Sunteți pe pagina 1din 2

Pentru un amestec echimolecular de alcool metilic si alcool etilic cu masa de 117 kg sunt corecte

urmatoarele afirmatii:
1. compozitia procentuala" (de masa) a amestecului de alcooli este 41,026% alcool metilic si
58,974% alcool etilic;
Se determina masa de alcool metilic si masa de alcool etilic

Se noteaza cu a numarul de kmoli din fiecare alcool


1k mol CH3-OH = 32 kg
a kmoli CH3-OH = 32a kg

1 kmol CH3-CH2-OH = 46 kg
a kmoli CH3-CH2-OH = 46a kg

32a + 46a = 117 kg


78a = 117
a = 1,5 kmoli CH3-OH si 1,5 kmoli CH3-CH2-OH
masa de CH3- OH = 1,5∙ 32 = 48 kg
masa de CH3-CH2-OH = 1,5 ∙ 46 = 69 kg

117 kg amestec…………48 kg CH3- OH…………..69 kg CH3-CH2-OH


100 kg amestec…………..x………………………….y
x = 41,025% CH3- OH
y = 58,97% CH3-CH2-OH

corect

2. volumul de monoxid de carbon si hidrogen, masurat in conditii normale, necesar prepararii


alcoolului metilic din amestec este de 11,2 m3 monoxid de carbon si 22,4 m3 hidrogen;

Ecuatia reactiei este:

22,4m3…2∙22,4 m3….1 kmol


CO + 2H2 → CH3-OH
x m3…….. y m3…….1,5 kmoli
x = 33,6 m3 CO
y = 67,2 m3 H2

incorect

3. volumul de aer (cu 20% oxigen in volume) necesar arderii amestecului dat este de 756 m3
(c.n.);
Se determina volumul de oxigen consumat
Ecuatiile reactiilor de ardere
1 mol……..1,5∙22,4 m3
CH3- OH + 3/2O2 → CO2 + 2H2O
1,5 moli…….x
x= 50,4 m3

1 mol………….3∙22,4m3
CH3-CH2-OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O
1,5 moli………….y
y=100,8 m3

V oxigen = 50,4 + 100,8 = 151,2 m3 oxigen consumat

100 m3 aer………………..20 m3 oxigen


x m3 aer…………………151,2 m3 oxigen
x=756 m3 aer

corect

4. cantitatea de glucoza necesara prepararii prin fermentatie, cu randamentul de 90%, a


alcoolului etilic din amestec este de 121,5 kg.
1 kmol C6H12O6 = 180 Kg
180 kg………………….2 kmoli
C6H12O6 → 2CO2 + 2CH3-CH2-OH
x kg…………………..1,5 kmoli
x= 135 kg glucoza s-au transformat in alcool

η= masa transformata∙ 100/masa introdusa


masa introdusa = masa transformata∙ 100/ η = 135∙ 100/ 90= 150 kg glucoza introdusa

incorect