Sunteți pe pagina 1din 2

4. 2 - Feniletanamina este un excitant al sistemului nervos central.

a) Scrie formula structurala a 2 - feniletanaminei.


b) Scrie ecuatia dintre 2 - feniletanaminei si monoclorometan in raport molar 1 : 3 si calculeaza masa de
monoclorometan necesar pentru a reactiona cu 24,2 g de 2 - fenil - 1 - etilamina.
a)

b)
C6H5 - CH2 - CH2 - NH2 + 3CH3 Cl C6H5 - CH2 - CH2 N(CH3)3]+ Cl- + 2HCl
1 mol C6H5 - CH2 - CH2 - NH2 = 121 g
numarul de moli de C6H5 - CH2 - CH2 - NH2 = 24,2/121 = 0,2 moli C6H5 - CH2 - CH2 - NH2
rezulta ca la reactie participa 30,2 = 0,6 moli CH3 Cl
1 mol CH3 Cl = 50,5 g
masa de CH3 Cl = 0,650,5 = 30,3 g CH3 Cl
5. Un amestec de monoalcooli in reactie cu Na degaja 179,2 l H2. Cunoscand ca volumul de H2 degajat de
alcoolul superior B, este cu 22,4 l mai mare decat volumul de H2 degajat de alcoolul A si ca alcoolului inferior
A are raportul de masa C:H:O = 12:3:8, iar alcoolul B are raportul de masa C:H:O = 9:2:4. Determinati
compozitia procentuala masica a amestecului de alcool.
Se determina cei doi monoalcoli
Se impart masele din rapoartele molare la masa atomica a alcoolului
pentru primul alcool
C 12/12=1
H 3/1=3
O 8/16=0,5
Se impart rezultatele obtinute la cel mai mic dintre ele
C 1/0,5=2
H 3/0,5=6
O 0,5/0,5=1
Formula alcoolului : CH3 CH2 OH etanol
pentru al doilea alcool
C 9/12=0,75
H 2/1=2
O 4/16=0,25
Se impart rezultatele obtinute la cel mai mic dintre ele
C 0,75/0,25=3
H 2/0,25=8
O 0,25/0,25=1
Formula alcoolului : CH3 CH2 CH2 OH propanol
Se noteaza cu a numarul de moli de etanol si cu b numarul de moli de etanol
Se calculeaza volumul de H2 degajat din reactia celor doi alcooli cu Na
1 mol...................................................................0,522,4 L
CH3 CH2 OH + Na CH3 CH2 ONa + H2
a moli........................................................................x1
x1 = 11,2a L H2 din prima reactie

1 mol.....................................................................................0,522,4 L
CH3 CH2 CH2 OH + Na CH3 CH2 CH2 ONa + H2
b moli.........................................................................................x2
x2 = 11,2b L H2 din a doua reactie
11,2a + 11,2b = 179,2|:11,2
a + b = 16
11,2b - 11,2a = 22,4|:11,2
-a + b = 2
se obtine sistemul:
a + b = 16
-a + b = 2
\ 2b = 18
b=9 moli CH3 CH2 CH2 OH
a=7 moli CH3 CH2 OH
1 mol CH3 CH2 OH = 46 g
7 moli CH3 CH2 OH = 746 = 322 g
1 mol CH3 CH2 CH2 OH = 60 g
9 moli CH3 CH2 CH2 OH = 960 = 540 g
masa amestecului = 322 + 540 = 862 g
Compozitia procentuala
862 g amestec..................322 g CH3 CH2 OH
100 g amestec....................x
x=100 322/862 = 37,35 % CH3 CH2 OH
100 - 37,35 = 62,65 % CH3 CH2 CH2 OH