Sunteți pe pagina 1din 2

66.

Referitor la un mol amestec echimolecular al aminelor cu formula C3H9N, afirmația incorectă este:
A.utilizează 0,75 moli clorură de benzoil la transformarea în monoamide
B.conține 12g carbon nular
C.reacționează cu 1 mol de HCl
D.utilizează 2.25 moli de CH3Cl pt transformarea totală în săruri cuaternare de amoniu
E.toate reacționează la fel de uşor cu HCl

Amina este C3H9N


CH3-CH2-CH2-NH2 propilamina

izopropilamina
etil-metilamina

trimetilamina

La un mol amestec sunt cate 0,25 moli din fiecare izomer

A.utilizează 0,75 moli clorură de benzoil la transformarea în monoamide Adevarat


Se bserva ca doar primele 3 amine pot fi acilate (doar primele 3 contin atomi de H care pot fi inlocuiti cu
gruparea -OC-CH3
Rezulta ca cele 3 amine vor reactiona 0,75 moli CH3-COCl

B. conține 12g carbon nular Adevarat


C nular este carbonul care nu se leaga de alt atom de C
Se observa ca in amestecul dat (1 mol amestec) sunt 4 atomi nulari (unul la etil-metilamina si 3 la trimetilamina

In 4 moli amestec.........................4 ∙ 12 = 48 g C
in 1 mol amestec.............................x
x = 48/4 = 12 g C

C. reacționează cu 1 mol de HCl Adevarat


Fiind 0,25 moli din fiecare izomer, acestia vor reactiona fiecare cu 0,25 moli HCl
1 mol din acest amestec va reactiona cu 1 mol HCl
D. utilizează 2,25 moli de CH3Cl pt transformarea totală în săruri cuaternare de amoniu Adevarat
1 mol.........................3 moli

0,25 moli.....................x
x = 0,75 moli CH3Cl

1 mol................3 moli

0,25 moli.............y
y = 0,75 moli CH3Cl

1 mol................2 moli

0,25 moli...............z
z = 0,5 moli CH3Cl

1 mol..........1 mol

0,25 moli......t
t = 0,25 moli CH3Cl
Numarul total de moli de CH3Cl = 0,75+ 0,75 + 0,5 + 0,25 = 2,25 moli CH3Cl

E.toate reacționează la fel de uşor cu HCl Fals


eactivitatea aminelor este diferita in functie de numarul radicalilor alchil (care au caracter respingator de
electroni). daca de atonul de N se leaga mai multi radicali alchil aminadevine mai reactiva

S-ar putea să vă placă și