Sunteți pe pagina 1din 1

Un amestec de clorura de benzil si clorura de benziliden contine 34,3% clor.

Raportul molar
clorura de benzil: clorura de benziliden in amestec este: 2:1
M C6H5-CH2Cl=126,5 g
M C6H5-CHCl2=161 g
1.Se noteaza cu:
a numarul de moli de clorura de benzil
b numarul de moli de clorura de benziliden
2.Se pune conditia ca :
126,5a + 161b =100
Se calculeaza cat clor se gaseste in 126,5a g clorura de benzil si in 161b g clorura de benziliden
126,5 g C6H5-CH2Cl.35,5 g Cl
126,5a g C6H5-CH2Cl.x
x=35,5a g Cl
161 g C6H5-CHCl271 g Cl
161b g C6H5-CHCl2...x
x=71b g Cl
Rezulta sistemul
35,5a + 71b = 34,3 |(126,5)
126,5a + 161b =100 |(-35,5)
126,535,5a + 126,5 71b = 34,3126,5
-126,535,5a -35,5161b =-3550
/
3266b = 788,95
b = 0,24 moli C6H5-CHCl2
a = 0,48 moli C6H5-CH2Cl
Se determina raportul molar clorura de benzil la clorura de benziliden
n C6H5-CH2Cl / n C6H5-CHCl2 = 0,48/0,24 = 2/1