simbolul M) Concentratia molara reprezinta numarul de moli de substanta dizolvata in 100g de solutie n CM = VS CM = concentratia molara (mol/L) n = numarul de moli de substana dizolvata VS = volumul solutiei. în g sau Kg ms = masa de solutie . Concentratia procentuala masica Cp (%c) substanţă dizolvată în 100 grame de soluţie md C% = · 100 ms = md + msolvent ms În general solventul este apa. în L md n= M . în grame sau Kg Atenţie! În ecuatiile reactiilor chimice se trec sau se calculeaza numai cantitati de substana dizolvata md = cantitatea de 2. md = masa de substanta dizolvata .

6g) 88g 1 mol CH3 – CH2 – CH2 – COOH + NaOH = CH3 – CH2 – CH2 – COONa +H2O 17.6g acid butanoic.6g x moli x = 0.2 moli NaOH Ultima etapa : calculam volumul de NaOH din concentratia molara n 0. a) Scrieţi ecuaţia reacţiei acidului butanoic cu soluţie de hidroxid de sodiu. Acesta îl calculam de pe ecuatie . b) Calculaţi volumul soluţiei de hidroxid de sodiu de concentraţie 1M necesar stoechiometric pentru a neutraliza 17. Volumul solutiei de NaOH de concentratie molara 1M se calculeaza din relatia de calcul a concentratiei molare n CM = VS Pentru a afla volumul de NaOH nu stim numarul lui de moli (n).md CM = M · VS Un exemplu de problemă: Acidul butanoic este acidul gras care se găseşte în unt. în functie de masa de acid butanoic (17.2 L soluţie NaOH CM 1 .2 V= V= = 0.

Exemplu de problema : La obţinerea izopropilbenzenului. c) Calculaţi volumul de benzen (ρ=0. Uneori. Substanta pentru care se face reactia poarta denumirea de produs util. nu toata cantitatea de materie prima introdusa se transforma. C6H6 + 2 C3H6 2x 4x C6H4(C3H7)2 2x (2) C6H6 x C6H6 x (3) Astfel: 4x = numărul de moli de materie prima (benzen)consumat în reacţia (1) 2x = numărul de moli de materie prima (benzen)consumat în reacţia (2) x = numărul de moli de materie prima (benzen) rămasă netransformată Numărul total de moli de materie primă (benzen) introdusă = 4x + 2x + x = 7x Numărul de moli de propenă introdusă = 4x + 4x = 8x a) raportul molar benzen: propenă la introducerea în proces = 7x : 8x = 7 : 8 . ct i η Într-un proces industrial de obtinere a unei anumite substante apar si reactii secundare. a) Calculaţi raportul molar benzen : propenă la introducerea în proces.88 g/cm3 ). pentru obtinerea de randamente maxime. (conditii optime de lucru). conversia totală şi randamentul faţă de materia primă transformată. în vasul de alchilare se obţine un amestec format din izopropilbenzen. Se scriu ecuatiile reactiilor chimice: C6H6 + 4x C3H6 4x C6H5(C3H7) 4x (1) 4:2:1 / · x Se alchileaza benzenul cu propena. diizopropilbenzen şi benzen nereacţionat. se adauga materie prima în exces.Notiuni de tehnologie chimica : cu . b) calculează conversia utilă. în raport molar de 4:2:1. De asemenea. necesar obţinerii a 36 g izopropilbenzen.

b) Reacţia principală este prima reacţie.88 g/cm3 ). mizopropilbenzen = 4x · 120 = 480x grame 480x = 36 x = 0.53 cm3 .71 57. De obicei se spune din problemă cine este produsul util Conversia utila se calculeaza cu relatia: Moli materie prima (benzen) transformati în produs util Moli materie prima (benzen) introdusa 4x Cu = 4x + 2x + x Conversia totala se calculeaza cu relatia: Moli materie prima (benzen) transformati în diferiti produsi Moli materie prima (benzen) introdusa 4x + 2x Ct = 4x + 2x + x · 100 = 85. produsul util este izopropilbenzenul .95 = 46. se formează în cantitatea cea mai mare.525 moli benzen masa de benzen = 0.95 grame m ρ= V= m V= 40.075 = 0.71 % · 100 = 57. în cazul când au loc mai multe reactii: Cu η= Ct · 100 = 85. necesar obţinerii a 36 g izopropilbenzen.525 · 78 = 40.075 moli benzen introduşi = 7x = 7 · 0.14 · 100 = 66.14 % Cu = · 100 Ct = · 100 Randamentul .66 % c) Calculaţi volumul de benzen (ρ=0.

Scrieţi ecuaţia reacţiei propenei cu H2O ( H2SO4).V Puritatea (p) ρ 0. 2.8 Kg este cantitatea de produs obtinută practic (Cp ) 4. Atenţie! În ecuatiile reactiilor chimice se trec sau se calculeaza numai cantitati pure ! Randamentul fata de cantitatea de produs rezultat: Cp η = Ct Cp = cantitatea de produs obtinută practic (efectiv) Ct = cantitatea de produs ce ar trebui să se obtină şi care se calculează teoretic pe baza ecuatiei reactiei chimice Atenţie! În ecuatiile reactiilor chimice se trec sau se calculeaza numai cantitatile teoretice ! · 100 Un exemplu de problem 1. Calculaţi volumul de propenă (măsurat în condiţii normale) necesar reacţiei.8 · 100 Aplic randamentul şi calculez Ct Ct = = 6 Kg propanol 80 Scriu ecuatia reactiei chimice si calculez volumul de propenă (c.n) : . Cantitatea de propanol de 4.88 Pentru că nici materiile prime. în calcule intervine şi puritatea. nici substantle rezultate nu sunt pure 100 % .8 kg propanol. volume sau moli. la un randament de 80%. ştiind că s-au obţinut 4. notată cu p Cantitatea pura p= · 100 Cantitatea impura Cantităţile pure şi impure se pot exprima în mase.

(dacă n1 = n2 . atunci V1 = V2 ) . fiecare masa se împarte la masa moleculară a substantei respective. atunci i volumele sunt egale.22. apoi se înmuteste cu un număr astfel încât sa dea valori întregi . fiecare număr se înmulteste cu masa moleculară a substantei respective.24 m3 propenă Alte observatii: 6 Kg .un raport de mase se poate transforma într-un raport molar.procentele molare sunt egale întotdeauna cu procentele volumetrice .amestec echimolecular = număr egal de moli Dacă numărul de moli este egal.un raport de moli se poate transforma într-un raport masic.4 m3 CH2=CH-CH3 + H2O 60 Kg CH3 – CH – CH3 OH X m3 X = 2. apoi se înmulteste cu un număr astfel încât sa dea valori întregi Alte exercitii: a) Să se calculeze raportul masic de combinare a elementelor în butan: Butanul are formula molecular C4H10 Masa de carbon = 4 · 12 = 48 g Masa de hidrogen = 10 · 1 = 10 g Se raportează masele celor 2 elemente : 48 : 10 = 24 : 5 b) Sa se calculeze raportul atomic de combinare a elementelor în butan: atomi carbon = 4 atomi hidrogen = 10 .

se raporteaza atomii celor 2 elemente 4: 10 = 2 : 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful