Ecuatia de stare a gazului ideal: P·V=ν·R·T P = presiunea gazului, în atm (1 atm = 760 mm/Hg = 760 torri = 1,013 ·105

Pa) V = volumul gazului, în L 1 Pa=1 N/m2 , ν = numarul de moli de gaz, în moli R = constanta universala a gazelor perfecte = 0,082 dm3 · atm / K · mol T = temperatura, în K ( T = t + 273 ) 1 J = 1 N*m Relatia dintre numarul de moli si masa: m n= M m=n·M (2) (1) n = numarul de moli m = masa M = masa moleculara

Relatia se utilizeaza pentru transformarea masei în moli (1) sau a molilor în masa (2) Unitatile de masura: mol grame sau kmol kg grame mol sau kg kmol Relatia dintre numarul de moli si volum: V = n · V0 V0 = volumul molar (volumul ocupat de un mol de gaz) =22,4 L

V = n · 22,4 (1) V n= relatiile se utilizeaza pentru transformarea molilor în volum (2) (1) sau a volumului în moli (2)

22,4 Unitatile de masura: mol L L sau kmol mol sau m3 m3 kmol

52. în g V = volumul gazului.Relatia dintre masa si volum: m V = M 22.9 Malcan = 44 g/mol Formula generala a alcanilor este CnH2n+2 Malcan = 12n + 2n + 2 = 14n +2 14n + 2 = 44 n=3 Alcanul are formula moleculara C3H8 si este propanul Densitatea gazelor m ρ= V ρ = densitatea gazului.52 · 28. care trebuie în cm3 daca densitatea are unitatea de masura g/cm3 . CO2 etc) Maer = 28. H2... în g/cm3 m = masa gazului. CO2.4 Densitatea relativa a unui gaz în raport cu un gaz de referinta (d) Gazul de referinta poate fi: aerul. etc. N.9 g/mol MN2 = 2·14 = 28 g/mol Exemplu de exercitiu: Sa se identifice alcanul care are densitatea în raport cu aerul egala cu 1. M d= Mgaz de referinţă M = masa moleculara Mgaz de referinţă = masa moleculara a gazului de referinta (exemplu: O2. Malcan = d · Maer Malcan = 1. N2.

în L md n= M . în g sau Kg ms = masa de solutie . md = masa de substanta dizolvata .Alte relatii între unitatile de masura: 1 kmol = 1000 moli 1 mol = 1000 mmol (milimoli) 1 kg = 1000 g 1 m3 = 1000 dm3 = 1000 L 1 L = 1000 cm3 Solutii O solutie este un amestec omogen de doua sau mai multe substante Concentratiile solutiilor: 1. în grame sau Kg Atenţie! În ecuatiile reactiilor chimice se trec sau se calculeaza numai cantitati de substana dizolvata md = cantitatea de 2. Concentratia molara (cm. cM sau M ) (În variantele de bacalaureat se foloseste de obicei simbolul M) Concentratia molara reprezinta numarul de moli de substanta dizolvata in 100g de solutie n CM = VS CM = concentratia molara (mol/L) n = numarul de moli de substana dizolvata VS = volumul solutiei. Concentratia procentuala masica Cp (%c) substanţă dizolvată în 100 grame de soluţie md C% = · 100 ms = md + msolvent ms În general solventul este apa.

b) Calculaţi volumul soluţiei de hidroxid de sodiu de concentraţie 1M necesar stoechiometric pentru a neutraliza 17. Volumul solutiei de NaOH de concentratie molara 1M se calculeaza din relatia de calcul a concentratiei molare n CM = VS Pentru a afla volumul de NaOH nu stim numarul lui de moli (n).6g) 88g 1 mol CH3 – CH2 – CH2 – COOH + NaOH = CH3 – CH2 – CH2 – COONa +H2O 17.2 L soluţie NaOH CM 1 .md CM = M · VS Un exemplu de problemă: Acidul butanoic este acidul gras care se găseşte în unt.6g acid butanoic. a) Scrieţi ecuaţia reacţiei acidului butanoic cu soluţie de hidroxid de sodiu.2 V= V= = 0. în functie de masa de acid butanoic (17. Acesta îl calculam de pe ecuatie .2 moli NaOH Ultima etapa : calculam volumul de NaOH din concentratia molara n 0.6g x moli x = 0.

