Sunteți pe pagina 1din 3

1. Prin clorurarea fotochimica a benzenului se obtine hexaclorociclohexan.

Cantitatea de benzen
introdusa pentru a obtine 200 kg masa finala de reactie cu 58,2% hexaclorociclohexan este: 114,66kg
Solutia finala obtinuta este formata din benzen si hexaclorciclohexan de concentratie 58,2%. Asta inseamna ca
in 100 kg amestec sunt 58,2 kg hexaclorciclohexan si 41,8 kg benzen
Se calculeaza cat hexaclorciclohexan si cat benzene sunt in 200 kg solutie
100 kg amestec benzen si hexaclorciclohexan..58,2 kg hexaclorciclohexan
200 kg amestec benzen si hexaclorciclohexan..x kg hexaclorciclohexan
x = 58,2 2 = 116,4 kg hexaclorciclohexan
200 116,4 = 83,6 kg benzen
Se calculeaza masa de benzen transformata in 116,4 kg hexaclorciclohexan
1 kmol C6H6=78 kg
1 kmol C6H6Cl6 = 291 kg
78 kg..291 kg
C6H6 + 3Cl2 C6H6Cl6
x kg....................116,4 kg
x=116,4 78/291 = 31,2 C6H6 transformat in hexaclorciclohexan
masa totala de benzen = 83,6 + 31,2 = 114,8 kg benzen introdus
2. Se obtin prin hidroliza clorurii de benziliden 53 kg benzaldehida. Daca pentru obtinerea clorurii de
benziliden s-au folosit ca materii prime numai metan si clor, iar randamentul de transformare a
metanului a fost de 70%, volumul de metan introdus si volumul de clor consumat au fost: 112m cubi
metan su 33,6 m cubi clor
Ecuatiile reactiilor chimice
a) 2CH4 CHCH + 3H2
b) 3CHCH C6H6
c) CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl
d) C6H6 + CH3Cl C6H5-CH3 + HCl
e) C6H5-CH3 + 2Cl2 C6H5-CHCl2 + 2HCl
f) C6H5-CHCl2 + H2O C6H5-CHO + 2HCl
Cel mai simplu este sa calculezi masa de carbon din benzaldehida obtinuta si apoi volumul de metan care
contine acea masa de carbon (singura sursa de carbon fiind metanul)
1 kmol C6H5-CHO = 106 kg
106 kg C6H5-CHO..................84 kg C
53 kg C6H5-CHO .......................x
x=42 kg C
22,4 m3 CH4 ....................... 12 kg C
x m3 CH4 .............................42 kg C
x=78,4 m3 CH4 transformat
= volumul de substanta transformat 100/volumul de substanta introdus
volumul de substanta introdus = volumul de substanta transformat 100/
volumul de substanta introdus = 78,4 100/ 70 = 112 m3 CH4 introdus
Pentru determinarea clorului se observa ca pentru 106 kg benzaldehida (1 kmol benzaldehida) se consuma 2
kmoli de Cl2 in reactia de clorurare a toluenului (reactia e) si 1 kmoli de Cl2 in reactia de clorurare a metanului

(reactia c). Rezulta ca pentru obtinerea a 106 kg benzaldehida sunt necesari 3 kmoli de Cl2. Calculam cat Cl2
este necesar pentru obtinerea a 53 kg benzaldehida.
106 kg C6H5-CHO..................3 kmoli Cl2
53 kg C6H5-CHO .......................x
x=1,5 kmoli Cl2
1 kmol Cl2 ..................22,4 m3
1,5 kmoli Cl2....................x
x=33,6 m3 Cl2
3. Procentul de carbon continut intr-un amestec de izopropilbenzen si alfa-metil stiren care se afla in
raport molar 1:2 este egal cu: 91,011%
Se determina masa unui amestec format din 1 mol izopropilbenzen si 2 moli de -metilbenzen
1 mol C6H5-CH(CH3)2 = 120 g
1 mol C6H5-(CH3)C=CH3 = 118 g
2 moli C6H5-(CH3)C=CH3 = 2118 = 236 g
masa amestecului = 356 g
Se determina masa de C din 1 mol izopropilbenzen si 2 moli de -metilbenzen
1 mol C6H5-CH(CH3)2 contine 912 = 108 g C
2 moli C6H5-(CH3)C=CH3 contin 216 g C
Rezulta ca in 356 g amestec sunt 108+216 =324 g C
Se determina procentul de C
356 g amestec 324 g C
100 g amestec x g C
x= 91,011%
4. Bromurarea catalitica a benzenului conduce la un amestec de reactie ce contine monobrombenzen,
dibrombenzen si tribrombenzen in raport molar 6:2:1 si benzen nereactionat. Nr de kmoli de
monobrombenzen ce se obtin din 1,950 litri benzen ( densitatea = 0,8 g/cm cub) la o conversie totala =
90% este egal cu: 12
Se determina masa de benzen cu formula densitatii:
0,8 g/cm3 = 0,8 kg/l
=m/V
m=V=0,81950=1560 kg
1 kmol C6H6=78 kg
numarul de kmoli C6H6 = m/M = 1560/78 = 20 kmoli
Se determina cati kmoli de C6H6 se transforma
Ct=cantitatea transformata100/cantitatea introdusa
cantitatea transformata = Ct cantitatea introdusa /100 = 9020/100= 18 kmoli care se transforma
Se determina din cati kmoli de C6H6 se obtine amestecul format din 6 kmoli bromobenzen, 2 kmoli
dibromobenzen, 1 kmol tribromobenzen.
Ecuatiile reactiilor de bromurare sunt:
1 kmol.............1 kmol
C6H6 + Br2 C6H5Br + HBr
x1 kmoli............6 kmoli

x1= 6 kmoli C6H6 transformati in monobromobenzen


1 kmol.............1 kmol
C6H6 + 2Br2 C6H4Br2 + 2HBr
x2 kmoli............2 kmoli
x2= 2 kmoli C6H6 transformati in dibromobenzen
1 kmol.............1 kmol
C6H6 + 3Br2 C6H3Br3 + 3HBr
x3 kmoli............1 kmoli
x3= 1 kmoli C6H6 transformati in tribromobenzen
6+2+1=9 kmoli C6H6 transformati in 6 kmoli monobromobenzen, 2 kmoli dibromobenzen, 1 kmol
tribromobenzen.
Daca din 9 kmoli benzen se obtin 6 kmoli bromobrnzen din 18 kmoli se vor obtine 12 kmoli
monobromobenzen.
9 kmoli C6H6...............6 kmoli C6H5Br
18 kmoli C6H6...............x kmoli C6H5Br
x=12 kmoli C6H5Br

S-ar putea să vă placă și