ct i η Într-un proces industrial de obtinere a unei anumite substante apar si reactii secundare. pentru obtinerea de randamente maxime. nu toata cantitatea de materie prima introdusa se transforma. conversia totală şi randamentul faţă de materia primă transformată. Substanta pentru care se face reactia poarta denumirea de produs util. în vasul de alchilare se obţine un amestec format din izopropilbenzen.88 g/cm3 ). Exemplu de problema : La obţinerea izopropilbenzenului. a) Calculaţi raportul molar benzen : propenă la introducerea în proces. b) calculează conversia utilă. se adauga materie prima în exces. diizopropilbenzen şi benzen nereacţionat. c) Calculaţi volumul de benzen (ρ=0. în raport molar de 4:2:1. Se scriu ecuatiile reactiilor chimice: C6H6 + 4x C3H6 4x C6H5(C3H7) 4x (1) 4:2:1 / · x Se alchileaza benzenul cu propena.Notiuni de tehnologie chimica : cu . C6H6 + 2 C3H6 2x 4x C6H4(C3H7)2 2x (2) C6H6 x C6H6 x (3) Astfel: 4x = numărul de moli de materie prima (benzen)consumat în reacţia (1) 2x = numărul de moli de materie prima (benzen)consumat în reacţia (2) x = numărul de moli de materie prima (benzen) rămasă netransformată Numărul total de moli de materie primă (benzen) introdusă = 4x + 2x + x = 7x Numărul de moli de propenă introdusă = 4x + 4x = 8x a) raportul molar benzen: propenă la introducerea în proces = 7x : 8x = 7 : 8 . Uneori. necesar obţinerii a 36 g izopropilbenzen. De asemenea. (conditii optime de lucru).

mizopropilbenzen = 4x · 120 = 480x grame 480x = 36 x = 0. De obicei se spune din problemă cine este produsul util Conversia utila se calculeaza cu relatia: Moli materie prima (benzen) transformati în produs util Moli materie prima (benzen) introdusa 4x Cu = 4x + 2x + x Conversia totala se calculeaza cu relatia: Moli materie prima (benzen) transformati în diferiti produsi Moli materie prima (benzen) introdusa 4x + 2x Ct = 4x + 2x + x · 100 = 85. necesar obţinerii a 36 g izopropilbenzen.075 moli benzen introduşi = 7x = 7 · 0. se formează în cantitatea cea mai mare.14 · 100 = 66.95 = 46. produsul util este izopropilbenzenul .71 % · 100 = 57.71 57. în cazul când au loc mai multe reactii: Cu η= Ct · 100 = 85.95 grame m ρ= V= m V= 40.88 g/cm3 ).525 · 78 = 40.14 % Cu = · 100 Ct = · 100 Randamentul .53 cm3 .525 moli benzen masa de benzen = 0.66 % c) Calculaţi volumul de benzen (ρ=0.b) Reacţia principală este prima reacţie.075 = 0.

8 Kg este cantitatea de produs obtinută practic (Cp ) 4. ştiind că s-au obţinut 4. Cantitatea de propanol de 4.V Puritatea (p) ρ 0. 2. Scrieţi ecuaţia reacţiei propenei cu H2O ( H2SO4). în calcule intervine şi puritatea. Atenţie! În ecuatiile reactiilor chimice se trec sau se calculeaza numai cantitati pure ! Randamentul fata de cantitatea de produs rezultat: Cp η = Ct Cp = cantitatea de produs obtinută practic (efectiv) Ct = cantitatea de produs ce ar trebui să se obtină şi care se calculează teoretic pe baza ecuatiei reactiei chimice Atenţie! În ecuatiile reactiilor chimice se trec sau se calculeaza numai cantitatile teoretice ! · 100 Un exemplu de problem 1. la un randament de 80%.8 · 100 Aplic randamentul şi calculez Ct Ct = = 6 Kg propanol 80 Scriu ecuatia reactiei chimice si calculez volumul de propenă (c.8 kg propanol. notată cu p Cantitatea pura p= · 100 Cantitatea impura Cantităţile pure şi impure se pot exprima în mase.n) : . nici substantle rezultate nu sunt pure 100 % . Calculaţi volumul de propenă (măsurat în condiţii normale) necesar reacţiei.88 Pentru că nici materiile prime. volume sau moli.

4 m3 CH2=CH-CH3 + H2O 60 Kg CH3 – CH – CH3 OH X m3 X = 2.procentele molare sunt egale întotdeauna cu procentele volumetrice .un raport de moli se poate transforma într-un raport masic. fiecare număr se înmulteste cu masa moleculară a substantei respective.un raport de mase se poate transforma într-un raport molar. fiecare masa se împarte la masa moleculară a substantei respective. apoi se înmuteste cu un număr astfel încât sa dea valori întregi . (dacă n1 = n2 .22. atunci V1 = V2 ) .amestec echimolecular = număr egal de moli Dacă numărul de moli este egal. apoi se înmulteste cu un număr astfel încât sa dea valori întregi Alte exercitii: a) Să se calculeze raportul masic de combinare a elementelor în butan: Butanul are formula molecular C4H10 Masa de carbon = 4 · 12 = 48 g Masa de hidrogen = 10 · 1 = 10 g Se raportează masele celor 2 elemente : 48 : 10 = 24 : 5 b) Sa se calculeze raportul atomic de combinare a elementelor în butan: atomi carbon = 4 atomi hidrogen = 10 . atunci i volumele sunt egale.24 m3 propenă Alte observatii: 6 Kg .

se raporteaza atomii celor 2 elemente 4: 10 = 2 : 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful